Zapojení návěstidel - konektory
Důvody zavedení
Po klubových diskuzích o způsobu instalace návěstidel mimo stanice, tedy návěstidel vjezdových, předvěstí, návěstidel oddílových byla zvolena koncepce stavby návěstních modulů. Pro návěstní modul byla zvolena délka 30 cm. Shodná logika byla použita u ovládání dálkových zařízení - například vlečka odbočující z širé trati - ovládání výhybky. Pro ovládání jsou použity telefonní kabely s konektoru RJ11/12 se způsobem zapojení tak, aby při záměně návěstidel byly zachovány základní návěstní pojmy.
Nzab 01 Zapojení konektorů návěstidel
Platnost od 23.9.2013, rev. 1.1
K zapojení návěstidel na návěstních modulech nebo modulech ovládaných dálkovým řízením se používá telefonních kabelů s koncovkami RJ 11/12. Pro zapojení dle norem OstraMo se využívají přednostně kabely se čtyřmi žilami, v případě zapojení návěstidel níže uvedených pak kabely se šesti žilami. Kabely se osazují odpovídajícími konektory RJ 11/12 a konektory musí být při osazování kabelů otočeny o 180°.
Pro možnost zapojení kabelů musí být opatřeny moduly odpovídajícími svorkovnicemi se zásuvkami RJ 11/12 - jedno z použitých provedení SN 01 je na následujícím schématu. Konektor RJ 12 ve svorkovnici SN 01 je standardně osazen čtyřmi zapojenými kontakty čísel 3 - 6 dle schématu, v případě použití kabelů se šesti žilami se zapojují kontakty čísel 2 - 7. Kontakty 1 a 8 se standardně neosazují, využít je lze v mimořádném případě při použití kabelů s osmi žilami. Zapojení jednotlivých druhů návěstidel se provádí podle níže uvedených osazovacích tabulek. V případě osazení modulu více svorkovnicemi SN 01 je nutno tyto na čele víka svorkovnice označit názvem návěstidla, které je na svorkovnici zapojeno, aby se předešlo chybnému zapojení nebo zapojení kabelu s nesprávným počtem žil.
Svorkovnice návěstidla SN 01
1. Zapojení mechanických návěstidel
Mechanická návěstidla s pohony na trvalý nebo impulsní proud se zapojují do svorkovnic SN 01 dle níže uvedených případů zapojení. Pro napájení se standardně používá napájecí napětí 16 V stejnosměrných, kladný pól zapojení tvoří společná kostra pohonu návěstidla a záporný pól spíná technologie zabezpečovacího zařízení. V případě použití návěstidel s nižším napájecím napětím musí být použity omezovací odpory mezi svorkovnicí SN 01 a návěstidlem. Následující případy zapojení popisují zapojení návěstidel Viessmann všech používaných typů. V případě použití návěstidel jiných výrobců se zapojení provede tak, aby odpovídalo návěstí dle níže uvedených tabulek.
Viessmann 4506/88 - jednoramenné vjezdové / odjezdové / oddílové / krycí návěstidlo
U zapojení kostry návěstidla se spojí kostra přestavníku (žlutý vodič) s kostrou napájení osvětlení návěstidla (žlutý vodič + omezovací odpor).

Viessmann 4511/88 - dvouramenné vjezdové /odjezdové návěstidlo s jedním pohonem

U zapojení kostry návěstidla se spojí kostra přestavníku (žlutý vodič) s kostrou napájení osvětlení návěstidla (žlutý vodič + omezovací odpor).

Viessmann 4513/88 - dvouramenné vjezdové / odjezdové návěstidlo se dvěma pohony

U zapojení kostry návěstidla se spojí kostra přestavníku (žlutý vodič) s kostrou napájení osvětlení návěstidla (žlutý vodič + omezovací odpor). Vodič pro návěst Odbočka je modrý se žlutým označovacím kroužkem.

Viessmann 4509/88 - mechanická předvěst bez přídavného ramene

U zapojení kostry návěstidla se spojí kostra přestavníku (žlutý vodič) s kostrou napájení osvětlení návěstidla (žlutý vodič + omezovací odpor).

Viessmann 4514/88 - mechanické seřaďovací návěstidlo

U zapojení kostry návěstidla se spojí kostra přestavníku (žlutý vodič) s kostrou napájení osvětlení návěstidla (žlutý vodič + omezovací odpor).

2. Zapojení světelných návěstidel

Světelná návěstidla se zapojují do svorkovnic SN 01 dle níže uvedených případů zapojení. Pro napájení se standardně používá napájecí napětí 12 V stejnosměrných, kladný pól zapojení tvoří společná kostra světel návěstidla a záporný pól spíná technologie zabezpečovacího zařízení. V případě použití návěstidel s nižším napájecím napětím musí být použity omezovací odpory mezi svorkovnicí SN 01 a návěstidlem. Světelné návěstidlo má v plné konfiguraci pět svítilen, v případě použití nižšího počtu svítilen se provede zapojení takovým způsobem, aby byla zachována stejná posloupnost návěstí i s mechanickými návěstidly.
Cílem je možná záměnnost mechanických a světelných návěstidel bez nutnosti změny zapojení ovládacího systému v rámci používaných návěstních soustav - vše ale závisí na napájecím systému návěstidel konkrétního výrobce.

Úplné světelné pětisvětlové návěstidlo

Barva vodičů nemusí odpovídat barvám uvedeným v tabulce - není popsáno návěstidlo konkrétního výrobce. Barva odpovídá barvě světla návěsti.

Světelná předvěst

Barva vodičů nemusí odpovídat barvám uvedeným v tabulce - není popsáno návěstidlo konkrétního výrobce. Barva odpovídá barvě světla návěsti.

Světelné seřaďovací návěstidlo

Barva vodičů nemusí odpovídat barvám uvedeným v tabulce - není popsáno návěstidlo konkrétního výrobce. Barva odpovídá barvě světla návěsti.

Zapojení pinů svorkovnice SN 01 neodpovídá normě pro konektor RJ12.

Související normy: Nzab 02 - Zásady zabezpečení stanice


Příklad:
Vjezdové návěstidlo mechanické na návěstním modulu
Konektory ve stanici Jeseník k připojení vjezdového návěstidla a předvěsti
Konektory na opačné straně stanice po sejmutí krytu