Patina model¨ nákladních voz¨
stránky p°ipravuje Petr Hanko
© Petr Hanko 25.10.2020

Úvodem k patiný kolejových vozidel…

Co budeme pot°ebovat?

Úprava a patina vozu Rh ╚SD - Tillig
 
Pro dotazy na téma patiny pou×ívejte sekci Vozy ╚SD by PH na Diskuzním fóru modely.biz