Barevné odstíny vrchních vnějších nátěrů nákladních vozů ČSD

© MC, aktualizace 17.12.2020

Většina modelářů již určitě minimálně jednou řešila otázku, jaký barevný odstín měly železniční nákladní vozy ČSD v určitém období. Mne nejvíce zajímá odobí 1960 až 1990 a proto se i v dalším rextu budu zabývat převážně tímto obdobím.
Nejprve se podíváme na nátěry standardních nákladních vozů - vysokostěnných, krytých, nízkostěnných a standardních výsypných. Existují samozřejmě pravidla pro nátěry nákladních vozů ČSD - předpisy a normy. Ale dávají pravdivý obraz toho, jak vypadaly nátěry nákladních vozů v tomto období?

Vůz Vase na Brněnském strojírenském veletrhu v roce 1966, nátěr tohoto vozu je "červenější" než tehdy platný odstín pro nátěry těchto vozů tj. odstín ČSN 8440. Nátěr provedla Vagónka Poprad.
Použití barevných odstínů pro jednotlivé části vozů určuje ve výkresové dokumentaci vozu výkres, v 50. letech minulého století nazývaný "Uspořádání nápisů", v 60. letech minulého století a později většinou, nazvaný "Nátěry, nápisy". Ovšem tyto výkresy platily vždy pro dodávku nových vozů - tedy v jaké podobě vagóny vyjížděly z vrat vagónky. V jejich dalším životě byl již jejich vzhled ovlivňován dalšími faktory, které se měnily v čase - předpisy ČSD, normami i dalšími výnosy upravujícími technologické postupy nátěrů a v neposlední řadě i schopnostmi dodavatelů nátěrových hmot a zvyklostmi dílen, od roku 1974 železničních opraven a strojíren provádějícími opravy vagónů a tedy i jejich nátěry. Vynechávám zde vliv stárnutí nátěrů ať již znečištěním povrchu či degradaci působením např. ultrafialového záření čili sluníčka, to je již záležitost spíše patiny modelů.
Nátěry na vozech se prováděly při každé střední, revizní opravě. Revizní lhůty byly nejprve 3 roky a postupně se prodlužovaly podle řad vozů a technického provedení až na 6 let.
Příklad provádění revizí vozů v 60. letech minulého století z předpisu ČSD V34, zde nátěr vozu prováděný co dva roky. Většina vozů tehdy co 3 roky, až v 70. letech docházelo k prodlužování na 4 roky a později u 2n vozů na 6 let, rovněž 6 let u vozů s podvozky Y25.
Vůz Utz fotografovaný začátkem 70. let, opět výrazně červenější vůz než platný odstín ČSN 8440, i když zde to může být zesíleno barevným posunem fotografie, barvy jsou trochu "přepálené". Nátěr Vagónka Česká Lípa.
 
A do třetice opět fotografie z veletrhu v Brně. vůz Zac, rok 1965, zde má barevný odstín nátěru vozu velmi blízko k platnému odstínu dle ČSN tj. 8440, nátěr opět Vagónka Česká Lípa.
Čím se tedy nátěry nákladních vozů ČSD řídily.
Od roku 1965 je platný předpis ČSD V12/20 - Technologie nátěrů kolejových vozidel ČSD.
V roce 1971 vychází oborová norma, která provádí upřesnění a zjednodušení nátěrů.
V roce 1988 je nahrazena novelizací stejné normy a to se již blížíme dělení státu a ČSD.
Výřezy z výkresu "Uspořádání nápisů" u typu 26, což je vůz Sa, je zde barva khaki a nejsou ještě používány číselné kódy pro barevné odstíny, nebyla ještě norma ČSN.
Výřezy z výkresu "Natery, napisy" typu 9-207.0, což je vůz Na/Res 11. sk., zde už v pozicích 53 až 56 jsou barevné odstíny dílů vozu s čísly dle vzorkovníku ČSN.

Co tedy platilo pro barevné odstíny vrchních vnějších nátěrů?

Vozy vysokostěnné, výsypné, nízkostěnné a kryté vozy.
V období, které mne zajímá se v Československu používal pro označení barevného odstínů nátěrových hmot vzorkovník podle ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů. Nepoužíval se tedy vzorkovník barevných odstínů RAL, jedinou výjimku jsem zaregistroval v dokumentaci služebního vozu pro nákladní vlaky Ds z 50. let minulého století, kde jsou uvedeny odstíny RAL. případně u některých dodávek osobních vozů z tehdejší NDR.
Po roce 1989 se objevují převodníky mezi ČSN a RAL, protože nové dodávky barev, často od zahraničních dodavatelů, jsou poskytovány v odstínech RAL.Ovšem pokud si projdeme první tabulky převodů barev vidíme mnoho doplňujících informací k upřesnění zda je to přesný či pouze přibližný převod - přibližně, světlejší, tmavší, žlutější... než odstín ČSN, ale později tyto informace z různých prezentovaných převodníků barev mizí a objevují se jen tabulky odstín ČSN ... je RAL.
A tak se stále opakuje chyba, protože ČSN 8440 červenohnědá není !!! RAL 8012 červenohnědá, první převodníky to uváděly správně - cca RAL 8004 a přesto skoro všichni výrobci modelů tvrdošíjně stříkají modely nákladních vozů ČSD tímto značně odlišným odstínem.

A nyní vozy po údržbě v dílnách/ŽOS, tady na diapozitivu B. Pokorného ze Žiliny je krytý vůz řady Zr na konci své životní pouti, ale poměrně čerstvě po provedeném nátěru a opět je nátěr červenější než ČSN 8440. Všechny dipozitivy pana Pokorného jsou trochu posunuty směrem k studenějším odstínům - asi vlastnost použitého fotomateriálu, ale hlavně podle stínů je to foceno poměrně brzy po ránu - a to jsou barvy studené a málo syté.
A opět Žilina a diapozitiv B. Pokorného, vůz Vsa po údržbě v dílnách a provedeném nátěru, opět odstín červenější než ČSN 8440.
Ale zpět k pravidlům - po celé období 1960 až 1990 platilo, že skříně vysokstěnných, krytých, nízkostěnných a výsypných vozů, mimo samovýsypné vozy jednoúčelové (vozy Wa, Wap) měly být natírány barvou s odstínem červenohnědá 8440 dle ČSN 67 3067. Střechy krytých vozů odstínem 1100 šeď střední, výjimku zde tvořily speciální vozy Zaz a Utz, které vyjížděly z výroby s hliníkovým nátěrem posuvných střech. Hliníkový nátěr dostávaly v období cca 1965 až 1975 i větrací klapky krytých vozů viz. fotografie vozu Zaz z veletrhu.
Vnitřní nátěry - vozy otevřené z výroby nátěr stěn shodný s vnějším nátěrem, v dílnách již nebyl obnovován - tedy po dílnách či ŽOS barva rzi, výsypné neměly vnitřní nátěr bočních stěn a podlahy již z výroby. Vozy nízkostěnné měly nátěry bočních stěn - v dílnách nátěr obnovován. Vozy kryté byly vevnitř stříkány odstínem ČSN 1100 - šeď střední.
Snad ještě poznámka - v 50. letech minulého století byly některé dodávky vozů výsypných natírány odstínem khaki místo červenohnědé - jednalo se o vozy Sa, Sav a St.
Takže co s tím v modelu - zejména u vnějšího nátěru stěn. Můžeme použít barevný odstín od ČSN 8440, což je cca RAL 8004 měděná hnědá. Část vozů takto barevně po nátěru určitě vypadala. Pokud chceme mít vůz "červenější", což byl skoro častější případ než odstín dle ČSN 8440 máme k dispozici odstíny například RAL 3013 rajčatově červěná či 3014 korálově červená, které se blíží odstínům nalezeným na fotografiích či diapozitivech.
Potvrzuje to rovněž "archeologický" výzkum na existujících vozech - tedy jak vypadá barevnost nátěru pod horními vrstvami barvy.
A malá poznámka k nátěrům po roce 1990. Nejprve příchod cizích dodavatelů s odstínem RAL 8012, ve chvíli kdy nastal větší tlak na cenu nátěru, tak došlo k dodávkám opět od domácích dodavatelů a odstín nátěru se většinou spíše blíží ČSN 8440, no je to většinou něco mezi RAL 8012 a mezitím zaniklou ČSN 8440.
Tady vůz Faccs focený v roce 2004, pod oloupanými vrstvami akrylových barev je nátěr syntetikou a je to odstín blížící se cca RAL 8013 rajčatově červená
A ten stejný vůz v místech, kde nesvítí slunce, vůz měl černě natřené místou pro staniční nálepky, což potvrzuje tovární, případně první nátěr v dílnách pod odloupaným nátěrem akrylu. Je to opět červenější barva cca RAL 8013.
Tady důkaz sypáků Sa v barvě khaki.
Červený Ztff po nátěru v dílnách na výletu v kapitalistickém Německu, kamarád vpravo již má patinu.
Tady v odstínu blízko k ČSN 8440 vůz Gbgkks po výrobním nátěru ve Vagónce Česká Lípa v roce 1984, přišlo období zjednodušování nátěrů - pomyslná úspora, černě pouze ložiskové skříně s dvojkolím + pružnice.
Tovární fotografie vozu Eas z roku 1978, odstín odpovídá ČSN 8440, vůz má vnitřní nátěr shodně s vnějším.
Rok 1995 v OOS Ostrava nástupce ŽOS Ostrava, nátěr barvou WG12 odstínu RAL 8012, dodavatel Lankwitzer Lackfabrik Berlin.
Pojďme se podívat jak to bude vypadat v modelu při použití odstínů ČSN 8440 a RAL 3013. K nátěrům použita barva Lifecolor LC66, která velmi dobře odpovídá odstínu 8440 dle ČSN a sprej odstínu RAL 3013 - rajčatově červená, který jsem vybral jako možný odstín pro červenější nátěry, které reprezentovaly například vozy s nátěrem prováděným v ŽOS Trnava, kde třeba na rozdíl od ŽOS Ostrava byly používány syntetické barvy až do konce 80. let minulého století a byly ze Smolenice výrazně červenější. K pokusům použity shodné vozy z produkce "Vacek" - Vtr a Ztr, jsou bez popisu a tak nic neruší barevné srovnání.
K srovnání je rovněž původní nátěr "Vacek" s nátěrem cca RAL8012.
Vlevo je vůz s RAL 3013 a vpravo vůz s ČSN 8440 (LC66 Lifecolor), fotka není barevně upravována.
Protože barevnost ovlivňuje i postavení světla - je to foceno za denního světla, tedy hra lesku, stínů... tak stejné vozy ještě jednou vlevo RAL 3013 vpravo ČSN 8440.
A ještě jednou ta stejná kombinace, opět jiné natočení vůči dopadajícímu dennímu světlu.
A zde vozy Ztr, vlevo RAL 3013 a vpravo ČSN 8440.
Tady všechny vozy, opět trochu jinak nasvíceny.
Tady znovu Vtr - vlevo RAL 3013 a vpravo ČSN 8440.
Tady stejně postavené vozy Ztr.
A ještě jednou v detailu, kde tá barevnost opět vypadá malinko jinak.
A tady porovnání ČSN 8440 a RAL 8012
A porovnání všech tří odstínů, tady je již jistě poznáte sami.
A nyní přehozené vozy.
Tady detail RAL 8012 a ČSN 8440.
Zde vlevo odstín RAL 3013 a vpravo RAL 8012
A ještě detail RAL 3013 a ČSN 8440, vnitřky vozů barevně neupraveny.
Tady ještě jednou všechny vozy v umělém osvětlení.
A jaký jsem si udělal z těchto pokusů závěr. Vozy budu stříkat v odstínech ČSN 8440 - tedy v modelu použití Lifecolor LC66 a sprejem RAL 3013 rajčatově červená.
Příště se budu věnovat vozům "samovýsypným" jednoúčelovým a kotlovým vozům.
Ještě se podívejme co jsem k porovnání barev použil, byly to vzorkovník Barvy laky a vzorkovník RAL zde s reklamou firmy Rembrandtin, oba komerční, ale myslím, že pro potřeby modelářského porovnání dostačující, které je určitě hodně přesnější než porovnávat odstíny s vzorkovníkem na obrazovce monitoru počítače.
Na následujích fotkách byl upravován pouze kontrast, barevnost ne.
Ukázka použitých vzorkovníků barevných odstínů
Porovnání ČSN 8440 a RAL 8004, která byla ve srovnávání firmou Lankwitzer začátkem 90. let označená jako jim nejbližší vyráběná, ale světlejší
Porovnání ČSN 8440 a RAL 8012, je vidět značně hnědší odstín u RAL
Porovnání ČSN 8440 s RAL 3013 rajčatově červená, kterou jsem vybral jako možný odstín pro červenější vozy
A druhá varianta v porovnání s RAL 3016 korálově červená
Tady model nastříkaný LC66 Lifecolor, osvětlení nebylo ideální.
A to stejné srovnání tentokrát model nastříkaný odstínem RAL 3013
Sken vzorku barevného odstínu uloženého u dokumentace vozů Sa z 50. let minulého století, otázkou je co způsobilo stáří vzorku.