Úpravy spřáhel vozů - zkrácení
© MC

Požadavek na provoz se třmenovými spřáhly v rámci jednotného fungování provozu na modulech v Evropě a požadavek na zvýšení modelového vzhledu souprav, zejména nákladních vlaků vede k nutnosti řešit otázku, co lze s třmenovým spřáhlem dělat a jaké technické parametry vozu musíme dodržet. Částečně již byl problém nastíněn v článku Úpravy nákladních vozů a Úpravy spřáhel vozů"Y"
Ale vraťme se na počátek.
Technické požadavky na vozidlo
V OstraMu vycházíme ze základního technické požadavku - standardní provedení vozidla musí vyhovovat průjezdu oblouku o R600 mm. Pokud vozidlo splňuje tyto hodnoty nemusí pro něj být specifikován jiný poloměr a nemusí být tento údaj, jako informace nesen spolu s vozidlem, pro zamezení kolizí na setkání. Vycházíme zde z historického stavu našich modulů - několikeré použití R600 mm a v souladu s možným použitím poloměru R600 mm například na vlečkách.
Tomuto požadavku odpovídají všechny tovární i malosériové modely v základním prodávaném provedení (mimo sběratelské vitrinové modely)
Možné změny v uložení třmenového spřáhla ve vozidle

Jaké tedy mame možnosti, co můžeme se spřáhlem a jeho uložením udělat. Čeho vlastně chceme dosáhnout?
- zkrácení vzdálenosti mezi spřaženými vozidly

- zamezení vytažení a vybočení spřáhel u spřažených vozidel při delších a těžších soupravách

- odstranění "pumpování" souprav způsobené vůlí v kinematikách a netlumeným pružením pružinek kinematik

- vypadávání kinematik z kulisy při větším tahu na kinematiku

Co limituje tyto úpravy:

- délka vozidla, rozvor, vzd. otočných čepů, délka představku

- poloměr oblouku, který musí spřažená vozidla projet (pro jednoduchost zatím záměrně vynechávám protisměrné oblouky)

- použité třmenové spřáhlo - liší se mezi sebou šířkou třmenu, šířkou háku, uložením třmenu na spřáhle....

Krátký přehled toho co můžeme pro dosažení cílů udělat a čeho se musíme vyvarovat.

Jak již bylo popsáno v článku Úpravy nákladních vozů u krátkých 2n vozů je řešením pevné spřáhlo, tedy šachta pro třmenové spřáhla pevně spojena s vozem a posunuta do polohy, která zmenší vzdálenost mezi vozy. Můžeme ji doplnit u některých typů nárazníků i odpruženými nárazníky.
Delší vozy - např. 2n vozy řad Gbs, Nsk......, krátké 4n vozy řad Sas, Wap....až po vozy řad Eas a podobné, již většinou není možné pro poloměr 600 mm vybavit pevnou šachtou pro třmenové spřáhlo (vyjímkou snad po úpravách může být vůz Sas - viz. níže), ale musíme zajistit výkyvnost spřáhla v místě háku cca 1 mm do stran od osy vozu. Přičemž ideální je spřáhlo otáčející se kolem svislé osy. Tedy je nutné zrušit vůli kinematiky, odstranit pružinku a původní uložení kinematiky nahradit jejím pevným uchycemím - pružná tyč, mikropryž..., které dovolí ve vodorovném směru výkyv cca 1 mm do stran a nedovolí posun v podélném směru osy vozu. Zde musíme již zkracovat šachtu pro uložení třmenového spřáhla a to je pak nutno zalepit do šachty. Možným řešením je využít podvozku k uchycení šachty pro spřáhlo, například podvozky Bramos jsou k tomu vhodné vzhledem k svému uchycení do rámu vozu.
Dlouhé vozy z kategorie vozů Res, Habbillns, rychlíkové vozy. Zde se nemůžeme kinematiky zcela zbavit, důvodem je požadovaný výkyv spřáhla do stran až 2 mm. Řešení s otočným spřáhlem jsem prozatím netestoval. U rychlíkových vozů typ "Y" jsem s úspěchem odzkoušel spojení se spřáhlem firmy Maerklin, které je kompromisem mezi pevným krátkým spřáhlem a třmenovým. Pak není nutné na vozech nic upravovat, pouze při spřáhnutí spřáhla Maerklin a klasického třmenového spřáhla nebudou vozy těsně u sebe.
A jedna útěcha na závěr - pokud necháme vozidla v továrním stavu - budeme jezdit také!

Pevné spřáhlo na Gbs a upravená kulisa Bramos na Raj
Vůz Raj, úprava kulisy Bramos, pružinka nahrazena mkroporézní pryží a upravena vůle na kulise
Zde oět detail Raj na opačné straně vozu, samozřejmostí je zkrácená šachta a zalepené třmenové spřáhlo
Gbs s pevnou šachtou s vozem Vt - Liliput, odpružené nárazníky, částečné stlačení nárazníku
Raj, upravená kulisa Bramos na mikroporézní pryži a Vt s pevným spřáhlem s odpruženými nárazníky
Vt, zalepená kulisa, zkrácená šachta a zalepené třmenové spřáhlo
Sas s pevnou šachtou a Raj s upravenou kulisou Bramos
Sas s pevnou kulisou, z důvodou nutného natočení podvozků šachta upravena frézováním z vnější strany
Sas s pevnou šachtou a Raj s upravenou kulisou Bramos, v protisměrném oblouku jsou nárazníky bez nebezpečí zaseknutí
Sav s šachtou na podvozku a Sas s pevnou šachtou v protisměrném obloku, zde je vhodnější zkrácení udělat takové, aby nárazníky byly vždy s malou vůli při najetí třmenových spřáhel na sebe
Šachtice je u vozu Sav umístěna přímo na podvozku Bramos, natáčí se tedy s podvozkem
A ještě jednou v oblouku R 600 mm, malá vůle mezi nárazníky zůstala - nejsou odpružené - oba vozy mají nárazníky vzor 350 kN s obdélníkovými talíři
U vozu Sas - Veselý lze použít buď pevnou upravenou šachtu nebo umístit šachtu na podvozek
Sas s pevnou šachtou s vozem Vt s pevnou šachtou a odpruženými nárazníky - mírné stlačení nárazníku u vozu Vt
Tentokrát Sav s šachtou na podvozku a pevná šachta vozu Vt, opět mírně stlačený nárazník
A ještě jednou trochu zvětšené
Třmenové spřáhlo zalepené do bloku mikropryže u lokomotivy T 478.2, pod čelníkem vyfrézovaný otvor pro vodorovný výkyv spřáhla cca 1 mm do stran
Vt s pevným spřáhlem a vůz Ra s upravenou kulisou Bramos - místo pružinky plast - výkyv cca 1 mm do stran
A ještě jednou v detailu
2x pevná šachta, 2x odpružené nárazníky, na bližší straně stlačené, ale přece jen vhledem k úhlu natočení je na protilehlé straně vozů mezera mezi nárazníky. Navíc větší přiblížení nedovolí omezení pohybu třmenu při rozpojování - brání tam již čelník vozu
Vtp s pevnou šachtou a odpruženými nárazníky a vůz Rj s pevnou šachtou bez odpružených nárazníků, mírné stlačení odpruženého nárazníku u vozu Vtp
Wap s šachtou na podvozku a Raj s úpravou kulisy - výkyv cca 1 mm, nárazníky jsou u sebe
Wap z odlitku Číž s šachtou pro třmenové spřáhlo umístěnou na podvozku
Stejné vozy a řešení spřáhla, ale v protisměrném oblouku
A ještě s vozem Gbs s pevnou šachtou, zde je to již blízko snaze o rozvěšení vozů
Jiné řešení na voze Falls odlitek Číž, zde je šachtice na mikroporézní pryži a vedení zajišťuje oblík z mosazného drátu, výkyv opět cca 1- 1,5 mm do stran
A opačná strana téhož vozu, zde pevná šachta, je zde představek kde to vychází bez úprav, ale vzhledem k délce vozu je to již na hranici možností
Vůz Eas (úprava KMB) s šachtou opět na podvozku Bramos
V následujících fotografiích je spřáhlo Maerklin, je podobné "klepetům" ROCO, ale je funkčně poněkud lepší, zejména při spřáhnutí s třmenovým spřáhlem. V osobní dopravě - zejména u rychlíkových vozů, kde není vidět, může být zajímavou alternativou.
Habbilns a Rils se spřáhlem Maerklin při průjezdu přes výhybku
Detail při průjezdu protisměrnými oblouky, kdy dojde kinematikou k oddálení vozů
Habbilns s třmenovým spřáhlem, standardní kinematikou a Wlab s Maerklinem při průjezdu protisměrnými oblouky, odstup vozů je trochu větší
A nakonec T478.2 s třmenovým spřáhlem - zkráceným, výkyvným a vůz Wlab s spřáhlem Maerklin, jízda nárazník na nárazník
To stejné v protisměrném oblouku, k zaseknutí nárazníků nedošlo