Modulové setkání Hluk 2013
© MC

Modulové setkání Hluk 2013 se uskutečnilo první víkend v říjnu jako společná akce klubů Zababov a Slovácko. Aktivní účasti podpořily akci kluby OstraMo, Kunčice a Bojnice. Pro ty, kteří si chtějí projít jednotlivé podklady k setkání, jsem nachystal plánek moduliště, grafikon a pomůcky v html pro tisk.
Plánek moduliště
Grafikon je zde dostupný jako soubor pro program Grafikon ve verzi 0.13, zabalené grafikonové pomůcky jsou zde.
Setkání proběhlo podle klasických pravidel FREMO s nákladní dopravou regulovanou pomocí nákladních listů - popis jak to "funguje" zde. "Ucelené" soupravy a osobní soupravy jezdily s kartami souprav, ostatní vozidla s kartami vozů a lokomotiv.
Jsem velmi spokojen s rychlostí výstavby moduliště, přes počáteční potíž způsobenou pozdním příjezdem některých modulů - nehoda na D1, proběhla stavba moduliště velmi svižně a již okolo osmé hodiny večer jsme měli moduliště zprovozněno. První grafikon a rozestavění vozidel proběhlo s majiteli stanic, kteří zajistil fungování svých stanic. Zde jsou ještě rezervy, což je zejména výzva k majitelům vozidel a jejich aktivitě při rozestavení vozidel.
Hlavní trať měla stanice obsazené obsluhou – výpravčím, místní stanice měla dirigujícího výpravčího ve stanici Loket a dále jako D3 až do Vizovic města.
Osobní doprava byla zajišťována dvěma páry rychlíků, spěšným vlakem, který zajížděl i do Lokte. Osobní vlaky z místní tratě zajížděly do Řáholce a naopak z hlavní trati do Vizovic města. Nákladní doprava mimo Pn a Vn do dolu v Hrabové a Pn mezi skrytými stanicemi po hlavní trati byla zajištěna dvěma páry Mn vlaků na hlavní trati. Na místní trati byla zajištěna jedním párem Pn Polipsy – Loket, který dále pokračoval jako Mn do Vizovic města a shodně odpoledne jeden pár Pn z Mikulovic do Lokte a dál jako Mn do Vizovic města.

Obrazová reportáž Hluk 2013, tentokrát pohledem přes objektiv Radkova fotoaparátu.

Další obrazové reportáže:
- na webu Slovácka
- na rajčeti od Daška

Stavební čety se dávají do práce je 13.20
Vše je potřeba řádně probrat
Je 17.45 a většina modulů je již smontována a připravena k natažení kabeláže
V tlakové plynárně Hrabová je za zájmu okolí osazován plynojem
A druhý den již běžel provoz podle grafikonu, T669.0061 u předvěsti do skryté stanice Mikulovice
Pohled stanice Nováky, osazenstvo v pozadí řeší nějaký nedopravní problém
Cestou pod dvojkolejce, okolo Setuzy a změna odstupu kolejí před Řáholcem - důvodem je nástupiště u 2. koleje, byl to jeden z mála krajinově nedokončených modulů
Vykládka uhlí v Řáholci
Výtopna Loket s odpočívajícími stroji, v této části Lokte je krajina teprve v zárodku
A opačná strana Lokte s čekajícím oosobním vlakem a Mn vlakem do Vizovic města
A stejná situace v Lokti z opačné strany stanice
Vjezdové návěstidlo stanice Loket
Detailnější pohled na na stanici Loket z návrší u řeky Ohře
Vjezdové kolejiště dolu Hrabová a trať do Novák vedoucí tunelem
Násypka na vlečce dolu Hrabová
Zastávka u dolu Hrabová
Tlaková plynárna Hrabová je dalším provozem u dolu
Ke každému dolu patří dřeviště
Klesání o 12 cm do Vizovic města, jeden díl modulu klesání má ještě nedokončenu krajinu
Konec klesání před Vizovicemi městem
A pohled směrem do kopce, lokomotivy zvládaly stoupání bez obtíží
První ranní osobní vlak přichystaný k odjezdu v Novákách
Večerní fotografování 2x 422.0 v Kadani
A ještě jednou Kadaň se dvěmi 422.0
Nejen provozem na modulech žilo setkání, zde představení prototypu služebního vozu od Tomka
Návěstní opakovač pro strojvedoucí, zde jako odjezdové návěstidlo v Mikulovicích
Pohled do stanic Vizovice město - koncové stanici místní trati
Vlečka NCHZ Nováky
Z Nováků jsme mohli pokračovat pod hradem Lunštejn směrem do Lokte a vpravo obloukem, okolo nudapláže do Kvítečkova
Kvítečkov se stále nedokončenou krajinou a ovládáním
Od provizorního vjezdového návěstidla Kvítečkova směrem do stanice
Vlevo hlavní trať a vpravo místní míří do Nováků
A pohled do Nováků
Oblouk směrem z Nováků do Kvítečkova
Pohled od hradu Lunštejn k Hrabové a Lokti
Huntové hospodářství v Hrabové
Nákladiště Bechyně
Pohled do stanice Řáholec od skryté stanice Polipsy
A blížíme se ke Kadani
A Kadaň před námi
Vlečka Setuza a její uhelné hospodářství
Okolo Setuzy jedeme do Řáholce
Využití krátkého elektrifikovaného úseku alespoň k fotografování - inspirace pro naše dráteníky
A ještě jednou z nadhledu
Skrytá stanice Mikulovice
Ráno u předvěsti Mikulovic
Mikulovice od vjezdu s nachystanými soupravami vlaků
Kvítečkov z návrší od Mikulovic
Předávkové koleje vlečky dolu Hrabová
Vlečka tlakové plynárny
Plynojem tlakové plynárny, poměrně impozantní stavba
Večerní zkoušky T478.1004
A ještě jiná 422.0 v Kadani
A jedeme do Bechyně
Malý výpravčí v Novákách tomu šéfuje
Diskuze nad elektrifikaci jde do finále - jdeme do toho !
Osobní vlak přivěšuje spěšniny v Mikulovicích
Tento krasavec byl v provozu
A tato 354.0 od Tomka taky v provozu časem bude
Nováky od Setuzy s nějak divně rosvícenými světly lokomotiv
Dřevorubci makali nepřetržitě
Nováky trochu z nadhledu - provoz běží naplno
Setuza rovněž z nadhledu
Skrytá stanice Polipsy za tvrdého provozu
Stanice Řáholec je celá v oblouku
Pohled z výšky na Loket
A ještě celkový pohled na Hrabovou