Trakční vedení na modulech
© MC 11.03.2018

Další témata k E-modulům
Návrh minimální sestavy modulů "E-ČSD"
Napínání TV na modulech

 

Trakční - trolejové vedení modelové železnice není žádná novota, ale model trolejového vedení, který je napínané obdobně jak trolejové vedení na skutečné železnici je mladšího data. Pokud k tomu přidáme ještě problematiku modulů – tj. nezbytné spojování trolejového vedení na rozhraní modulů, tak je to poměrně zajímavý technický oříšek. Odměnou je jízda sběrače po trolejovém drátu s efektem mírného přizvedávání vedení jak u skutečné železnice.
Ještě k použité napájecí soustavě – u našich modulů se zaměříme na napájecí soustavu 3 kV ss, hlavním důvodem je dostupnost modelů hnacích vozidel. Někdo může namítnout, že přece takové rozdíly mezi trolejovým vedením nejsou – záleží, které komponenty se použijí, některé míchat nelze, ale určitě budou vznikat i traťové moduly použitelné univerzálně pro 25 kV i 3 kV.

Vzhledem k tomu, že jsme teprve na začátku řešení trakčního vedení ČSD - jako dokumentaci, že to jde, nabízím foto modulové stanice Rothenburg s 15 kV
A protože základem modulového snažení je vytvořit větší počet navzájem kompatibilních modulů je nutné dodržet společné základní technické parametry používané u trolejového vedení na modulech H0 v Evropě. Normativním základem tedy i pro nás je norma pro moduly Fremo H0 kapitola 9.3, která definuje základní parametry. Sice můžeme tvrdit, že lokomotiva 3 kV ss se pod napětím 15 kV neprojede, ale máme dvousystémové lokomotivy a tak je nutnost technické kompatibility zahraničních vozidel s naším trakčním vedením.
Detail trolejového vedení ve stanici Rothenburg, je vidět jak se na trolejové vedení chytají drobná vlákna
Detail trolejového vedení z bronzového drátu 0,3 mm

Základní parametry pro trolejové vedení na modulech FREMO H0:
- materiál pro stavbu trolejového vedení – drát z bronzu CuSn6 (pružinová bronz) o průměru 0,3 mm
- výška trolejového drátu nad temenem kolejnice je dána 66 mm +/- 2 mm
- pod mosty může být snížena až na 57 mm
- vzdálenost mezi trolejovým drátem a nosným lanem – u sloupu cca 19 mm, uprostřed pole 8-12 mm
- pro trolejové vedení na rozhraní modulu platí parametry odpovídají středu pole
- ukončení trolejového drátu a nosného lana na konci modulu – háček, otočený směrem nahoru, poloměr ohybu malý, aby zajistili plynulý přejezd sběrače mezi moduly
- délka trolejového vedení na modulu je shodná s délkou modulu
- vzdálenost sloupu od osy koleje cca 37 mm, je možný i sloup Sommerfeldt se vzdálenosti 34 mm
- vzdálenost sloupu od kraje modulu – 250 až 350 mm, u oblouku maximálně polovina vzdálenosti mezi sloupy
- u oblouků je maximální vzdálenost mezi sloupy dána výpočtem podle NEM 201
- boční výchylka - klikatost trolejového drátu je pro 3 kV ss ČSD +/-3 mm
- první sloup na modulu při pohledu od konce modulu má mít výchylku do leva od osy koleje
- trolejové vedení musí být napínáno konstantní silou – 250 až 350 g
- trolejový drát je napínán silou cca 2x větší než nosné lano
- sběrač lokomotiv může mít maximální přítlak 6 g

Tolik základní hodnoty pro trolejové vedení na modulech Fremo.

Napínání plně kompenzovaného trolejového vedení - rozdělení napínání v poměru 2:1, toto řešení se pro soustavu ČSD použít nedáDetail spojení trolejového vedení na rozhraní modulů - jsou vidět háčky, které spojují trolejový drát i nosné lano
 
Napínání trolejového vedení pod moduly - pověšená závaží na provlečené lanko od napínacího sloupu

Pár základních údajů z oblasti trolejového vedení ČSD :
Pro sestavení kompentů vhodných pro konstrukci trolejového vedení ČSD se nejprve podívejme na základní používané sloupy:
Sloupy trolejového vedení:
standardní základní výška sloupů je 9 metrů
- sloup "D" - je to nejstarší používaný plochý sloup, svařovaný z 2x profil U 12 a příček z pásoviny 100x6 mm, šířka u paty 470 mm a nahoře sloupu 200 mm
- sloup "T" - je to trubkový sloup, v základním provedení z trubek 219 mm v délce 5,5 metru a trubky 168 mm v délce 3,5 metru
- sloup "AP" - je to svařovaný příhradový sloup, v základním provedení podle požadovaného zatížení sloupu ze stojin L 70x70 až 125x125 a úhlopříček L 45x45, základna 800x600 nebo 1000x800 mm, v základním provedení je určen zejména pro napínání trolejového vedení, potom existují desítky dalších variant, kdy se zvyšující výškou slouží zejména pro převěsy ve stanicích a to až do výšky 25 metrů kdy je sloup složený ze tří částí
- "P" - je betonový sloup, základní typ 9/300 je u paty síly 300 mm a nahoře síly 140 mm

Je jasné, že trolejové vedení je tak specifická záležitost a tak bude to vždy kompromis mezi modelovou věrností a nutností mít vedení pevné a být schopné k pojíždění sběračem lokomotivy. Navíc je to ovlivněno i modelovaným obdobím, dnešní v posledních 25 letech budované trolekové vedení je přece jen trochu odlišné od vedení používané od začátku elektrizace v 50. létech až do začátku 80. let. Dodnes jsou místy zbytky staré elektrizace se sloupy "D", ale již s novějšími výložníky, novějšími izolátory. podívejme se na fotografie ze začátku 70. let na různé komponenty, zejména sloupy.
Pokud se jedná o samotné trolejové vedení, tak to je ruční výroba z bronzu CuSn6 (pružinová bronz) o průměru 0,3 mm a samozřejmě napínané ať již napínači továrními Sommerfeldt nebo závažím pod modulem.
Pár fotek ze 70. let s trolejovým vedením, většinou stanice Poprad a okolí.
Sloup "D" s oboustranou konzolou starého typu sestavy "10", pouze vyměněn spodní izolátor
Ještě jednou slup "D" a vzadu sloup "D" s napínáním trolejového drátu - tedy polokompenzované vedení, bez napínání nosného lana, sloup je jednostranně kotven
Sloupy "T" s konzolou sestavy "40"
Sloup "AP" s oboustraným napínáním, vždy jen trolejového drátu a dvojitou konzolou sestavy "10"
Brána starého typu se sloupy "T" obrácenými slabší části dolů, bližší sloup je zdvojen
Pro modulové účely lze některé komponenty použít s malým přimhouřením očí či drobnou úpravou od výrobce Sommerfeldt, jedná se například o tyto komponenty:
Sloupy "D" s jednostrannou a oboustrannou konzolou, tedy sloupy z první elektrizace již s novějšími konzolami a patky se musí odstranit šrouby s držáky
Dvojitá konzola s použitím zejména na sloup "AP"
Sloup "AP" s výškou 104 mm tedy cca 9 metrů
Boční držáky trolejového drátu a díly pro sestavení převěsu
Sloup "B" tedy betonový
Použitelný je i napínač ze sestavy pro H0m obj. čísla 388, pro nás zejména na sloup "AP" vyjímečně jiné sloupy s kotvením či zdvojené sloupy "T"
Z českých výrobků je možné odzkoušet sloupy "T" od Es Pečky a komponenty bran od NJ modely, ale komponenty musí vyhovět vyšším nárokům na pevnost konstrukce.
Sloup "T" s konzolou
Brána novějšího provedení s konzolami místo směrového lana