Grafikon - síť
28.10.2012 ©mc

Než začneme plánovat v Grafikonu trasy vlaků, musíme si nejprve vytvořit modulovou železniční síť tvořenou stanicemi na modulišti a traťovými úseky mezi nimi. K tomu musíme mít k dispozici datové listy stanic, zastávek….  a změřené délky traťových úseků, měřeno mezi středy stanic. Měrovou jednotku si mohu vybrat z nabídky v editačním okně uzlu a hrany.

Editace uzlu moduliště Lipová Lázně
Pro zjednodušení je možné naimportovat již vytvořené stanice, zastávky z jiného souboru grafikonu nebo databáze vytvořených stanic v souboru *.gtm.
Stanice, zastávky, skryté stanice,…. které budu nově přidávat si vytvořím tlačítkem „Nový uzel..“ Zde zadám uzlu nového jména. Kliknutím na obdélník uzlu vyberu uzel a pak kliknutím na tlačítko „Editace“ se mi otevře editační okno kde zadám (případně u naimportovaných stanic mohu upravit) všechny údaje k uzlu:
- název
- zkratka – ta se bude zobrazovat na některých pomůckách, které z programu vytisknu místo celého názvu
- typ – stanice, zastávka, skrytá stanice, odbočná stanice…..
- délka staničních kolejí v měrových jednotkách dle výběru, zadaná délka ovlivňuje maximální délku vlaku v daném úseku
- zatržítka – světelná návěstidla, dirigující stanice, lichoběžníková tabulka – zobrazí mi odpovídající symboly v sešitovém jízdním řádu
- koleje - kliknutím na tlačítko „Vytvoření“ zadám čísla kolejí s doplněním zda má nástupiště (grafikon automaticky přiděluje osobnímu vlaku kolej s nástupištěm, ručně lze zadat i kolej bez nástupiště), zda je to kusá kolej (zobrazí se poznámka v sešitovém jízdním řádu), výběrem koleje mohu kolej přejmenovat a smazat
Upozornění - zadáváme pouze dopravní koleje ve stanicích - tj. koleje na které může vjíždět či odjíždět vlak. Nezadáváme manipulační a vykládkové koleje.

Ukázka jak vypadá v sešitovém jízdním řádu poznámka pravidelný vjezd na kusou kolej

Editace hrany - tedy traťového úseku Lipová Lázně - Stará Paka

Když mám vytvořeny všechny uzly mohu si je na ploše tažením myši rozmístit tak, aby odpovídaly tvaru sítě a mohu přejít k vytváření traťových úseků – nových hran. Kliknutím na tlačítko „Nová hrana..“ přejdu do okna se zadáním z kterého do kterého uzlu budu nový traťový úsek (novou hranu) vytvářet. Po vytvoření mohu kliknutím na hranu vybrat a kliknutím na tlačítko „Editace“ přejdu do okna Editace tratě, kde zadám další informace k traťovému úseku:
- délku ve vybraných jednotkách (měřeno mezi středy stanic)
- zruším zatržítko – neomezená rychlost a zadám traťovou rychlost – tj. maximální, kterou mohou vlaky v daném traťovém úseku dosáhnout
- zatržítko D3 použiju u dirigované trati
- vyberu třídu trati pro směr tam a zpět (pouze pokud jsou třídy trati v Grafikonu zadány)
- Kliknutím na tlačítko „Vytvoření“ zadám počet traťových kolejí, na vybranou traťovou kolej zadám na kterou staniční kolej je vjezd po přímé, Kliknutím na tlačítko „Smazání“ mohu traťovou kolej smazat

Hotovou síť mohu kliknutím na tlačítko vpravo dole " Uložit obrázek..." exportovat do souboru ve tvaru *.png.

Dialogové okno importu stanic, na levé straně vyberu stanice pro naimportování a tlačítkem se šipkami je přenesu do pravé části