Grafikon - oběhy hnacích vozidel
23.05.2015 ©mc

Když mám naplánovány v grafikonu všechny vlaky, mohu přistoupit k naplánování nasazování hnacích vozidel na jednotlivé vlaky. Tímto způsobem mohu optimalizovat nasazování hnacích vozidel, jak z pohledu počtu potřebných  vozidel, tak z pohledu řad a rovnoměrných proběhů hnacích vozidel. Mohu si vozidla rozdělit do "domovských" dep, výtopen, stanic, mohu si je sloučit do turnusové skupiny, mohu vytvořit vícedenní oběhy. Ne na vše právě popsané je zde jednoduchý nástroj, ale sestavení oběhů hnacích vozidel by mělo tyto reálie ze skutečné železnice obsahovat. K teoretické průpravě je možné např. využít knihu "Lokomotivní hospodářství v elektrické a motorové vozbě" od Ing. Jaroslava Loudy, vydal NADAS 1967.
Nyní již vybereme tlačítkem "Oběhy HV" a můžeme zadávat oběhy. Práci začneme tak, že do políčka nad tlačítko „vytvoření“ napíšu název oběhu (já si je čísluji a rozděluji prvním písmenem na nákladní a osobní, mohu je značit podle domovských dep, stanic..., případně doplňuji železniční správou na mezinárodním setkání, odlišným zančením vícedenních oběhů), kliknutím na tlačítko jej vytvořím.
Kliknutím na tlačítko „editace“ se dostanu do editačního okna a mohu doplnit řadu vozidel (pravidelně nasazovanou), pokud mám naimportované zátěžové tabulky, tak řadu vozidla vyberu ze seznamu lokomotiv. Text, který uvedu do políčka „popis“ bude uveden za řadou vozidla v závorce (já to využívám k uvedení náhradních řad vozidel, přece jen na modulišti nebývá tolik vozidel jedné řady a je nutno dát návod na vhodný záskok za pravidelnou řadu).

Vytváříme nový oběh hnacích vozidel N07 ČSD
Editační okno oběhu, ze seznamu vozidel (se zátěžovou tabulkou) vybrána řada T466.0 a doplněna ručně dopsanou řadou 354.1 jako náhradní nasazení. Norma zátěže a délka je vypočítaná podle hnacího vozidla se zátěžovou tabulkou

Pokud mám v seznamu oběhů vybrán oběh, s kterým chci pracovat, vybírám v levém okně ze seznamu vlaků (můžu seznam omezit přes tlačítko „výběr“), vybraný vlak se probarví a vlaky tlačítkem se šipkami vybírám do oběhu na pravou stranu. Stejně je mohu zase odebrat zpět. Mohu vlaky vybírat i v grafické části kliknutím na čáru vlaku, vybraný vlak - jeho čára a číslo se mi zobrazí zeleně, přesun do oběhu udělám shodně. Již vybrané vlaky v daném oběhu se mi zobrazují červeně. Program automaticky kontroluje časový sled a upozorňuje na časový nesoulad. Vybrané vlaky mohu posouvat tlačítky se šipkou nahoru, dolů, automaticky se při vložení řadí chronologicky. Časové konflikty se vypisují v okně nad grafickou části. Již zařazené vlaky v jiných obězích se mi zobrazují šedě, nezařazené černě, tedy do vybraného oběhu s kterým pracuji mohu vybírat další vlaky, které jsou zobrazeny černě.

Vybírání vlaků do oběhu L04, ještě nezařazené vlaky jsou v grafické části zobrazeny černě
Výpis časového konfliktu, vlaky je potřeba ručně seřadit
V případě, že hnací vozidlo odstupuje z vlaku  mimo cílovou stanici vlaku - tj. neveze vlak v celé trase, tak vyberu vlak v oběhu a tlačítkem se jménem cílové stanice zobrazím seznam stanic, kterými vlak projíždí a vyberu stanici, kde bude hnací vozidlo odstupovat z vlaku. Tuto změnu potvrdím tlačítkem „změň“. V políčku s výpisem stanic zůstane celá trasa vlaku. Vlak se tak dostane zpět do seznamu nevybraných vlaků, ale již pouze s úsekem, který není již obsazen hnacím vozidlem.  V některém dalším oběhu pak použiju stejné číslo vlaku, ale do daného oběhu pouze s druhým úsekem a s jiným vozidlem příslušným pro vybraný oběh. Stejným způsobem postupuji, když hnací vozidlo nenastupuje na vlak ve výchozí stanici vlaku.
Vlak Pn/TB 4512 Tychy - Hanušovice, hnací vozidlo z oběhu N01 (T478.2) nastupuje na vlak ve Staré Pace
Další možností je použití druhého hnacího vozidla na vlak jako přípřež či postrk. Z nabídky rozbalené po kliknutí na tlačítko výběr (nebo pravým tlačítkem do levého okna s vlaky nezařazenými) vyberte "Umožnit překytí oběhů", v levé polovině se zobrazí všechny vlaky. Tak můžeme například na část trasy vlaku přidat postrkovou lokomotivu tak, že daný vlak přidáme do druhého oběhu, bude tedy ve dvou obězích. Samozřejmě nemusí to být v celé trase vlaku a jako třeba v uvedeném příkladu jen na část trasy.
Příklad dvou oběhů N01 a N02, kde N01 je Pn 5487 a zpět jako Pn 5488 s hnacím vozidlem T478.2, N02 má v oběhu Pn 5487 v úseku Hanušovice - Stará Paka a zpět jako
Lv 7845 s hnacím vozidlem T478.3
V sešitovém jízdním řádu jsou uvedeny u vlaku Pn 5487 v úseku Hanušovice - Stará Paka dvě lokomotivy T478.2 a T478.3

Výstupem z vytvořených oběhů hnacích vozidel jsou listy s oběhem, které se zasunou do kapsičky nebo obalu karty hnacího vozidla. Tento postup optimalizuje potřebu hnacích vozidel v grafikonu a dává obsluhám stanic i strojvedoucím jednoznačnou pomůcku k správnému nasazení hnacího vozidla na vlak. Listy s oběhy se tisknou na formát A4 na stojato.

Listy s oběhy, včetně N01 ČSD a vlakem Pn/TB 4512 v úseku Stará Paka - Hanušovice
Listy s oběhy, včetně N12 PKP a vlakem Pn/TB 4512 v úseku Tychy - Stará Paka a polskou lokomotivou ST44
Pro toho, kdo na modulovém setkání "řídí a organizuje" provoz může být dobrou pomůckou vygenerovaná přehledná tabulka nasazení hnacích vozidel podle jednotlivých oběhů. Tuto tabulku získáme přes nabídku na horní liště Okna - Oběhy a pak již vybereme oběhy hnacích vozidel, posuvníkem můžeme upravit velikost výstupu a formát výstupu png nebo svg.
Výběr Oběhů hnacích vozidel přes Okna - Oběhy, malé okno musíme zvětšit pro zobrazení všech nasazených lokomotiv
Vícedenní oběhy:
Současná nabídka menu - Oběhy HV v Grafikonu umožňovaly vytvoření vícedenních oběhů, pouze bylo nekomfortní zpracování pomůcek a nebsahovaly pomůcky pro udržení "pořádku" při jejich tvorbě. Nutno předeslat, že celé řešení vícedenních oběhů musí být přizpůsobeno stávajícím pomůckám - tj. lístky s oběhem.
K oběhům hnacích vozidel - vícedenní oběh znamená několik na sebe navazujících oběhů, kde podle počtů dní na které je oběhu udělán, je nasazen příslušný počet hnacích vozidel - každé na jeden den. Vzhledem k tomu, že jsem již vícekrát na setkáních použil dvoudenní oběhy, tak se mi nejlépe osvědčilo použití dvou až více stranných lístků s oběhem, kdy na každé straně je jeden den a mezi dny grafikonu je nutné je v kartě lokomotivy otočit na příslušný den oběhu. Pro vlastní zadávání oběhů není nutné v grafikonu vytvářet nějakou specialitu - grafikonista musí zajistit návaznost- jednotlivých oběhů - dnů. Jako nový nástroj se objevil nástroj na svázání jednodenních oběhů - tedy zde pak jednotlivých dnů do vícedenního oběhu. K orientaci na lístcích oběhů je dole doplněna informace o přechodu na oběh - další den pod číslem s uvedením celkového počtu dnů a z toho je tato strana den - například 1/2 nebo 2/2.
Samozřejmě jakékoliv použití vícedenních oběhů zvyšuje požadavky na důslednou organizaci provozu, zejména otočení lístků v kartách lokomotiv na další den po skončení daného grafikonového dne. V ostatních pomůckách není nutno nic upravovat.
Doporučuji pro vícedenní oběhy používat karet lokomotiv a lístků s oběhy, lze tak zajistit přechody lokomotiv na další dny přehledněji a jednodušeji, protože lokomotiva nemusí přecházet v rámci vícedenního oběhu na další den až vlakem končícím ke konci grafikonového dne, ale i vlakem v první polovině grafikonu a zbytek grafikonového dne prostojí např. v depu.
Okno pro svazování oběhů do vícedenních, jsou nadále kontrolovány vazby počáteční a koncové stanice
Při tisku jsou vícedenní oběhy seřazeny vedle sebe pro jednodušší rozstříhání, vodorovné čáry v oběhu jsou možné časy k odstavení lokomotiv k provoznímu ošetření
Tady je řešení použité pro vícedenní oběh (použito bylo před doplněním program o výstup vícedenních oběhů, proto lístky s oběhem vypadají trochu jinak), kde první den loko po dvou R odjede v 9:51 jako Lv do depa v Lipové a pokračuje druhý den z depa v 11:15 jako Lv. Druhá lokomotiva má cirkus opačný, začíná jako Lv v 11:15. Důvodem bylo pravidelné střídání lokomotiv pro snižení jejich denního proběhu a taky trochu zábavy pro výpravčí ve V. Bielicích a Lipové.
Vzhledem k tomu, že současná verze programu pro tvorbu vícedenních oběhů prochází vývojem, tak na následujících obrázcích je současný vzhled lístků s oběhem pro rychlíky ve Vratimovu. Můžete porovnat rozdíl oproti lístkům uvedeným výše, kdy bylo nutno oběh zpracovat a vytisknout "ručně".
Dvě dvojice lístků s oběhem, pro vícedenní oběhy použit stejný symbol šipky jak u obratových nákladních listů v H0 - je to "návod "pro pokračování obrať"