Návrh minimální sestavy modulů "E-ČSD"
© MC 14.03.2018

Další témata k E-modulům
Trakční vedení na modulech
Napínání TV na modulech

 
Když už tak "vrtám" do modulů H0 s trolejovým vedením, tak je nutné taky stanovit "minimální rozsah" modulů, které je nutno postavit, aby bylo možné spustit nějaký ten rozumný zkušební provoz. Pro začátkem jsem vybral moduly s pokud možno nejnižší pracností tak, aby bylo možno se v reálném čase k cíli dopracovat. Pro minimální rozsah je nutné mít úsek jednokolejné trati od skryťáku s nájezdem na trolejové vedení (TV), traťové moduly, napínací moduly, stanici - "přepřahací" a ukončení TV. Vycházím částečně z cizích zkušeností a navrhuji pro začátek:
- délka oboustranně napínaného úseku TV by měla být maximálně cca 10 metrů
- doporučená délka přímého modulu - 1000 mm (dva sloupy TV, pole 500 mm), počet sloupů na přímém modulu musí být sudý
- napínací část oboustranně napojeného TV lze udělat na 2x1000 mm, ale jsou i verze na 1x 1000 mm
- oblouky - pro začátek navrhuji použít poloměr 1600 mm (důvodem jsou i tři hotové kostry modulů u nás v klubu), podle NEM 201 je max. vzdálenost mezi sloupy TV 277 mm, takže na modul vyjdou 3 sloupy, a rovněž vhodný kompromis poloměru pro například postavení v naší klubovně či v sále pro provozní setkání kamarádů z Chrudimi ve vesnici Kočí.
Tedy co je nutno postavit::
- 4x traťový modul přímý 1000 mm
- 2x oboustranně napínací 1000 mm
- 1x ukončení TV s napnutím (může být i s vjezdovým návěstidlem stanice)
- 1x ukončení TV s napnutím a nájezdem sběrače
- 6x oblouk 1600 mm (již hotové kostry mají čela E-B, B-B a B-B) další moduly i přímé navrhuji s čely E96, pro počáteční zjednodušení a možnost kombinace
Jak vidíte, není to záležitost jednotlivce, ani jednoho klubu, ale je se nutné podílet na budování v širším "uskupení".
Minimální provozní sestava modulů "E-ČSD" (jsou ty modré), chybí tam ještě nájezd s napínáním u skryté stanice, zelené moduly již jsou klasické pokračování jednokolejné trati někam dál již bez TV, ve větším rozlišení návrh zde

Největším stavebním oříškem je stanice pod TV, přinese totiž mimo jiné i nutnost vyřešení napínání jednotlivých staničních a dalších lahůdek. Proto jsem sestavil takový ideový návrh stanice, která nemá reálný vzor, ale umožní přepřahání trakce a tak elektrický provoz mezi skrytou stanicí a touto E-stanicí. Koncepce stanice zvolena velmi jednoduchá, 3 dopravní koleje, jedna manipulační průběžná a dvě kusé, z toho jedna s TV pro odstavení elektrických lokomotiv.
Na výkrese je stanice složena ze 4 modulů - 2x 1200 mm (zhlaví) a 2x 1000 mm, šířka 500 mm, čela E96, kdy délka dopravních kolejí 1, 2 a 3 je cca 2650 mm, mezi díl C a D je možné vložit další díl 1000 mm a prodloužit tak délku dopravních kolejí na 3650 mm. Kolejově je sestavena z 8 výhybek EW3, Z pohledu komponentů TV obsahuje následující:
- 7x sloupů AP, z toho 2x dvojitá konzola (lze nahradit vždy dvěma sloupy D nebo T postavenými vedle sebe) a 5x jednoduchá
konzola
- 8x napínač TV na sloup AP
- 4x sloup D nebo T
- 6x brána přes 4 koleje, nebo 11x sloup D nebo T s dvoustrannou konzolou (toto řešení se běžně používalo)
Na dopravní koleji č. 1 je průběžné TV bez napínání - jeho napnutí bude součástí traťového úseku, další staniční koleje jsou napínané plně kompenzovaně, ale pole TV je napínáno vždy jednostranně, na opačné straně stanice pouze kotveno. Jinak je to návrh možného řešení, ale může doznat na základě zkušeností při stavbě změn.
Návrh E-stanice, zde ve větším rozlišení
A to je na úvod téměř vše. Jakmile se podaří postavit alespoň tento minimální požadavek na E-moduly, dostáváme se do standardního modulového budování, tedy námětům se meze nekladou, při dodržení technických parametrů pro propojení a vlastnosti TV. Musíme mít ale stále na paměti, že sestava E-modulů bude vždy více omezena ve své variabilitě stavby - nutností instalace do sestavy např. napínání TV, ukončení TV.....
Norma NEM 201 - trolejové vedení
Tato norma určuje některé parametry TV, ale pozor - norma Fremo pro moduly má parametry trochu jiné, co je použitelné je výpočet vzdálenosti mezi sloupy v oblouku.
Výňatek z NEM 201 k výpočtu max. vzdálenosti mezi sloupy TV v oblouku R - poloměr, S - výchylka trolejového drátu od osy koleje, Lmax - maximálně vzdálenost mezi sloupy TV