Úpravy spřáhel vozů "Y"
© Wanek+MC

Rychlíkové soupravy složené z vozů vyráběných v 70. a 80. letech v NDR tvoří dobový kolorit rychlíkové dopravy při provozu v IV epoše. Tyto vozy je možné vybavit "krátkým spřáhlem" a tak dosáhnout jízdy nárazník na nárazník, neodpovídá to požadavkům Fremo a má to i jednu velkou nevýhodu. Při provozu docházelo k přivěšování a odvěšování lůžkových, lehátkových vozů, posilových vozů. Toto nelze pak provádět a z bohatého osobního provozu zůstává "tramvajový" provoz tam a zpět se stejnou soupravou. Jak z tohoto problému ven - jedině použitelné řešení pro modulový provoz je třmenové spřáhlo. Co pak s mezerou mezi vozy?

Jak dosáhnout tohoto stavu který je shodný s krátkým spřáhlem
Vzhledem k délce vozů je nutno zachovat pro projíždění oblouků do poloměru 600 mm plný stranový posun kinematiky. Pro dosažení malé mezery mezi vozy bylo přikročeno ke zkrácení šachty pro uložení třmenového spřáhla o cca 2,7 mm, které je následně do šachtice zalepeno sekundovým lepidlem.
Někdo může namítnout, že přece rychlík se někam na boční manipulační koleje s takovými poloměry nedostane, pravdou však je, že na mnohých stanicích byly soupravy, či deponované vozy právě odstavovány na koleje vedoucí někam do "kopřiv" proto i u nás byl dán tento rozměrový požadavek.
Šachta byla zkrácena uříznutím o 2,7 mm
Při průjezdu obloukem - zde protisměrnými oblouky 650 mm nedojde k zaseknutí nárazníků sousedních vozů a stranový posun kinematiky nedovolí rozvěšení vozů. Je nutno dodat, že rozměr 2,7 mm je mezní (pro námi požadovaný průjezd poloměrem 600 mm), doporučujeme raději o desetinku mm méně zkracovat.
K zaseknutí nárazníku nedošlo
Opěrná deska spřáhla přesahuje rovinu nárazníků o 0,3-0,5 mm
Pak se nám souprava může při průjezdu i takto "lámat"