Nákladní provoz na modulišti
ver. 2.02 ze dne 16.3.2013 ©MC

V následujícím textu chci přiblížit způsob organizace nákladní dopravy na modulových kolejištích - modulištích, zejména ve velikosti H0. Nesmíte se zaleknout zdánlivé složitosti organizace nákladního provozu a pomůcek pro jeho fungování. Tak složité to zase není a podílí se na něm mnoho lidí, ale pro jeho dobré fungování je potřeba pár základních pravidel dodržovat.
Předpokládám, že se bude jednat o živý materiál, který bude podle provozních zkušeností dále doplňován.
Materiál v rozhodujících bodech koresponduje s praxí Fremo či modulových klubů v Česku a okolních státech.
Co je potřeba znát a připravit pro smysluplný nákladní provoz na modulišti?
 
Železniční síť a moduliště
Sestavené moduliště představuje provozně část železniční sítě. Jednotlivé traťové úseky na modulišti buď vedou mezi reálnými stanicemi moduliště nebo končí ve skryté stanici (polští kolegové používají možná výstižnější název - stanice technická). Skrytá stanice simuluje další část železniční sítě mimo moduliště a její hlavní úkol je generovat potřebné množství vlaků, nákladní zátěže pro tratě a stanice na modulišti.
Skrytým stanicím jsou na postaveném modulišti přiděleny barvy. Jednotlivé barvy reprezentují určitou část železniční sítě - ČSD, ale rovněž další směry do evropských států. Význam barev se nemění a tak umožňuje majitelům stanic mít trvale připravené nákladní listy, bez ohledu na to, že na jednom modulišti má skrytá Hanušovice barvu zelenou a žlutou a na dalším červenou. Barvy mají tak svůj význam při směrování vozů prázdných i ložených mimo stanice na modulišti (tedy do virtuálních stanic), kdy vůz je směrován podle barvy na nákladním listu do skryté stanice shodné barvy. Význam barev byl zpracován původně pro německé Fremo, pro podmínky ČSD byl následně v Zababovu mírně upraven, ale v zásadním směrování vozů zůstal shodný s původním, dnes je vzhledem k počtu mezinárodních provozních setkání více internacionální. Na modulišti jsou vždy využity všechny barvy. Jedna skrytá stanice může mít i více barev (důvodem je opět univerzální využití nákladních listů).
Barvy přiděluje skrytým stanicím většinou tvůrce grafikonu podle nastavených směrů svozů zátěže a deponace prázdných vozů pro jejich objednávání z reálných stanic moduliště. Vozy jedoucí mezi reálnými stanicemi moduliště mají nákladní list bílé barvy s příslušným názvem cílového místa.
Barva oranžová, která ve Fremo má význam kusové zboží, je pro ČSD trochu zavádějící a byla nahrazena sběrnou službou a přepravními skříněmi, kterých se v 60. - 80. letech minulého století přepravovalo obrovské množství většinou v návaznosti na sběrnou službu ČSAD. Jsou to ty známé bedny na kolečkách přepravované v krytých vozech. Tato přeprava nemá nic společného se spěšninovými vozy, ty jezdí v pevných obězích na osobních vlacích nebo zvlášť zavedených spojích.
Popis standardních významů jednotlivých barev skrytých stanic tedy toho, kterou část železniční sítě reprezentují
Příklad provozního schéma moduliště v Komorní Lhotce 2011, tři skryté stanice, z toho jedna PKP - Tychy, má přidělenu červenou - východ, socialistické státy, ale pro zvýšení toku vozů tímto směrem i hnědou. Provozní schéma je k dispozici ve všech stanicích a zároveň jsou "vlajky" dané barvy pověšeny u cedule s názvem skryté stanice.

Nákladní provoz
Nákladní vozy jsou provozovány mezi nakládacími/vykládacími místy:
- nákladiště
- vlečka
- nákladiště se zastávkou
- stanice
- skrytá stanice - simuluje virtuální část sítě mimo sestavené moduliště

Obecně je v celém textu použit termín stanice.

Nákladní provoz na modulišti se odehrává mezi reálnými stanicemi na modulišti nebo mezi stanicemi na modulišti a virtuálními stanicemi mimo moduliště, které reprezentují skryté stanice jednotlivých barev. Rovněž je však také nákladní provoz mezi skrytými stanicemi. Tento provoz může mít charakter vyrovnávky prázdných vozů mezi skrytými stanicemi a tranzitu prázdných i ložených vozů mezi virtuálními stanicemi (reprezentovaný skrytými stanicemi) přes naši reálnou část železniční sítě - naše moduliště, tedy např. průběžné vlaky, kde vozy mají nákladní listy. Může být také doplněn provozem nákladních souprav pouze s kartou soupravy mezi skrytými stanicemi, případně mixem těchto možností.
Pro řízení provozu - toku nákladních vozů po modulišti slouží systém karet nákladních vozů a do nich vkládaných nákladních listů, které určují jejich směrování a ložení nákladem. Jejich systém, význam a použití jsou popsány v textu dále.

Karty nákladních vozů
Všechny nákladní, služební a poštovní mají svou vozovou kartu, která u nákladních vozů slouží především jako nálepní schránka do níž se umisťují nákladní listy. Na kartě je řada informací, ale pro párování vozu s jeho kartou je nejdůležitějším údajem číslo vozu, které by musí být v rámci provozu na modulišti unikátní. Dalšími podpůrnými identifikačními znaky je řada vozu, náčrt či fotka vozu na rubu vozové karty atd.
Barva karty odpovídá jednotlivým základním typům vozů a je tak usnadňována orientace mezi kartami. V následující tabulce jsou uvedeny použité barvy pro základní typy/řady vozů. Tyto barvy jsou používány téměř jednotně v rámci Fremo v celé Evropě. (rozdíly jsou u modré barvy - kde máme v naší tabulce shodu s UIC na rozdíl od Fremo). V naší tabulce jsou navíc doplněny poštovní vozy, které potřebují samostatnou kartu pro vložení jejich oběhu. Osobní vozy na rozdíl od Frema používáme bez karet vozů, protože většina modelů nemá unikátní číslo a rozhodující pro řazení do vlaku je řada vozu nikoliv konkrétní číslo vozu.
Pro identifikaci použití vozu slouží základní UIC typ/řada - definovaný prvním velkým písmenem řadového označení vozu, které je uvedeno na nákladním listu i na kartě vozu a také konkretizovaný druh nákladu na lícové straně vozové karty. U základního UIC typu/řady pozor na možnou záměnu s jinými významy velkých písmen u národního značení ČSD - národní značení ČSD je pouze doplňující.

Barva

UIC-typ: ČSD typ: Popis typu Možné označení papíru
starorůžová E V, U otevřený vysokostěnný vůz Rosa, A1-103 245
růžová F W, S výsypné vozy různé konstrukce a určení Fuchsia, A1-771 248
světle žlutá G Z krytý vůz standardní konstrukce Kanariengelb, A1-107 245
starozlatá H Z, M krytý vůz zvláštní stavby - odsuvné stěny, přeprava zvířat... Lachs, A1-769 248
střední žlutá T Z, U vůz s oteviratelnou, odebiratelnou střechou Goldgelb, A1-780 248
bílá I L chladicí vůz
střední modrá U,Uai, Uc N, H, R, S speciální vozy - hlubinové, výklopné, nádobové na sypké hmoty Alizeblau, A1-774 248
zelená K, L P, N ,O nízkostěnný, plošinový, oplenový, kontejnerový 2n vůz Grün, A1-975 248
střední zelená R, S P, N. O

nízkostěnný, plošinový, oplenový, kontejnerový 4n vůz

Golfgrün, A1-777 248
střední šedá Z R nádržkové vozy Grau, A1-118 245
střední hnědá D, Post D, F služební, poštovní vozy, vozy pro zvláštní účely (např. vozy stavebních vlaků) Camel, A1-879 248
Karta vozu Iblprs/L, nahoře lícová strana a dole rubová, na kartě je jeden návrh na vylepšení. V pravé části, kterou zakrývá nákladní list budou barevnými čtverečky uvedeny možné barvy skrytých stanic pro odeslání prázdného vozu. Toto značení je návod pro použití správného nákladního listu pro odeslání prázdného vozu po vyložení.
Karta vozu Tadgs 31 80 584 4313-2 DB s nákladním listem obratovým do modrého skryťáku s obilím z Javorníka, karta je zalaminována a na kartu je pak nalepena kapsička pro vložení nákladního listu. Jinak je to příklad nákladního listu, kde je uvedena špatně základní UIC řada/typ vozu, v kotlovém voze se asi obilí nevozí.
Karta vozu Gbgs ČSD s vloženým nákladním listem, který byl zanesen do stanice Świerków Miasto a objednány jím potraviny do Jednoty Lipová Lázně. Tato karta vozu je zastrčena do průhledného obalu velikosti A5 a nákladní list je dáván dovnitř obalu. Je to jedno z možných náhradních řešení za kapsičky na nákladní listy.

Nákladní listy
Jak již bylo uvedeno, tak nákladní listy slouží v provozu ke směrování vozu a údaji o stavu ložení. Obsahují také neméně důležitou informaci o použitelném typu vozu pro naložení uvedeného zboží, který je určen prvním písmenem dle označování UIC (tzv. základní UIC typ/řada). Mimo to obsahují nákladní listy další informace, které budou vysvětleny na příkladech dvou základních typů nákladních listů – běžný (jednocestný) a obratový nákladní list. Bývá používán i tzv. vícecestný nákladní list. Jeho používání moc neodpovídá železníční praxi, snad jen je možná analogie s podílovou přepravou, ale v tomto smyslu není používán.
Na nákladním listu máme uvedeno:
- cílovou stanici (může být barva skryté stanice doplněna názvem fiktivní stanice mimo moduliště)
- příjemce (opět stejná možnost jako u cílové stanice)
- základní řada UIC
- náklad - uvedeno zboží, nebo prázdný k nakládce (pokud má uvedeno k nakládce nesmí být po trase použit), prázdný, či přetisk prázdný
- odesílací stanice (může být barva skryté stanice doplněna názvem fiktivní stanice mimo moduliště)
- odesílatel (opět stejná možnost jako u odesílací stanice)
- poznámky, možné využít k označení koleje kam vůz přistavit

Příklady nákladních listů
V příkladech běžných (jednocestných) nákladních listů máme uvedeno:
- objednání prázdného vozu pro Státní lesy, typ vozu R,K - nízkostěnný 2n nebo 4n, jede prázdný k nakládce do Jeseníku ze zeleného skryťáku, název odesílací stanice nemusí být
- odeslání loženého vozu s dřevěnou kulatinou do zeleného skryťáku, příjemce Paskov, Pila je textem navíc, nemusí být
- objednání betonových panelů z reálného místa na modulišti - zde Milevsko vlečky, po vyložení se vůz odešle podle typu do zeleného skryťáku, nákladní list uveden není
- objednání hnědého uhlí z hnědého skryťáku, text Most uhelné nádraží, SHR je již navíc, rozhodující je barva
- odeslání prázdného vozu po vykládce uhlí do hnědého skryťáku, vůz E - otevřený vysokostěnný je možné rovněž po vykládce odeslat do černého skryťáku, přetisk "PRÁZDNÝ" znamená, že je takový vůz možné po trase do cílové stanice použít kdekoliv k nakládce
Na nákladních listech u vozů jedoucích do a ze skryté stanice je rozhodující barva, která určuje kam nebo odkud vůz pojede, přidaný text je již pouze "vylepšení".
Příklady obratových nákladních listů, ty se vystřihnou jako dvojice přeloží a slepí

V druhém příkladu nákladních listů jsou dva obratové nákladní listy
- první je pro dopravu svitků plechů do Rudných dolů Jeseník z modrého skryťáku, prázdný vůz jede zpět do modrého, je to speciální nákladní list pro vůz Shimms, který by jinak na modulišti byl někde odstaven, protože by se těžko pro něj našel nákladní list
- druhý obratový list je mezi reálnými místy na modulišti, kdy chceme zajistit pravidelnou dopravu mezi dvěma místy
U obratových nákladních listů je důležité, aby obsluha v cílových místech nákladní list pouze v kartě vozu obrátila, aby nedošlo k vytažení nákladního listu a jeho "oddělení" od karty. Neboť v tom množství nákladních listů, které jsou v dané chvíli v oběhu již asi nedojde k opětnému spárování a speciální vůz pak zůstává někde trčet bez užitku.
Další verze nákladních listů, které jsou již užívány méně:
- nákladní listy s šikmou červenou linkou pro rychlé zboží, říká obsluhám, že tyto vozy mají být do vlaku řazeny přednostně
- vícecestné nákladní listy, je to rozšířená verze obratového nákladního listu, kdy vůz jede postupně po třech místech po modulišti, v praxi jsem ho téměř neviděl a obsluhy většinou nevěděly co s ním
Doplňující informace na nákladním listu
- do nákladních listů lze doplnit i požadavek na podvalnikovatelnost - pokud vůz směřuje na úzkou, případně požadavek, aby vůz měl dvojkolí s profilem RP25

Rozdělení vozů pro použití různých typů nákladních listů:
Vozy standardní konstrukce
Jsou to většina vozů volného oběhu běžné stavby otevřené, výsypné, kryté, nízkostěnné, plošinové přepravující běžné druhy nákladu, mají jednoduché nákladní listy, které připravují je vlastníci modulu se stanicemi. Po vyložení (v reálné stanici moduliště) jsou vozy směrovány nákladním listem jako prázdné do skryté stanice podle typu vozu. V případě ložení do místa virtuální železniční sítě mimo moduliště jsou směrovány podle druhu nákladu nákladním listem s barevným označením skryté stanice (může být doplněno na nákladním listu skutečným názvem stanice - např. barva černá a stanice Karviná Doly). Ve skryté stanici jsou pak deponovány a podle objednávky, tedy nákladním listem ve dvou variantách, a to nákladním listem prázdný k nakládce – vůz odesílán k nakládce do stanic na modulišti, nebo nákladním listem s objednaným zbožím ze stanice mimo moduliště – vůz odesílán k vykládce. Např. nákladním listem pro ložený vůz s modrou barvou s doplněním názvu místa Hamburg Hafen. Na tyto vozy je zbytečné pořizovat obratové nákladní listy - pro jejich provoz by mělo být dostatečné množství běžných nákladních listů a měly by být v provozu v dostatečném množství.
Vozy speciální konstrukce
Jedná se o větší část vozů soukromých a pronajatých (ve většině modelových období označené P) a dílem vozy volného oběhu na chemické produkty, sypké hmoty (cement, vápno), a jiné vozy určené pro jeden specifický druh nákladu nebo úzkou skupinu nákladu, pro něž není předpoklad výskytu nákladních listů. Tyto vozy mají přesně daný druh zboží, které mohou přepravit - uvedený na voze, resp. na kartě vozu jako ložné zboží. Tyto vozy je vhodné pouštět do provozu s obratovými nákladními listy. Je tak zajištěno, že nebudou někde dlouhodobě odstaveny z důvodu chybějících nákladních listů pro jeho specifický druh přepravovaného zboží. Pro majitele modulu se stanicí je poměrně jednoduché pro jeho soukromé vozy vytvořit v datovém listu potřebný podnik a druh přepravovaného zboží. Pro majitele soukromých vozů bez této možnosti je to otázka dohody a doplnění druhu zboží do datového listu a jako poslední možnost je vytvoření nákladního listu mezi virtuálními stanicemi mimo moduliště. Vůz pak pouze tranzituje mezi skrytými stanicemi přes moduliště.

 
Příprava nákladních listů
Každá modulová stanice musí mít zpracován datový list, většinou to bude datový list stanice, nákladiště... Pokud předpokládáme účast na mezinárodních setkáních je nutné jej udělat i v jazykových mutacích. Datový list obsahuje údaje o firmách, které v daném místě nakládají a vykládají zboží a jaké zboží. Jak již bylo řečeno nákladní listy i datové listy připravuje majitel stanice, nákladiště, vlečky... obecně nakládacího/vykládacího místa. Takže jaké nákladní listy musím jako majitel například malé stanice připravit. Ve stanici je několik firem, které produkují dřevěnou kulatinu, obilí, zeleninu mraženou, konzervovanou, písek a odebírají cement, uhlí, hnojiva:
- pro objednání prázdných vozů pro nakládku zboží typů E, z černého, F ze žlutého a I, R, N ze zeleného skryťáku
- nákladní listy pro odeslání dřevěné kulatiny do zeleného, obilí do zeleného, nebo modrého či červeného, obdobně zeleninu a písek do žlutého skryťáku jediný případ kdy se vystavují nákladní listy pro odeslání z vlastní stanice jsou případy, kdy je cílové místo mimo moduliště
- nákladní listy pro objednání zboží ze stanic mimo moduliště cement ze žlutého, uhlí z černého a hnojiva z hnědého skryťáku
- odeslání prázdných vozů po uhlí - E, F do černého, U po cementu do žlutého a po hnojivu Z, U, G do hnědého
Je to pouze příklad ne rozsáhlého, spíše standardního sortimentu vozů. Jako majitel místa s nakládkou a vykládkou je pro mne výhodné, aby bylo možné u mne nakládat i vykládat poměrně bohatý sortiment vozů.
Výřez z datalistu stanice Jeseník s uvedením podniků a nakládaného a vykládaného zboží

Mimo nákladní listy mající ať již pole odesílatele nebo příjemce podbarvené barvou je nutno pro konkrétní setkání připravit objednávky - nákladní listy objednávající zboží z reálných míst na modulišti. Při přípravě se postupuje buď podle datových listů nebo podle výpisu zboží produkovaného jednotlivými místy.

U běžných (jednocestných) nákladních listů je potřeba vždy dbát na pravidlo, že vyjma nákladních listů pro odesílání vozů (prázdných či ložených) do skrytých stanic, si vozy vždy tvůrce nákladních listů zboží a prázdné vozy k nakládce do své stanice objednává, tedy nikdy nevytváří odesílací nákladní listy z vlastní stanice do jiné reálné stanice na modulišti.
Pro vozy které nemají univerzální využití, pro zboží které potřebuje speciální vozy, je vhodné připravit obratové nákladní listy - po dojezdu do cílové stanice se pouze obrátí nákladní list v kartě vozu a vůz jede zpět prázdný a tak dál. I nákladní listy pro mezinárodní modulový provoz je vhodné mít v příslušné jazykové mutaci.
Pro tvorbu nákladních listů můžeme použít např. xls soubor připravený kamarádem Jirkou ze Zababova. Ten používám pro tvorbu nákladních listů já a jsem s ním spokojen. Text k barvám skrytých stanic byl upraven v souladu s tímto materiálem.
Původní soubor byl trochu vylepšen Luďkem V. a je k dispozici zde - upraveno - doplnění dalších listů pro tisk i "zpět" založení dalšího řádku podle řádku na kterém je kurzor. Upravený soubor xls.
Vozy přistavené k nakládce/vykládce.
Průběh provozu na setkání, povinnost majitele stanice
Na setkání přiveze majitel stanice připravené nákladní listy. Před zahájením provozu roznese po modulišti objednávky na zboží jak do reálných míst - tj. skutečných stanic, nákladišť, vleček... na modulišti, tak do skryťáků podle jim určených barev. Počet objednávek by měl pokrýt dojezd vozů v počtu na cca dva grafikony. Rovněž roznese do skryťáků podle typů a příslušejících barev objednávky na prázdné vozy pro překládanou nakládku zboží v jeho stanici, ty pak doplňuje podle doručených objednávek do jeho místa z jiných míst na modulišti. Po každém grafikonu je nutno obejít moduliště posbírat použité nákladní listy od dojetých vagónů do cílových míst (od vozů které měly výchozí místo u mne a jsou to moje nákladní listy) a doplnit objednávky prázdných vozů i zboží v jednotlivých reálných stanic i skrytých stanicích.
Obsluha vlaku - strojvedoucí
Po převzetí vlakové dokumentace zkontroluje karty vozidel se skutečností řazených vozidel ve vlaku, v sešitovém jízdním řádu by měl mít uvedena místa s manipulací (kde odvěšuje a přivěšuje vozy). V místech s obsluhou předá dokumentaci obsluze místa a dle jejich pokynů odvěšuje a přivěšuje vozy. Na D3 postupuje podle pravidel pro provoz na D3. Strojvedoucí odmítne přivěšení vozů nad normu náprav uvedenou v sešitovém jízdním řádu (důvodem je prodloužení manipulačních dob v následujích stanicích a překročení dopravní délky vlaku nad délku staničních kolejí v následujících dopravnách)
Obsluha stanice
Po příjezdu vlaku do stanice převezme od strojvedoucího vlakovou dokumentaci - karty vozidel a následně podle nákladních listů řídí odvěšení vozů z vlaku se zbožím pro jeho vykládací místo, ať již vlakovou lokomotivou nebo staniční zálohou. Na vlak přivěsí ložené i prázdné vozy podle uvedených směrových stanic vlaku uvedených ve staničním jízdním řádu pro daný vlak. Nemusí se využívat plně uvedená dopravní délka vlaku v nápravách, ale měl by rovnoměrně pokrýt všechny směry a ponechat ve vlaku kapacitu pro následná manipulační místa. Odvěšené vozy z vlaku odstavuje na místa určená ve schématu stanice pro nakládku/vykládku daného zboží. Je potřebné dodržovat minimálně šesti hodinový pobyt pro nakládku/vykládku vozů, tj. nějaký reálný čas pro naložení a vyložení vozu, to musí zajistit v místě s obsluhou obsluha a na trati D3 je postup navržen v manuálu pro obsluhu.
Ke každému místu kde jsou odkládány karty vozů, nákladní listy jsou umístěny zásobníky pro jejich odložení, většinou s identifikací číslem koleje.
Pracoviště výpravčího ve stanici Jeseník. Karty od vozidel má zasunuty v boxech podle kolejí, nákladní listy má roztříděné, položené na pultu. Jeseník nemá speciální boxy pro nákladní listy.
Názvy zboží v nákladních listech
Do nákladních listů by měl být uváděn název skupiny zboží, tedy nikoliv kartáčky na zuby, ale hygienické potřeby, nikoliv rum, ale lihoviny v lahvích...... Název zboží by měl dát nápovědu k použití typu vozu a jeho způsobu nakládky/vykládky. Používání dnešních NHM a jejich členění neodráží dobře přepravu zboží po železnici v 60. a 70. letech minulého století. Zajímavou pomůckou pro tvůrce nákladních listů může být tabulka s použitím typů vozů, která vyšla v roce 1960. Pozor ovšem na uvedené základní řady vozů - jsou v národním kódu a tedy neodpovídají základním řadám UIC.
Tabulka vyšla v roce 1960 v příručce "Nákladní vozy ČSD - označení, rozměry, použitelnost".