Co připravit pro malé provozní setkání
© MC 25.11.2016

Co si musíme připravit, aby provoz fungoval, tedy myšleno provoz dle pravidel Fremo. Osvěty k fungování modulových provozních setkání není nikdy dost a proto na malém klubovém setkání předvedu, co pro setkání vytvořím a čím se na setkání řídíme. Celé povídání není ani tak návodem, jako spíše výčtem toho co všechno pro provozní setkání nachystáme a co nám zajišťuje správnou simulaci železničního provozu. Návod pro Grafikon najdete zde od verze 1.2 jsou v návodu malé odchylky.

Jako příklad k prezentaci jsem si vybral klubové modulové setkání, které připravujeme na zimní období. Já nemusel kreslit a vymýšlet moduliště - použil jsem již před časem vymyšlené
Vyprojektované moduliště je se 4 stanicemi + skryťák Mikulovice. Vznikne tak sestava s možností zajímavého provozu místních drah. Je to vestavěno do prostoru klubovny, který to zcela vyplňuje.
Z hlediska provozního – opravdu místní dráhy, první setkání bych situoval provozně na 50./60. léta, tedy včetně kořistních vozidel a další setkání na 70./80. léta. Pro toto setkání je nutné zpracovat Grafikon a připravit všechny potřebné grafikonové pomůcky.
Soubor programu Grafikon zde , je ve verzi 1.2
Celé zpracování v programu Grafikon včetně vygenerování všech pomůcek trvalo cca 3 hodiny, předpokládá 6 strojvedoucích, počet turnusovaných hnacích vozidel je 8.

Moduliště vyplnilo celou klubovnu, dole grafikon obou tratí

Dokumenty, které jsou na setkání připraveny

Zde jsem připravil všechny dokumenty ke stažení a případném prozkoumání.
- výpisy pro staniční zaměstance
- kartičky s oběhy hnacích vozidel
- karty oběhů souprav zde pouze osobní vlaky, ucelené nákladní vlaky nejsou použity
- kartičky oběhů poštovních, spěšninových a služebních vozů
- sešitové jízdní řády
- výchozí postavení
- výpis pro nákladní dopravu

Výpis pro staniční zaměstance ve stanici Kadaň detailně popisuje provoz ve stanici

 

Ještě stručný popis pomůcky staniční výpis, vysvětlení k dalším pomůckám najdete v sekci "Grafikon"

Staniční výpis
Staniční výpis je určen obsluze stanice a poskytuje kompletní informace o pohybu vlaku, hnacích vozidel, souprav vozů i strojvedoucích, ke každému vlaku dává informaci na kterou staniční kolej má vlak vjet či z které koleje má odjet (tato informace se většinou neuvádí u skrytých stanic – zde je to věcí obsluhy). Obsahuje rovněž výpis řazení vlaků nákladní dopravy, tento výpis je ještě souhrnně za nákladní dopravu uveden ve výpisu nákladní dopravy a manipulace ve stanici.

Co staniční výpis obsahuje:

Sloupce jejich popis
x              - je určen pro obsluhu stanice k označení již odjetých/přijetých vlaků
Vlak        - označení vlaku, značkou, číslem podle zvyklostí dané železniční správy (u MÁV pouze číslo bez označení druhu vlaku)
z              - sousední stanice odkud vlak přijede, stanice uvedena zkratkou, u výchozího je prázdný
Příjezd   - příjezd podle jízdního řádu
Kol.         - plánovaná kolej na kterou má vlak přijet, z které vlak odjíždí
Odjezd   - odjezd podle jízdního řádu
Do           - stanice kterým směrem vlak odjíždí
Konec     - konečná stanice vlaku
Poznámky:
U vlaků, které ve stanici začínají je uvedeno:
- HV (hnací vozidlo), označení oběhu, pravidelně nasazovaná řada vozidla, souprava – označení oběhu, pravidelná sestava soupravy, další oběh – služební, poštovní či spěšninový vůz
U vlaků, které ve stanici končí je uvedeno:
- HV na který vlak a v kolik hodin přechází, stejně u soupravy, stejně u dalšího oběhu – služební, poštovní a spěšninový vůz
U vlaků, kde je uveden počet náprav, je to maximální počet, který je z důvodů dopravních možné do vlaku zařadit (není to pravidelný počet !).
U vlaků, které začínají ve stanici dle výchozího postavení grafikonu – jsou vytištěny tučně.

Jako pomůcka do stanic pro řízení nákladní dopravy je seznam stanic s nákladní dopravou a řazení vlaků

Tato pomůcka pro řízení nákladní dopravy poskytuje ve stanici informace, kterým vlakem mohu poslat vagon do vybrané stanice. Pod čarou, u seznamu stanic, je uvedeno ČSD, je to směr pro spojení se stanicemi bez "přímého" spojení s touto stanicí, tedy pro ty stanice, které nenajdu v seznamu, spojení je pak zajištěno přes uzlovou stanici, zde jsou to Mikulovice.
Takže například do Ostrachemy můžu odeslat vagon v vlakem Mn 6782 do Javorníka v 11.18, tam vagon přejde na Mn 6783 a v 13.33 dorazí do Ostrachemy a nebo mohu využít spojení přes uzlovou stanici Mikulovice - např v 15.14 zařadím vagon do Pn 6513 do Mikulovic, tam bude přeřazen druhý den na vlak Pn 6548 v 6.32 do Kadaně, kde přejde na vlak Mn 6823 do Javorníka, tam přejde na vlak Mn 6824, který obslouží Ostrachemu v 8.44.
Tento výpis samozřejmě přímo v pomůcce nenajdu, jako výpravčímu ve stanici mi musí stačit, že buď vagon pošlu přímo - pokud je "přímé spojení" - tj. najdu tam stanici kam má vagon dojet nebo ho pošlu přes uzlovou stanici, která má spojení na všechny stanice v modulišti.
Tento popis organizace nákladní dopravy nám velice chyběl a zavedením cca před třemi lety došlo k znatelnému zkvalitnění provozu nákladních vozů se svými náklady jak mezi reálnými stanicemi moduliště i mezi stanicí v modulišti a virtuální stanicí někde daleko v síti - reprezentována skrytou stanicí.

 

Kartičky s dvoudenním oběhem lokomotiv na osobních vlacích
Mezi vlaky 1443 a 1424 u oběhu Os1 a 1423 a 1444 u oběhu Os2 si lokomotivy vymění soupravy v Mikulovicích (ty mají jednodenní oběh), vždy dvě kartičky s oběhem se odstřihnou společně (ta šipka je stejná jak u nákladních listů a znamená pozor po dokončení oběhu obrať), složí se a na konci dne se musí v kartě lokomotivy u Os1 v Kadani a Os2 v Mikulovicích obrátit. Tak nám druhý "grafikon" nebo chcete-li den, nejezdí ta stejná lokomotiva stejné vlaky, ale prohodí se. Nebo můžeme říci, že jedenkrát za dva dny se nám na konci dne dostane lokomotiva do depa v Kadani na zbrojení. Taky to může sloužit k tomu, že nemusíme v jednom dni uzavřít lokomotivní oběh. A tak se zase o trochu více blížíme provozu na skutečné železnici.