Kartotéka nákladních vozů
© MC
Důvody zavedení
Postup budování modulů nás přiblížil k možnostem provozu na modulišti podle GVD a tak nákladní provoz realizovat s pomocí vozových karet a nákladních listů. Nezanedbatelným důvodem je příprava vozů pro setkání klubu Zababov. Předpokládám, že podobným způsobem bude připraven i katalog osobních vozů a lokomotiv.
Prvním předpokladem pro takto organizovaný nákladní provoz je databáze nákladních vozů s unikátními čísly každého vozu. Pro jednotlivé vozy si pak majitelé z databáze vytisknou vozové karty a pro stanice se připraví nákladní listy. Nákladní listy budou odpovídat nákladním listům "zababov".
Pro registraci vozů a jejich technických parametrů slouží v OstraMu elektronická databáze - Kartotéka nákladních vozů.
Jedná se o aplikaci, která je členům OstraMa přístupna pro zápis údajů, pro ostatní pouze k zobrazení základních údajů, zejména z důvodu zjištění již použitých čísel vozů.
Tento způsob evidence, registrace a tisku vozových karet nevyžaduje náročnou činnost správce databáze, nutnost zadávaní údajů přes správce a umožňuje naprostou kontrolu majitele nad svými modely.
V kartotéce je pro identifikaci a porovnání použito jak označení epochy III tak i dvanáctimístné číslo. Z něj se používá část - tzv. evidenční číslo vozu (toto číslo je nositelem jedinečné informace o voze) - bez režimu provozování a kontrolky. Důvodem je vyloučení dvou vozů se shodným číslem pouze rozdílným režimem - tedy shodného vozu.
V databázi je rovněž zadáno vyřazení vozu - neprovozní vůz, kde do poznámky je možné uvést důvod.
Systém bude ještě doplněn o možnosti výběru vozů podle kriterií, případně další uvažované možnosti.
Pro "provázání" se systémem evidence vozů u klubu Zababov, bude prováděn export základní části databáze k vložení do seznamu vozů používaném v Zababovu. Zde může být provedeno porovnání čísel, případná shodná čísla budou v databázi OstraMo označená - jako nepoužitelná pro setkání Zababova. Nepředpokládáme, že bude četnost kolize čísel vzhledem k individuálnímu způsobu označování nějak významná.
Karta vozu
Vzhledem k zjednodušení vystavování vozových karet, byla doplněna databáze o tisk vozových karet z formátu html. Vozová karta svými údaji, formátem odpovídá používaným kartám Fremo a Zababov. K náčrtu je používaná fotografie konkrétního vozu, upravená na rozměr a posterizovaná. Zkouškami bylo zjištěno, že se jedná o optimální a rychlejší způsob, než vyhledávaní a úprava odpovídajících náčrtů vozů.
Zde příklad vyplněné karty pro tisk: Tadgs DB, Lp .
Přeznačený vůz Glm/Ztr, s pevnou šachtou posunutou pro zkrácení vzdálenosti mezi vozy a dvojkolím RP25