Kotle Rahi Bramos a jejich úpravy
© MC 16.5.2010

Z produkce firmy Bramos jsou mezi modeláři rošířeny tři základní provedení kotlových vozů. Tento článek se bude zabývat úpravou vozů s obalovaným - izolovaným kotlem. Pouze připomínám, že verze s oblými dny - čely kotle je fikce a nemá reálný základ ve sktutečném voze. Cílem je získat vůz ČSD Zaes/Rahi nebo Uahs/Rahi pro přepravu nerostných olejů.

Kotel Uahs/Rahi 21 54 778 2325-0, změna zábradlí, levé popisové tabule , držáky UIC, vytápění, chybí ovládání středového ventilu z boku vozu, vůz má neprůbojnou pojistku
Stav modelu z tovární produkce:
Model je použitými komponenty směsicí dvou, vývojově po sobě jdoucích typů. Prodávaný model má rovné nosiče kotle a úhelníkové zábradlí, pomíjím další odlišné detaily. Tato kombinace dílů, ale na vozech nebyla. K rovným nosičům kotle je nutno dodat trubkové zábradlí a k úhelníkovému zábradlí zase naopak lomené nosiče kotle.
Zde vzhled kotle nyní již Zaes 10. sk. z počátku 90. let minulého století (foto z katalogu ČD/1994) - lomené nosiče a zábradlí z úhelníků
Již dávno vyřazený vůz Zaes 11.sk. posledního čísla 31 54 7981 250-7, charakteristické rovné nosiče kotle a trubkové zábradlí
Které úpravy na modelu uděláme
Jako jednodušší pro cílový stav jsme zvolili vůz Zaes/Rahi 11.skupiny, tedy vůz s rovnými nosiči kotle a trubkovým zábradlím.
Vzhledem k tomu, že hotový model má černý kotel, nemusíme rozebírat model (nosiče kotle jdou od spodku špatně odtrhnout). Pouze pokud bychom chtěli upravit spodek vozu, který se svým vzhledem značně odchyluje od vzhledu spodku skutečného vozu - chybějící podélníky, výztuhy, musíme model rozebrat. Pokud model stavím z dílů nakoupených na modelářské burze můžeme udělat hned i úpravy spodku. Při těchto úpravách se musíme vzdát kinematiky spřáhla. Můžeme spřáhlo přemístít na podvozek a pak můžeme vyřezat spodek mimo čelníku a vnějších podélníků a zbytek doplnit dle skutečného vozu.
Ale zpět k základním požadavkům na úpravy, ty vyžadují:
- vyměnit zábradlí plošiny
- pravou popisovou tabuli zmenšit na polovinu, doplnit výztuhy tabulí
- odstranit kryty armatury na horní straně kotle a nahradit víkem a případně krytem ovládání
- doplnit vytápění kotle, včetně vytápění výpustě
- doplnit držáky svítilen UIC
- doplnit u jednoho podvozku kluznice - vznikne tak tříbodové uložení, vůz se nebude kývat
Na voze jsou dosazeny nové dna kotle, víko kotle, kryt ovládání středového ventilu, změněna je pravá popisová tabule a odříznuto zábradlí
Dosazení kluznic u podvozku na straně ruční brzdy (výška 0,75 mm)

Nahoře - původní provedení spodku vozu, dole - upravovaný spodek s podélníky a výztuhami dle skutečného vozu
Jak budeme postupovat
Nejprve odstraníme díly vozu, které nebudeme potřebovat. Odstraníme obě zábradlí a na vůz dosadíme buď nové zábradlí z drátu průměr 0,5, které doplníme ruční brzdou z odříznutého zábradlí, nebo použijeme odříznuté zábradlí z plošiny Raj, prodávané na pražské burze pak, ale musíme druhé zábradlí doplnit z drátu cca 0,8 mm, aby odpovídalo použitému zábradlí z vozu Raj.
Odstraníme kryty armatury na kotli a dosadíme víko, odlitek BVmodel. První vozy 11.sk. s ovládáním středového ventilu nahoře na kotli mají v ose středového ventilu kryt, lze zhotovit z kulatiny Evergreen, průměru 3 mm.
Na opačné čelo kotle, než je plošina dosadíme vyústění topení s odvodněním a odbočkou k vytápění výpustného potrubí. můžeme využít některou z armatur pro parní lokomotivy prodávaných BVmodel, vlastní potrubí z drátu průměru cca 0,8 mm.
Doplníme u jednoho podvozku kluznice k zamezení kývání vozu, řešení závisí na způsobu uchycení spřáhla, tedy zda bude zachována původní kinematika nebo budem měnit uložení spřáhla.
Tento model má upravený spodek vozu - byly odstraněny "desky" ze spodku a nahrazeny reálnými výztuhami spodku, vznikl tak průhled přes spodek
Zatmelíme dvě díry po uchycení pravé popisové tabule a nalepíme rozměrově poloviční tabuli. Tabule doplním o výztuhy, které vedou z horní hrany tabule k nosiči kotle, můžeme použít Evergreen 0,5 x 0,25 mm.
Nalepíme držáky svítilen UIC, vlastní držák je z hotoven z profilů Evergreen 1 x 0,5 mm.
Popisy jsou z www.obtisky.parostroj.net . Nátěr je jednoduchý, celý vůz je černý. Stříkáme pro dobré přilnutí obtisků lesklou barvou. A následuje již klasika polomatný lak, patina a pak matný lak. Na kotli je součástí patiny potečení kotle při plnění nerostnými oleji.
Provedenými úpravami nezískáme sice špičkový model, ale přiblížíme vzhled modelu skutečným vozům.
A postupně vzniká souprava