Výstavba stanice Lipová Lázně - část 3.
©MC
Na podzim 2007 byla Lipová v poloprovozním stavu poprvé na modulovém setkání
V průběhu roku 2007 byla postupně dokončována tvarově krajina, byla použita naše klasická stavba z polystyrenovych žeber tvořících pravoúhlou síť kde lze při tvorbě velmi dobře kontrolovat a dodržovat zvolený profil krajiny. Vzhledem k tomu, že byl zvolen cíl - zařadit Lipovou do modulového setkání OstraMo, byla provedena základní elektroinstalace a ta byla propojena s provizorními pulty na zhlavích.
Byly rozestavěny základní budovy v hrubé stavbě - výpravní budova s fasádou a okny z kresby cdr - tato hrubá stavba umožňuje dokončit budovu s plastickou fasádou i okny, malá výtopna a velká rotunda. Skladiště na fotografii ze setkání nepatří do Lipové.
Byly dosazeny návěstidla a vjezdové návěstidla nouzově osazena na sousedních modulech byla zapojena přes RJ konektory podle normy do provizorních pultů.
Rozestavěná nádražní budova a rozestavěná krajina- svahy nad stanicí v létě 2007.
Rok 2008 nebyl pro další stavbu Lipové příznivý. Nebyly ujasněny některé technologie zejména pro tvorbu krajiny - zda použít technologii flokování pro zhotovení krajiny a zda nakoupit poloprofesionální flokovačku? Nebyli jsme přesvědčeni, že je tato technologie a zvolené prostředky, které jsme schopni použít to pravé. Nakonec jsme se rozhodli pro použití foliáží prodávaných firmou Polák. Po prvotním výběru proběhly zkoušky a nakonec i návštěva přímo ve firmě. Myslíme si, že rozhodnutí bylo správné. Bohatá nabídka foliáží Polák pokryla naše představy o krajině. I zde se samozřejmě učíme správně ji použít, dosáhnout měkkých přechodů mezi jednotlivými povrchy. Stále je co objevovat.
První pokusy s foliáži na malém prostoru okolo kolejí, zároveň došlo k výměně zauhlování za leptané od firmy Třmínek, od stejné firmy je kolejová váha - most a tankovací stanice.
Zde ještě něbyl použit souvislý kus foliáže, ale zkouška jak udělat přechod od souvislé foliáže do štěrku u kolejí, byly použity trhané kusy, zasypávané hlínou a nakonec vše fixováno přestřikem ředěným Sportakrylem.
První pokrytí svahu souvislou vrstvou foliáže firmy Polák, štěrk vlastní "produkce", později i u štěrku jsme přešli na štěrk firmy Polák - důvodem byl bohatší sortiment poskytující jak čerstvý štěrk po výměně tak "zrezavělý" po delším uložení v kolejovým loži.
Rozestavěná budova malé výtopny s vodárnou. Vzhledem k rozsahu celé stanice a počtu staveb, musí být k stavbám přistupováno trochu velkoryseji. Není možné je budovat v kvalitě diorámy, přesto je snaha na budově mít i náležité detaily.
Zašterkovaná výhybka a trsy foliáže mezi kolejemi znázorňující prorůstající vegetaci, stav je před zastříknutí Sportakrylem..
A první, krajinově dokončený koutek umožnil fotografování modelových strojů.
Použité první foliáže od firmy Polák
V létě 2009, po rozhodnutí o účasti na podzimním setkání, je pokračováno na krajině a zaštěrkování s vyšším úsilím
Kolejiště před malou výtopnou, zasypáno štěrkem Polák a různým prachem, hlínou - co dala příroda okolo domu. Vše je zastřikávano ředěným lakem Sportakryl matný a pak očištěny pouze hlavy kolejnic. U výhybek je štěrk v oblasti jazyků pouze zakapáván stejným lakem. Vzhled po zaschnutí je matný. Kolejové pásy byly lepeny na mikroporézní pryž i přes zaštěrkování a zastříknutí Sportakrylem je znatelné snížení hluku při jízdě vozidel.
Téměř dokončený povrch okolo malé výtopny, keře jsou opět od firmy Polák.
Rozestavěné věžové stavědlo, kombinace ruční lepenka, napouštěný papír a profily Evergreen. V době zahájení stavby jsme neměli k dispozici výkres, dnes je díky panu Londinovi máme a tak stavědlo projde drobnými úpravami.
Souběžně s krajinou byla dokončována elektroinstalace (svedení všech propojení ovládání zařízení do konektorů Cannon 25 pin, napájení kolejí je provedeno banánky mezi díly jak u standardních modulů) a na každém díle hned testováno ve spojení s pultem.
U točny byla zasypána popelem popelová jáma - je to opravdu rozdrcený uhelný popel, opět vše zastříknuto Sportakrylem, v případě větší vrstvy materiálu proléváno z injekční stříkačky.
Zhlaví směrem na Jeseník taky začíná získávat jinou podobu, zatím lepeny trsy trávy a postupně zaštěrkováno - štěrk sypán mezi pražce, urovnán štětečkem a pak přestřik ředěným Sportakrylem z mechanického rozprašovače, hned očištěny hlavy kolejnic, po zaschnutí dočištěny čistící gumou PECO.
K lepení trsů foliáže - trávy (vytrhávány z plochy folíáže) použit Duvilax, jsou to různé druhy foliáží tak, aby vytvořily rozmanitost vegetace, následně zásyp štěrkem, prachem, hlínou a přestřik ředěným Sportakrylem. Mezi pražce lze foliáž vytrhávat pinzetou z plochy a lepit Duvilaxem mezi pražce, jde to lépe než když ji utrhneme s netkaným textilním podkladem.
Pod budovou rotundy je zhotovena podlaha - první vrstva z ruční lepenky síly 1,9 mm, lepeno tmelem Ostafix - náš univerzální lepící a tmelicí pomocník. pak ještě jedna vrstva ruční lepenky - konečná podlaha. Budova rotundy bude přilepena a bude mít sundávací střechu pro přístup k vnitřnímu prostoru.
Sypaná nástupiště - lepenka vlepená mezi kolejnice (musí být použita vhodná síla podle výšky kolejnic), ve středu podepřena, nátěr hnědý Balakryl (nátěr uříznutého pásu oboustranně předem - jinak dojde k deformaci nástupiště po nátěru a zástřiku) a pak zatmelení chyb a spojů Ostafixem, postřik ředěným Sportakrylem a zásyp jemný šterk s prachem, pak podle potřeby znovu Sportakryl a další dosyp prachem až ke spokojenosti tvůrce.
Zde již první po přesypu jemným štěrkem s prachem, pro dotmelení míst a zpevnění je použit opět tmel Ostafix - tentokrát bílý. Konce nástupišť jsou dosypány štěrkem a přes něj jemný štěrk s prachem a zakápnuto ředěným Sportakrylem.
Celá stanice setavena a připojena poprvé na pult. Ovládací prvky pultu a celou vrchní stranu z plexiskla zhotovil kamarád Vláďa dle již běžně používaného standardu OstraMo.
Ještě jednou sypaná nástupiště po vytmelení a přesypávání.
A první rychlík u nástupiště, veškeré budované věci byly hned provozně testovány.
Mimo drátovody a krabice přestavníků, napínačů a odboček, byl pouze angličan vybaven výhybkovým návěstidlem. Zatím není ujasněno použití výhybkových návěstidel u ostatních výhybek. Budou použity pouze nefunkční makety - nebudou tedy znázorňovat skutečnou polohu výměny.
A jak to vypadá v detailu. když rychlík zastaví u nástupiště. Zde právě rozhraní nového a starého štěrku.
Na druhé straně u výtopny byla rozestavěna skládka uhlí u zauhlování - s drobnými chybami, zasypaná drceným uhlím, ještě mokré po zakapání ředěným Sportakrylem matným. Zbrojíme v Lipové kvalitním černým uhlím.
Pohled na zauhlování přes koleje, již to získává podobu provozní stanice.
S postupující elektroinstalací se rozsvítila i návěstidla - jsou to směrová návěstidla, tak jak byla v Lipové Lázních ještě začátkem 90. let. Výrobek Elektroservis Pečky. Po kompletní zapojení pultu - řídícího přístroje bude provedeno blokování postavených vlakových cest.
Souběžně byly stavěny v hrubé stavbě další budovy - zde stavědlo na hanušovickém zhlaví s přístavbou strážního domku. Stavba probíhá podle originálních plánů budovy.
A u 5. koleje se rozběhla stavba skladiště s rampou. Základ ruční papír 2,5 mm.
Jedná se o typizovanou budovu doplněnou směrem na rampu přístavkem solného skladu, opět využíváno dobových výkresů staveb. Budova je z ručního papíru, obložená dřevěným lištovaným obložením.
Na hanušovickém zhlaví je krajina pokrývána foliáží a z foliáže je i dělána příprava pro polní cestu. Následně proveden zásyp štěrkem, hlínou a prachem a přestřik, jak jinak - ředěný Sportakryl. Závory sice mají přideny drátovody , ale jsou již ve stavu kdy nebyly používány - nemají tedy pohon, zatím chybí konstrukci nátěr černou barvou a patina.
Lepené trsy foliáže Duvilaxem na budoucí cestě.
Hrubá stavba bude brzy hotova, ještě střechu a nátěr dřeva a to pro provozní setkání v Komorní Lhotce bude stačit.
I na hanušovickém zhlaví se finišuje s pokládáním foliáže.
Ještě není zcela dosypáno štěrkem a hlínou, ale již se cesta rýsuje. Vše opět zastříkáváno Sportakrylem s ručním rozprašovačem.
Budovy i v hrubé stavbě jsou alespoň z části natírány barvami omítky. Zde po prvním nátěru.
Skladiště je již pod střechou - ještě natřít a dokončit rampu.
I zde je to alespoň v hrubé podobě komplet - termín, kdy Lipová pojede do světa se blíží. A jak to dopadlo na setkání zde.
A dnešní pohled na depo. Trochu nám roste vegetace.
A ještě jednou, díl na zhlaví směrem na Javorník a Jeseník ještě dozná větších krajinářských změn a tak zatím zůstává bez foliáže. Samozřejmě po setkání v Komorní Lhotce přišel opět stavební útlum, ale pomalu ve stanici přibývají lampy, stromy a další detaily. Lampy jsou od firmy Dominik a smrky a modříny od firmy ModelScene
Stavba stanice v rozsahu Lipové Lázně je běh na dlouhou trať, v průběhu stavby dochází k vývoji názorů a pohledů na stavbu a tak dnes již vím, že některé věci by byly udělány trochu jinak. Ale celkově mimo úprav dílu "G" na jesenickém zhlaví a rozhodnutí přistavění jednoho menšího dílu "I" na výjezdu směrem na Javorník, zůstala základní koncepce v průběhu stavby nezměněna. Stavba již běží 4 roky, samozřejmě byly zde delší přestávky, ale jedná se o modelaření časově i finančně náročné. Odměnou je pak potěšení z úspěšného provozu na setkání.