Grafikon
14.3.2015 ©mc

Grafikon je ucelený program pro tvorbu všech pomůcek, které jsou potřebné pro provozní modulové setkání. Je využitelný pro všechny běžně používané modelové velikosti. Nemusí být využity všechny jeho části a pomůcky, které poskytuje, ale lze vygenerovat a vytisknout kompletní podklady pro zajištění provozu. Umožňuje konstruktérovi grafikonu pro setkání reagovat na změny a požadavky do posledních okamžiků před tiskem.
Stránka autora Grafikonu http://code.google.com/p/grafikon/wiki/Grafikon
V současnosti je Grafikon lokalizován v těchto dalších jazycích - ve slovenštině, polštině a maďarštině.

V návodech k jednotlivým částem Grafikonu budu popisovat budu verzi Grafikonu 0.12, tedy verzi se zátěžovými tabulkami, je to verze kterou již dva roky používám. K nové verzi 0.13 se dostanu později, poskytuje některé zajímavé zlepšení práce s programem.

Nejprve projdu výstupy z Grafikonu, které já používám jako provozní pomůcky:
- výchozí a koncové postavení vozidel
- staniční jízdní řád
- oběhy hnacích vozidel
- oběhy spěšninových a dalších vozů
- oběhy souprav
- sešitové jízdní řády podle turnusů
Exportovat lze přehledné tabulky k turnusům, oběhům HV i oběhům souprav. Exportovat lze grafickou podobu vytvořeného grafikonu. Ještě lze například vygenerovat kompletní sešiťák, případně sešiťák, kde budou chronologicky řazeny za sebou všechny vlaky odjždějící ze stanice do všech směrů. A pak různé výběry sešitových jízdních řádů a oběhů, já je moc nepoužívám.
Všechny pomůcky jsou generovány jako soubor či soubory xxx.html, tisk lze zadat jak z Firefoxu, tak i Exploreru, podle druhu tiskárny jednostranně i oboustranně (u zadání parametrů tisku musíme vybrat hřbet vlevo, abychom neměli opačnou stranu vzhůru nohama). Při jednostranné tiskárně musíme po vytisknutí jedné strany všech listů A4 bez otočení znovu vložit do tiskárny pro tisk zadní strany A4. Tiskne se vše tedy na A4 - sešitový jízdní řád se následně složí na knížečku formátu A5, staniční jízdní řád se tiskne naležato. Soubory png a svg lze tisknout z grafických programů.
Poznámka: tato doporučení platí pro tisk vícestránkových sešitových jízdních řádů s generovanou titulní stranou, pro takové výstupy byl program Grafikon navržen.

Výpis výchozího postavení lokomotiv a souprav, které mají kartu soupravy, stejně vypadá i výpis koncového postavení, který je spíše jen pro kontrolu, že vše dojelo tam, kam mělo
Staniční jízdní řád, u odjezdu výpis, který oběh hnacího vozidla a která souprava, u příjezdu výpis kam přechází hnací vozidlo, případně souprava, délka nákladních vlaků v nápravách, lze vložit poznámku do kterých stanic řadit vozy do vlaku, že vlak bude ve stanici odvěšovat spěšninový vůz.....

Listy s šesti oběhy hnacích vozidel, vodorovná čára signalizuje možnost odstavení k provoznímu ošetření, tankování, dobírání vody, uhlí
Oběhy spěšninových vozů (případně jiných vozů), zasunují se do karty nákladního vozu
Karta soupravy s jejím oběhem, včetně složení soupravy
Titulní list sešitového jízdního řádu k turnusu N01 ČSD
Zadní strana titulního listu obálky s výpisem nástupů strojvedoucího na vlaky, s odjezdem v traťovém úseku
Seznam vlaků uvedených v sešitovém jízdním řádu pro turnus N01 ČSD, vlaky korespondují se seznamem nástupů strojvedoucího na vlaky
Strana 2 sešitového jízdního řádu pro turnus strojvedoucího N01 ČSD, pokud se podíváte na výpis nástupů na vlaky, uvidíte, že strojvedoucí veze Pn/TB 4511 v úseku Hanušovice -Stará Paka a jede na hnacím vozidle z oběhu N01 ČSD, které z vlaku odstupuje ve Staré Pace a proto zde končí na tomto vlaku i strojvedoucí
Pro polského strojvedoucího na PKP pak vypadá stránka sešiťáku takto
Soubor s databázi traťových tříd, vozidel a stanic H0 a H0e - zakladní databáze H0
Příklady grafikonů:
- Lhotka 2011
- klubový OstraMo 10/2012
Vše ve verzi Grafikonu 0.12