Koncepce elektrického zapojení - řízení provozu
1. Úvod
Tato koncepce je převzata ze systému FREMO (W-Schaltung).
2. Traťový modul
Přes každý traťový modul prochází dva vodiče pro napájení koleje, tyto vodiče jsou spojeny s kolejnicemi. Další dva procházející vodiče (průběžné vedení) slouží k předávce vlaků ze sousedního staničního modulu. Tyto vodiče nejsou spojeny s kolejnicemi.
Nákres zapojení traťového modulu
3. Elektrické zapojení modulu s připojením ovladače
Každý modul s připojením ovladače (většinou staniční modul) musí mít pětipólový konektor DIN 41524 typ 4 (zdířku) k připojení ovladače, např pulzní ovladače z nabídky Conrad nebo lineární ovladač Bazmek®. Pro každý modul s připojením ovladače je nutný pro napájení separátní transformátor. Musí být připojen přes konektor a nesmí být pevně přimontován k modulu. Tento transformátor může být použit k napájení přestavníků výhybek, osvětlení a návěstidel.Při přepojování nebo vypínaní kolejí se musí přepojovat obě kolejnice. Pro napájení kolejí je použit 2-pólový-3-polohový přepínač s neutrální střední polohou (střední poloha - vypnuto). K přejímání vlaků z vedlejšího staničního modulu je možnost přepnutí napětí z levého či pravého staničního modulu.
Nákres elektrického zapojení modulu s připojením ovladače
Nákres propojení dvou staničních modulů
4. Jednotný popis ovládacího pultu
Přestože má popis ovládacího pultu s koncepcí zapojení málo společného, je dobré usilovat o jednotný popis pro lepší orientaci.
Používané symboly:
- kolej vypnuta
- kolej připojena na místní ovladač
- kolej připojena na cizí ovladač nebo 2.ovladač
 
- ovladač pravého sousedního staničního modulu
 
- ovladač levého sousedního staničního modulu
 
- 2.ovladač
Přiklad jednoduchého staničního pultu s jednotným popisem