FREMO setkání Hluk 2018
© MC akt. 21.10.2018

Již po páté bylo v Česku uspořádáno setkání modulů FREMO v městě Hluk na Slovácku. Jedná se o optimální místo pro takové setkání, kdy v jedné budově je hala, ubytování i restaurace. Letos bylo setkání uskutečněno pouze s moduly H0, chyběla úzká H0e. Datově bylo setkání zaměřeno na provoz v druhé polovině 70. let minulého století. Provoz byl organizován dle pravidel FREMO ve zkráceném čase 1:5. Grafikon byl postaven v délce 12 hodin modelového času od 6.00 do 18.00, tj. 2,4 hodiny skutečného času.

Moduliště (layout):
Letos bylo moduliště sestaveno trochu jinak než v předchozích letech. Důvodem byla účast 4 skrytých stanic, což umožnilo lepší rozvětvení moduliště a bohatší provoz na jednotlivých větvích. Vzhledem k jedné účasti stanice ÖBB a jedné vlečky PKP byly dvě skryté stanice společné pro ČSD/ÖBB a ČSD/PKP. A z těchto stanic byl uskutečňován malý peážní provoz do stanice ÖBB Friedberg včetně jednoho páru mezinárodních Pn s přepřahem v Dobré a obdobně na vlečku Swidnica.
Hnací vozidla a soupravy:

Do provozu bylo turnusováno celkem 33 hnacích vozidel (mimo staniční zálohy) a 17 osobních souprav. Ty byly nasazovány na celkem 164 vlaků. Pro provoz bylo potřeba 30 strojvedoucích a 22 lidí obsluh stanic. Celkem bylo na setkání k dispozici cca 85 přihlášených účastníků a tak bylo vytvořena dostatečná rezerva personálu - tedy ti kteří se v dané chvíli nechtěli věnovat řízení vlaků či stanic, měli dostatek zástupců.
Zde v zabalené podobě grafikonové podklady pro zájemce.
Zde je možnost stažení souboru vytvořeného pro Hluk v program Grafikon, potřebná verze Grafikonu aktuální 2.1.0.

Schéma rozložení stanic a barvy přiřazené skrytým stanicím (vysvětlení použití barev skrytých stanic zde)

Přehled lokomotivních oběhů a oběhů souprav
Moduliště tvořily tři hlavní tratě a dvě krátké tratě D3
Délky mezi stanicemi, vlečkami, odbočkami, nákladišti a zastávkami. Pro představu, v jednom grafikonu ujedou některá hnací vozidla i 400 metrů. Což za 9 odjetých grafikonů, v případě nevystřídání, může být i 4,25 kilometru.
Vzhledem k tomu, že konstruktér moduliště je velmi zdatný a aktivní tak doplňuji údaje k modulišti:
Celková délka modulů tratí a stanic postavených v hale v Hluku - 257 m.
Délky jednotlivých traťových úseků, měřeno mezi středy stanic:
Kadaň – Lipová Lázně 33,9 m
Chrudim Město – Úhřetice 10,3 m
Bratislava filiálka – Friedberg 51,5 m
Mikulovice – Hrochův Týnec 89,9 m
Řáholec – Slibov  58 m
Jozefov – Verneřice 14,9 m
Turnusy, aneb kolik za jeden turnus ujelo hnací vozidlo metrů (a strojvedoucí nachodil)
Ex1 – 381,6 m
Ex2 – 431,6 m
R1 – 474,4 m
Os1 – 280,4 m
Os2 – 280,4 m
Os3 – 400,6 m
Os4 – 322,6 m
Os5 – 359,4 m
Os6 – 295,4 m
Os7 – 212,5 m
MnOs3 – 146,3 m (zde to byla vždy vozidla dvě)
MnOs9 – 146,3 m (zde to byla vždy vozidla dvě)
Mn1 – 161,8 m
Mn2 – 172,8 m
Mn4 – 116,2 m
Mn5 – 150,8 m
Mn6 – 235,6 m
Mn7 – 41,2 m
Pn1 – 136,0 m
Pn2 – 293,4 m
Pn3 – 319,9 m
Pn4 – 319,9 m
Pn5 – 339,0 m
Pn6 – 271,0 m
Pn7 – 194,0 m
BzG - 133,3 m
M – 129,2 m
P – 161,0 m
TZ – 40,8 m
Vleč – 41,2 m

Podívejte se na několik desítek fotografií ze setkání:

Fotografie jsou zaměřeny převážně na celkové provedení stanic, sestavení tratí a již méně na vozidla, která se po modulišti pohybovala.
Další fotografie jiných autorů zde, zde a zde.


Stanice ÖBB Friedberg
Staniční budova ve Friedbergu
Tato vozidla byla postavena na moduliště ve chvíli volných jízd
Pila Guss, která byly obsluhována posunem z Friedbergu
Přehledový snímek stanice Friedberg
Před vjezdovými návěstidly Friedbergu
Ovládací pult Friedbergu, doplněný magnetickými tabulemi s kartičkami vlaků
Stanice Řáholec s Pn vlakem do Mikulovic čekající na odjezd
Odbočka Lazy za tunelem, který ji odděloval od Řáholce
A ještě jednou Lazy a za tunelem je vidět Řáholec
Řáholec napojený na dvojkolejnou trať měl poměrně hustý provoz vlaků
A takto to vypadalo na záhlaví kde začínel tunel
Vzhledem k dopravnímu vytížení projíždějícími vlaky byl Řáholec obsluhován pouze jedním Mn vlakem
Zhlaví Řáholce směrem na dvojkolejnou trať s vlečkou pohonných hmot
A ještě jednou staniční budova Řáholce
Celkový pohled na stanici Řáholec
Pohled přes stavědlo v Lipové Lázních směrem na vlečku Ostrachema
Z kopce nad depem pohled na odstavené nákladní vozy
Trať od Chrudimi s předvěstí Lipové před mostem
A stejný traťový úsek z opačné strany
Vlečka Ostrachem byla v obvodu stanice Lipová Lázně a byla obsluhována posunem v mezerách mezi vlaky od Chrudimi
Vlečka Ostrachemy z druhé strany i s rozpadlým plotem
Pohled do Lipové od Luhačovic
Od Chrudimi vjíždí do Lipové spěšný vlak s dvojicí M296.1
Kostel na trati z Chrudimi do Lipové
Most před Lipovou od Medlešic
Zde celý úsek od vjezdového návěstidla po Lipovou
Zbrojení naftou v Lipové, vzadu Mn vlak do Chrudimi, umístění je modelářská licence, ve skutečné stanici bylo jinde
Oblsuha řeší přeplnění nákladními vozy v Lipové
A ještě jednou pěkná krajina od Medlešic
Malé stavědlo s nedokončenou střechou strážního domku v Lipové na zhlaví do Medlešic
Kamarádi si s mostem pěkně vyhráli
Z návrší nad depem pohled na trať směrem k Luhačovicím
V odpoledním slunci odpočívající záloha v Lipové
Stanice Dobrá, která prošla druhým "testem" na setkání, po dokončení to bude pěkná stanice
Zde celkový přehledový snímek Dobré
A ještě jeden
Vlečka Setuza po změně majitele se zbavila základních problémů, ale je zde ještě mnoho prostoru na vylepšení
Některé částí již procházejí u Setuzy "obnovou"
Vlečkový areál Milevsko vlečky
Pohled z opačné strany na betonárku
Od přípojné koleje na předávací koleje vlečkového areálu Milevsko
A napojení vleček na trať se zastávkou
Ucelená souprava Wap po vykládce čeká na odjezd z areálu
A celkový pohled včetně stáčení pohonných hmot
A stejně z druhé strany
Skrytá stanice Mikulovice s připravenými soupravami
Skrytá stanice Bratislava filiálka
Skrytá stanice Hrochév Týnec s jednoduchou mechanickou ruční točnou
Do provozu zasáhla občas i záložní parní lokomotiva
Ovládací panel Hrochova Týnce a rozvěšená pomůcky obsluhy
Skrytá stanice Slibov, která pod novým majitelem vstala z mrtvých
A zpět k pracovišti obsluhy Hrochova Týnce
Celkový pohled na Mikulovice
Celkový pohled na Bratislavu filiálku
Vjezdové návěstidlo od Lipové do Chrudimi
Chrudim s osobními soupravami
A z opačné strany, výpravčí právě telefonuje se sousední stanici
Stanice Luhačovice
Vlečkový areál Apollo (ve výstavbě) připojený za stanici Úhřetice
Trať z Chrudimi do Úhřetic
A ještě jednou přejezd před Chrudimi
Trať z Úhřetic do Chrudimi
Rozjezd tratí do Lipové a Úhřetic u Chrudimi a vlečka vojenských opraven
Celkový pohled na Luhačovice
Stanice Josefov, zhlaví od Vizovic
Zahrádka u vjezdového návěstidla Medlešic od Lipové
Medlešic s čekajícím spěšným vlakem na odjezd do Kadaně
Stanice Josefov, zhlaví od Slibova
Moduly různých majitelů a výsledkem pěkná trať krajinou
Nákladiště papírny Prudká
Dvojkolejné moduly před vlečkou Setuza
Moduly modelářů z Bíliny
A ještě jednou Josefov
Celkový pohled na vlečku Setuza
Celkový pohled na stanici Medlešice
Celkový pohled na vlečku Swidnica
Rozhraní dvou centrál DCC - Gateway bylo v oblouku mezi stanicí Dobrá a odbočkou Lazy