Grafikon - naplánování vlaků
31.10.2012 ©mc

 

Mám popsanou síť – moduliště, na které budu připravovat grafikon vlakové dopravy. Nejprve si musím nastavit zobrazení traťových úseků, tratí v grafické části grafikonu.
Kliknutím pravým tlačítkem na  plochu grafického okna zobrazím okno nastavení . Jako první otevřu okno pro editaci tras. Jedná se o zobrazení  traťí, traťových úseků pro tvorbu grafikonu. Trasu zadáme tak, že vybereme z nabídky stanic první a poslední stanici, v případě složitěji rozvětvené sítě je nutno doplnit i „přes“. Název - zadávám – fiktivní číslo tratě. Kliknu na vytvoření a mám trať pro zobrazení v grafické části připravenu. Stejným způsobem vytvořím další dle potřeby tvorby grafikonu, jednotlivé zobrazované tratě mohou mít společné traťové úseky.
Pokračuji v nastavení – typ zobrazení, já používám většinou se staničními kolejemi, každá se zobrazí vodorovnou linkou a čáry zobrazující vlaky končí a začínají na zadané koleji. Šířku zobrazení neměním, nechávám standardní  hodnotu 4. Nastavení  - mohu si nechat zobrazovat u vlaků minuty, zobrazit svislé linky po deseti minutách a mohu si zvolit zda se mi zobrazí nastavené technologické časy u vlaku.
Vytváření jednotlivých tras - tratí, které se mi budou zobrazovat v grafické části Grafikonu
Nastavení způsobu zobrazení
Nyní kliknutím pravým tlačítkem na grafickou část vyberu trasu – trať a mohu začít zadávat vlaky. Druhy vlaků – základní ČSD jsou součásti Grafikonu, další mohu vytvořit v dialogovém okně  Grafikon – typy vlaků nebo naimportovat z jiného souboru *.gtm.
 Já postupuji při tvorbě tak, že pokud mám grafikon pouze pro ČSD začínám od rychlíků a osobních vlaků. U grafikonu pro mezinárodní setkání je možností jak postupovat více, např. nejprve sestavit kostru mezinárodních vlaků a pak vytvoření decentralizovaně jednotlivých národních částí. Vlastní zadávání vlaků začnu kliknutím na tlačítko „Vytvoření“, tím otevřu dialogové okno pro zadání vlaku. V dialogovém okně vyberu typ vlaku, zatrhnu zda mám motorový vůz (předřazené „M“ před typ vlakunebo elektrické hnací vozidlo (v některých obdobích se u elektrické vozby přidávalo „E“ před označení typu vlaku), v popisu mohu zadat název vlaku (zejména u rychlíků), dále vyberu stanici výchozí a koncovou vlaku (položku přes použiju pouze u složitějších modulišť, kde může mít vlak mezi výchozí a cílovou stanicí více tras), zadám maximální rychlost vlaku (ta bude automaticky v jednotlivých traťových úsecích omezena na hodnotu max. traťové rychlosti), čas odjezdu z výchozí stanice a u osobního vlaku zadám dobu pobytu při zastavení, ať ji nemusím zadávat pro každé zastavení vlaku.
Dialogové okno Vytvoření vlaku

Pro další práci s vlakem - úpravy časové polohy v grafikonu, úpravy pobytu ve stanici.... vybereme vlak buď klinutím na vlak v grafické části - probarví se nám zeleně, nebo vlak vybereme v okně se seznamem vlaků. Zobrazí se nám výpis dráhy vlaku se všemi údaji o něm dvojklikem na vybrané údaje můžeme měnit čas odjezdu z výchozí stanice, dobu pobytu ve stanici. Při vložení dráhy vlaku při vytvoření nového vlaku program sám nastaví první nebsazenou staniční kolej, u vlaků osobního použije kolej s nástupištěm. Dvojklikem na nastavené číslo koleje zobrazím výběr možných kolejí ve stanici a mohu vybrat jinou kolej než nastavil automaticky program. Položka Poznámka - se vypíše ve staničním jízdním řádu, zatrhnutím položky Z... se vypíše taky poznámka u příslušné stanice v sešitovém jízdním řádu. Zatrhnutí položky O... vypíše v sešitovým jízdním řádu pznámku "vjezd na obsazenou kolej", zatrhnutí položky P... vypíše v sešitovém jízdním řádu poznámku "na odjezdové straně se posunuje".
Vybraný vlak nejen, že můžu editovat, ale mohu taky zrušit. Pokud tyto úpravy dělám v situaci, kdy již mám hotové oběhy, turnusy bude tento vlak z oběhů a turnusů vymazán. Takže budu muset udělat opravu v obězích a turnusech - tj. zajistit časové návaznosti. Rovněž pokud dojde k větší změně časové polohy, může tak zasáhnout do časového sledu v již hotových obězích a turnusech. Je potom nutné obojí zkontrolovat na konflikty.

Vybraný vlak R422 Panonia Budapest - Berlin
Přes horní lištu - Nastavení - Editace lze v tomto dialogovém okně zapínat a vypínat jednotlivé detaily k vlaku, položka skutečná zastávka, která není zatržená, je skutečný čas zastavení. Táhnutím myší v hlavičkách detailů vlaku můžeme přehazovat položky.....
Kliknutím na tlačítko editace můžeme u vybraného vlaku zapisovat, měnit další údaje. Můžeme změnit typ vlaku, zatrhnout zatržítko "Motorový vůz" nebo "Elektrické vozidlo", změnit číslo vlaku, doplnit v položce "Popis" název vlaku, ručně vložit zátěž vlaku (pokud nepoužíváme zátěžové tabulky), mohu zadat trasu vlaku do stanic virtuálních - mimo moduliště.Reálné stanice z moduliště vybírám z nabídky a šipkou vkládám do okna "Trasa" a jako poslední mohu zadat technologická časy před odjezdem z výchozí stanice a po příjezdu vlaku do cílové stanice (lze to využít na "signalizaci" obsazení koleje před odjezdem a po příjezdu vlaku v grafické části při plánování obsazení kolejí ve stanici). S využitím tlačítka "Zkopírovat" mohu udělat kopii dráhy vlaku v jiné časové poloze s novým číslem vlaku, případně se zatržítkem "Zpět" zkopírovat stejný průběh dráhy vlaku směrem zpět. Je to využitelné zejména při plánování osobní dopravy, kde pak již jen doladím pobyty ve stanicích při křižování. Pouze doporučuji "nezneužít" této funkce k vytvoření "tramvajového grafikonu" tj. tam - zpět.......
Ukázka možných poznámek v sešitovém jízdním řádu, ještě je zde ukázka jak dopadne kombinace řady lokomotivy, traťové třídy a vyšší rychlosti vlaku - norma zatížení 0 tun - lokomotiva touto rychlostí v traťové třídě VI uveze pouze seba sama. Prostě na Mn je pro 534.0 už 60 km/h příliš
Editační okno k vlaku
Dialogové okno při kopírování vlaku, zde zadán vlak 2357 zpět
Ukázka editace koleje, výběr z dopravní koleje 1 až 4 a výpis ve sloupci Problémy... vybraného vlaku Os 2358 s vlakem Os 2357
Globální kontrolu na konfliktní vlaky (zda jsem něco v grafikonu nepřehlédl) mám na liště v nabídce - Okna - Konfliktní vlaky, zde mám příklad výpisu obou vlaků
Ještě krátká odbočka k typům vlaků. Grafikn standardně obsahuje typy vlaků ČSD, další typy vlaků lze zadávat přes nabídku v horní liště - Grafikon - Typy vlaků. Lze rovněž typy vlaků naimportovat z jiného souboru *.gtm. Pro mezinárnodní provoz nám může počet typů vlaků poněkud narůstat. Zde pak záleží na dohodě, například použít jen základní typy vlaků, je vhodné, aby seznam vlaků byl přehledný.
V tomto Grafikon jsou použity typy vlaků ČSD, PKP a pro mezinárodní vlaky je použito lomené označení tak, aby zkratka byla srozumitelná v obou jazykových mutací grafikonu pro ČSD i PKP
Editační okno k typům vlaků, mohu zde vytvářet typy vlaků a přiřazovat jim zkratky, popis a dvě kategorie osobní a nákladní. Mohu změnit použité barvy čar vykreslující dráhu vlaku.
Zde příklad jak je rychlost vlaku omezována v traťových úsecích s nastavenou nižší traťovou rychlostí, Mn 6273 má nastavenu rychlost 70 km/h, ale v úseku Lipová Lázně - Loket je omezena na 60 a dál do Kadaně na 50 km/h. Samozřejmě je otázka jakou zátěž mi uveze lokomotiva rychlostí 70 km/h, pokud použiji zátěžové tabulky (možná, že jen sama sebe, záleží na traťové třídě a řadě lokomotivy)
Pro grafickou podobu grafikonu použiji výstup do souboru PNG, pravým tlačítkem kliknu na grafickou část, v okně vyberu nabídku Uložit..., zvolím formát a rozměr. Tisknu minimálně na tiskárně A3, barevně
A takto budete vypadat výstup, zde pro čitelnost oříznutý PNG na rozměr obrazovky pouze do 12:10