Čtyřnápravové osobní vozy 6.sk u ČSD

© cer.t 2015
verze 1.2

Vzhledem k nedostatku modelů vozů československého původu se musí český modelář mnohokrát poohlídnout po modelech cizokrajných vozů, které do 70. let minulého století doplňovaly soupravy osobních vlaků i rychlíků pod značkou ČSD. Výrobci modelů nám nabízí širokou paletu továrních vozů často i ve verzích ČSD, ale je velmi obtížné se v těchto vozech orientovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli začít vytvářet přehledy vhodných modelů vozů k přestavbě na vozy ČSD. Prvním dílem budou čtyřnápravové rychlíkové vozy 6. skupiny (německého původu) zařazené u ČSD po 2. světové válce.

V rámci zvětšení pestrosti modulového provozu jsme pro některé z těchto vozů připravili obtisky v provedení 60.léta, tedy žluté popisy po přečíslování v roce 1957. Více na emailu přes obtisky.parostroj.net.
Souprava v Brně v kombinaci smíchovských vozů s vozem Ba 6.sk - C4i-30 Eilzugwagen, archív M. Knížek
Rychlíkové vozy meziválečné výroby [Schnellzugwagen]
Vozy Einheits-Schnellzugwagen "Hecht" [1922/23] - Gruppe 23

Mezi roky 1921 až 1925 zakoupili DRG dohromady 214 osobních rychlíkových vozů. Vozy mají mnoho podobností s nýtovanými vozy Průských státních drah, avšak střecha je podle jihoněmeckého vzoru. Skříň se v oblasti představku ke konci vozu zužuje s vybíhající střechou vzhůru. Doloženy máme u ČSD vozy AB4ü a C4ü. Model těchto vozů vyrábí společnost ROCO.

U ČSD v těchto provedeních:
- AB4ü23a Roco 45444 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
- C4ü22 Roco 45445 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz ČSD Ba - pův DRG AB4ü23, archív M. Knížek
Model vozu AB4ü23 firmy Roco 45444
Vozy Einheits-Schnellzugwagen "ganzstahler Hecht" [1926] - Gruppe 23

Již od roku 1925 začali DRG plánovat nové delší vozy s většími oddíly. V roce 1926 začly dodávky vozů, které se vizuálně od předchozího typu lišily, mimo své délky, především konstrukcí střechy. Střecha byla vzhledově podobná pozdějším československý "panceřákům", tedy válcová, nezužující se na představku vozu. Vozy jsou nazývány také jako celokovové Hechty a v letech 1926 až 1928 jich bylo vyrobeno 150, z toho 18 vozů nemělo podvozky s jhy (tzv. labutí krky), ale byly osazeny podvozky Görlitz II schwer. U ČSD je fotograficky doložen typ C4ü26 s podvozky se jhy, jichž bylo vyrobeno 92 ks. Model tohoto typu vyráběla Lima, později Rivarossi.

U ČSD v těchto provedeních:
- C4ü26 Lima 309085, Rivarossi HR 4046 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz ČSD Ba - pův DRG C4ü26, archív M. Knížek
Model Rivarossi C4ü26 v provedení DB (kat. č. HR4151, pod stejný kat. číslem je veden také model s podvozky Görlitz II schwer)
Vozy Schnellzugwagen "polnischer Hecht" [1930] - Gruppe 23

Od roku 1930 kupovaly polské dráhy celokovové vozy, které svou stavbou a délkou odpovídaly německým vozům z roku 1926. Tyto vozy měly opět vizuálně odlišnou střechu od předchozích typů. Střecha byla na představcích zúžená, ale nevybíhala směrem nahoru jako u vozů z roku 1922/23. Během 2. světové války byly u DRG zařazeny do vozové skupiny 23 a označeny jako polské hechty. U ČSD byly doloženy všechny tři typy vozů AB4ü, BC4ü a C4ü. Modely této řady vozů vyrábí Brawa.

U ČSD v těchto provedeních:
- AB4ü30 Brawa 45308 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
- BCü30 Brawa 45309 připraven obtisk ABa ČSD 60.léta
- C4ü30 Brawa 45310 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz ČSD Ba, původně C4ü30, archív M. Knížek
Vůz BC4ü30 již jako ČSD ABa 2-0007
Vozy Einheits-Schnellzugwagen [1928] - Gruppe 29

V roce 1928 nechaly DRG konstrukci přepracovat. U těchto vozů s celokovovou nýtovanou skříní byly nástupní dveře byly zasunuty do skříně a hrana střechy probíhala shodně jako u vozů z roku 1926. Podvozky již byly pouze typu Görlitz II schwer. Modely vozů této řady vyrábí Roco.

U ČSD v těchto provedeních:
- AB4ü28 Roco 45682 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
- ABCü28 Roco 45684 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
- C4ü28 Roco 45683 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz ABa ČSD, původně DRG ABC4ü30, archív M. Knížek
Model vozu DRG ABC4ü30, Roco 45684
Vozy Einheits-Schnellzugwagen [1935] - Gruppe 35

Až do roku 1935 probíhaly u DRG zkoušky svařovaných konstrukcí osobních vozů. V tomto roce začly sériové dodávky prvních svařovaných rychlíkových vozů pro DRG. Vzhledově se tyto vozy odlišují svažující se střechou na představku vozu. Vozy měly již další typ podvozků Görlitz III leicht. Modely těchto vozů vyrábí Fleischmann.

U ČSD v těchto provedeních:
- AB4ü35 Fleischmann 5631 připraven obtisk ABa ČSD 60.léta
- ABCü35, BC4ü35 Fleischmann 5635 připraven obtisk ABa ČSD 60.léta
- C4ü35 Fleischmann 5632 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz ABa ČSD, původně DRG AB4ü35, archív M. Knížek
Model vozu DB AB4ü35, Fleischmann 5631
Vozy Einheits-Schnellzugwagen "Schürzenwagen" [1938] - Gruppe 39

V průběhu 30. let se u DRG zvyšovala rychlost v osobní dopravě a s tím v ruku v ruce začala být zohledňována aerodynamická stránka konstrukce vozidel. V roce 1938 začly být dodávány rychlíkové vozy se zaoblenými konci skříně a se "sukněmi. Vozy opět obdržely podvozky Görlitz III leicht. Modely těchto vozů vyrábí Märklin a Liliput.

U ČSD v těchto provedeních:
- ABC4ü39 Märklin 43210, Liliput 383503 připraven obtisk ABa ČSD 60.léta
- C4ü38 Märklin 43220, Liliput 383303 připraven obtisk Ba ČSD 60.léta
Vůz Ba ČSD, původně DRG C4ü38, archív M. Knížek
Model vozu DRG C4ü38, Liliput 383303
Pokračování příště...

Dále bychom se chtěli podívat na vozy spěšných vlaků - Eilzugwagen. No a složitější a snad někdy alespoň s části rozluštěnou částí budou 4n vozy poštovní a služební.