Grafikon - turnusy strojvedoucích
31.10.2012 ©mc

Na naplánované vlaky a jejich časové polohy plánuji postupně strojvedoucí, hnací vozidla, soupravy. V podstatě je postup naplánování u všech tří v programu Grafikon téměř shodný. Nejdůležitější je naplánování jezdícího personálu, tedy u nás strojvedoucích. Velká železnice většinou pro strojvedoucí používala kombinaci turnusovaných strojvedoucích a strojvedoucích nasazovaných tzv. letmo, většinou na nepravidelné výkony.
Když to přirovnám k používaným systémům na modulech:
Setkání, kde je hromádka „turnusů“ (většinou dvouvlakových) a strojvedoucí přicházejí a berou si turnusy, patří k systému letmo, ještě navíc s náhodným příchodem strojvedoucího (skutečný systém letmo takto nefunguje) a tak se periodicky stává, že některý turnus nemá svého strojvedoucího. Skutečná potřeba strojvedoucích je mnohem vyšší než optimalizovaná.
Druhý způsob spočívá v sestavení turnusů, které optimalizují počty strojvedoucích, kde je možné turnusy svázat s hnacím vozidlem (má význam stejný jaký byl v minulosti na velké železnici – vztah strojvedoucího k hnacímu vozidlu, zamezení anonymity při vzniku poškození, nutno dodat, že byly lokomotivy v turnusu a lokomotivy obsazované letmo a dalo se to na nich poznat na dálku, která je která). V tomto systému již na začátku grafikonu vím, zda na jeho odjetí mám dostatek lidí či nikoliv. Protože turnusy přiděluji jmenovitě před začátkem grafikonu.

Práci na turnusech začneme tak, že do políčka nad tlačítko „vytvoření“ napíšu název turnusu (já si je čísluji a rozděluji prvním písmenem na nákladní, rychlíkový a osobní, případně doplňuji železniční správou na mezinárodním setkání), kliknutím na tlačítko jej vytvořím. Klinutím na tlačítko „editace“ se dostanu do editačního okna a mohu doplnit ještě textový popis k označení turnusu.

Založení dalšího turnusu N15 ČSD
Pokud mám v seznamu turnusů vybrán turnus, s kterým chci pracovat, vybírám v levém okně ze seznamu vlaků (můžu seznam omezit přes tlačítko „výběr“), vybraný vlak se probarví a vlaky tlačítkem se šipkami vybírám do turnusu do pravého okna. Stejně je mohu zase odebrat zpět. Mohu vlaky vybírat i v grafické části, vybraný vlak se mi zobrazí zeleně a zároveň probarví v levém okně, přesun do turnusu udělám shodně . Vybrané vlaky v daném turnusu se mi zobrazují červeně. Program automaticky kontroluje časový sled a kontroluje zda mezi vlaky v různých nástupních stanicích je dodržen nastavený čas na přesun. Vybrané vlaky v pravém okně mohu posouvat tlačítky se šipkou nahoru, dolů, pro zajištění správného pořadí, případně je nechat seřadit chronologicky. Časové konflikty vypisuje v okně nad grafickou části. Již zařazené vlaky v turnusech se mi zobrazují šedě, nezařazené černě. Pokud mám vybraný turnus, tak se mi vybrané vlaky zobrazují červeně. Až v levém okně nemám jediný vlak, mám všechny vlaky (hnací vozidla) pokryté turnusy strojvedoucích.
Možnost výběru výpisu vlaků v levém okně

V případě, že strojvedoucí končí na vlaku mimo cílovou stanici vlaku, tak vyberu vlak v turnusu a tlačítkem se jménem cílové stanice zobrazím seznam stanic, kterými vlak projíždí a vyberu stanici, kde bude na vlaku strojvedoucí končit. Tuto změnu potvrdím tlačítkem „změň“. V políčku s výpisem stanic zůstane celá trasa vlaku. Vlak se tak dostane zpět do levého okna mezi nevybrané vlaky, ale již pouze s úsekem, který není již obsazen strojvedoucím. V některém dalším turnusu pak budu mít stejné číslo vlaku, ale pouze s druhým úsekem. Stejným způsobem postupuji, když strojvedoucí nenastupuje na vlak ve výchozí stanici vlaku.

Zde strojvedoucí na vlaku Pn/TB 4564 končí ve stanici Stará Paka, cílovou stanicí vlaku je Swierkow Miasto
Další možností je použití dvou hnacích vozidel na vlak jako přípřež či postrk a tím potřeba dvou strojvedoucích na vlaku. Z nabídky rozbalené po kliknutí na tlačítko výběr (nebo pravým tlačítkem do levého okna s vlaky nezařazenými) vyberte "Umožnit překrytí oběhů", v levé polovině se zobrazí všechny vlaky. Tak můžeme například na část trasy vlaku přidat postrkovou lokomotivu s dalším strojvedoucím tak, že daný vlak přidáme do druhého turnusu, bude tedy ve dvou turnusech. Tento postup musí korespondovat s počtem hnacích vozidel na vlaku. Samozřejmě nemusí to být v celé trase vlaku
Vložením vlaku Pn 5215 došlo k výpisu o přesunu mezi stanicemi, ale zároveň upozornění na nedostatek času k přesunu strojvedoucího mezi stanicemi a časový překryv vlaku Vn 5215 a Pn/TB 4565

Výstupem jsou sešitové jízdní řády, jejich vygenerování může být různé, Vždy je vytisknu podle turnusů - jako základní pomůcku pro strojvedoucí, včetně titulní stránky. Titulní stránku lze doplnit texty dvěma způsoby - přes nabídku na liště nebo při zadání - editaci tras. I krátké dvouvlakové turnusy je potřeba tisknout s titulní stránkou, abychom měli jejich identifikaci na obalu.

Zadání informací do titulní stránky sešitového jízdního řádu přes horní lištu - Grafikon - Další informace....
Druhá možnost zadání titulních informací (mimo data), při zadávání tras si označím vybrané trasy jako část sítě (jsou ozančeny hvězdičkou) a ty se mi vypíší na titulní list
Různé možnosti tisku sešitových jízdních řádů, doporučuji si vyzkoušet jednotlivé výstupy do html a prohlédnout si, základní výstup je výstup "Sešitové jízdní řády (podle turnusů).... se zatrženým generováním titulní stránky
Titulní strana pro turnus N01 ČSD
Na zadní straně "obalu" je výpis nástupů strojvedoucího turnusu, včetně stanici, kde jde z hnacího vozidla dolů, což občas nekoresponduje s výpisem trasy vlaku - jak zde v příkladu, strojvedoucí ČSD z oběhu N01 na vlaku Pn/TB 4511 končí v přechodové stanici Stará Paka a vlak ve stanici Tychy

Pro toho, kdo na modulovém setkání "řídí a organizuje" provoz může být dobrou pomůckou vygenerovaná přehledná tabulka turnusů. Tuto tabulku získáme přes nabídku na horní liště Okna - Oběhy a pak již vybereme turnusy, posuvníkem můžeme upravit velikost výstupu a formát výstupu png nebo svg.

Okno nazvané obecně "Oběhy", zde s výstupem tabulky turnusů