Barevné odstíny vnějších nátěrů nákladních vozů ČSD
řady Uacs/Raj

© CerT, aktualizace 02.11.2021

 

Jak již bylo napsáno v předcházejícím článku - Vozy pro přepravu VLH řady Raj, nátěry vozů Raj byly za dob ČSD rozmanitější, než by se v dnešní době mohlo zdát, kdy za původní nátěr je i pamětníky považován pouze nátěr se žlutými nádobami a červenohnědou skříní, což se níže uvedené řádky budou snažit vyvrátit.
Zdrojů k určení odstínů barev je více, ale již jejich vzájemná nesourodost dává první signál, že nátěry nebudou v letech, kdy vozy byly zařazeny pod značkou ČSD, zcela jednoznačně určitelné. Tuto domněnku potvrzuje skutečnost zachycená fotografiemi. A tak je potřeba čerpat jednak z dobových fotek, kterých je bohužel velmi málo a nebo z dodnes jezdících vozů, které nebyly doposud v rámci revizních oprav při obnově nátěru tryskány.

Dokumenty k nátěrům vozů
Výrobní výkresy
Jedním ze zdrojů jsou výrobní výkresy nátěru a popisu, na nichž je uvedeno následující:
Pro typ 495:
 - do 110. vozu (8-87110) - skříň ČSN 4550 modř návěstní, nádoby ČSN 6200 žluť chromová střední
 - od 111. vozu - skříň ČSN 8440 červenohnědá, nádoby ČSN 6200 žluť chromová střední
 - od vozu 8-84209 - skříň ČSN8440 červenohnědá, nádoby ČSN6600 žluť dubová

Pro typ 451:
 - z roku 1968 - skříň ČSN 5700 zeleň vagónová, nádoby ČSN 6400 žluť chromová tmavá
 - z roku 1972 - skříň ČSN 5700 zeleň vagónová, nádoby ČSN 6200 žluť chromová střední

Pro typ 451.1:
 - z roku 1973/77/82 - skříň ČSN 5700 zeleň vagónová nádoby ČSN 6200 žluť chromová střední
 - z roku 1975/78 - skříň ČSN 5700 zeleň vagónová, nádoby ČSN 2092 hněď pastelová

Výřez výkresu nátěrů a nápisů vozu typ 495 z roku 1963

Dokumenty Dílny/ŽOS Krnov
Dalším zdrojem k nátěrům jsou dokumenty z ŽOS Krnov. Jeden z dokumentů z roku 1969 ihned popírá dodržování výkresových nátěrů  při výrobě vozů typu 451, kdy je uvedeno, že do prvních oprav přicházejí vozy se skříněmi v barvě ČSN 8440 červenohnědá a nádobami v ČSN 6050 krémová světlá - viz níže uvedený výřez. Tento dokument chybně nazývá odstín ČSN 6400 jako žluť dubovou.
Další dokument z Ústřední správy železnic z roku 1970 stanovuje rozdělení nátěrů mezi vozy ČSD a soukromé. Kdy soukromé vozy budou barvy skříně ČSN 5700 zeleň na vagóny a vozy ČSD barvy skříně ČSN 8440 červenohnědá. Jako odstín pro nátěr tlakových nádob uvádí ČSN 6400 žluť chromová tmavá. I kdyby byl tento dokument v rámci revizních oprav striktně dodržován, tak jeho smysluplnost končí převodem vozů ČSD pod Cementárny a vápenky, GŘ Praha v roce 1974, jelikož poté žádné vozy ČSD nebyly. Tedy dle tohoto rozdělení byly v rámci oprav byly natírány pouze vozy typu 495 a 451 po dobu 4 let, pokud v rámci revizní opravy byla provedena obnova nátěru.

Korespondence Dílen Krnov s Ústřední správou železnic

Předpisy a normy
Posledním písemným zdrojem jsou nátěrové předpisy. Prvním je předpis V20/12 Technologie nátěrů kolejových vozidel ČSD z roku 1966, který obsahuje seznam povolených odstínů a příklady použití. Pro jímky vozů Raj je uveden odstín ČSN 6600 žluť dubová. Dále se o vozech Raj předpis nezmiňuje, takže nátěr skříně je pouze možné zařadit mezi nátěry odstínem ČSN 8440 s příkladem použití vnější skříně nákladních vozů.
V roce 1971 schválená oborová norma ON 28 0070, která je závazná i pro výrobce (Vagonku, národní podnik, Poprad) stanovuje pro nádoby odstín ČSN 6400 žluť chromová tmavá a pro skříň (cit. "sedlo nádob u vozů jednoúčelových s čeřícím zařízením upravených pro přepravu volně ložených práškových hmot") určuje odstín ČSN 8440 červenohnědá (resp. odstíny ČSN 8444 a 8445 podle použitých nátěrových hmot).
Poslední předpisem za dob ČSD je shodná oborová norma ON 28 0070 schválená v roce 1988. Tato norma určuje pro vozy speciální odstín ČSN 2092 hněď pastelovou pro nádoby na sypké substráty včetně plnícího a vypouštěcího zařízení a odstín ČSN 8440 červenohnědou pro spodek nosné konstrukce nádob z vnější strany.

U všech norem je spodek vozu včetně podvozků samozřejmě uveden v odstínu ČSN 1999 černá.
Strana 4 Oborové normy 28 0070 z roku 1988
Odstíny podle vzorkovníku ČSN
Odstíny dle vzorkovníku ČSN, které na vozech byly i podle podkladů písemných - to je 2092, 6200, 6400 a 6600 a potom možné dva další odstíny zelených barev, které byly nalezeny pod vrstvami jiných barev na nádobách. Odstíny zelené jsou pouze přibližné, protože stářím nátěru může být odstín změněn, degradován. Mezi odstíny, ale převažovaly ty první čtyři uváděné i v dokumentech.
Převod na odstíny RAL - podle porovnání provedené firmou Lankwitzer Lackfabrik Berlin:
Mezi většinou barev ČSN a RAL není přesný převod odstínu, proto je porovnání doplněno slovním hodnocením převodu konkrétního odstínu ČSN/RAL.
ČSN 2092 - RAL 1019, ČSN je světlejší
ČSN 6200 - RAL 1003 přibližně
ČSN 6400 - RAL 1028 přibližně
ČSN 6600 - RAL 1024, ČSN je více hnědá
ČSN 5014 - RAL 6019, ČSN je žlutější
ČSN 5220 - RAL 6025
ČSN 5700 - RAL 6005
ČSN 8440 - RAL 8004 přibližně
Tolik k převodu mezi vzorkovníky, skutečně použité nátěrové hmoty se od vzorkovníkového odstínu ČSN mnohdy odchylovaly.
 

Fotografická dokumentace
Vozy dodnes provozované
Dodnes jsou v provozu vozy, které za dobu své existence neprošly v dílnách obnovou nátěru po tryskání. Tyto vozy dokladují nepřebernou paletu používaných odstínů především na nádobách vozů. Nevyskytují se pouze odstíny uvedené v normách či výkresech, ale jsou to odstíny, které dokladují pravděpodobný obrovský problém s odstínem žluté za dob ČSD. Nátěr skříní vozů je na níže uvedených fotografiích původně převážně zelený, ale to je dáno majitelem vozů, jelikož se nejedná o vozy dříve zařazené pod koncern Cementáren a vápenek.

Vůz Třineckých železáren před opravou cca okolo roku 2000. Na nádobách pod nátěrem žluté
vystupuje světle zelená barva. Taktéž na skříni je pod červenohnědou skryta zelená.
Vůz Krkonošských vápenek Kunčice okolo roku 2015. Na nádobách jsou vidět dva předchozí
odstíny, světle zelené a předchozí oranžové.


Typ 451, r.v. 1973, majitel Vápenka Vitošov, na horním víku lze vidět několik odstínů barev. Na nádobě je postupně vidět nátěry od
výrobního krémového, přes žlutou, tmavě šedou, zelenou, světle žlutou a konečně poslední
bílou.

Typ 451.1, r.v. 1981, majitel ČKD Kutná Hora, původní nátěr skříně je zelený, poté je vidět nějaký odstín krémové či šedé, ale není jasné, zda
to nemůže být nějaký základní nátěr, dále je klasický odstín červenohnědé.
Nádoby měly výrobní nátěr šedý, poté oranžový, zelený, světlé žlutý a poslední žlutý.
Typ 451.1, r.v. 1979, majitel Wagonservis spol. s r.o., původní nátěr skříně zelený. V horním místě skříně jde vidět pozdější zvyk nátěru horní
strany skříně v barvě nádob. Nádoby mají výrobní nátěr krémový, poté žlutozelený, zelený,
žlutý, snad i červenohnědý, následně šedý.

Typ 451, r.v. 1979, majitel Vápenka Vitošov, na těchto nádobách lze vidět pouze jeden odstín zelenožluté.

Typ 451, r.v. 1982, majitel Cementáreň Ladce, tento vůz obdržel výrobní nátěr nádob v barvě krémové.

Barevné dobové fotografie
Barevných fotografií vozů z provozu vozů Raj v dobách ČSD je jako šafránu. Ale i ty dokladují především různorodost odstínů kopulí jednotlivých dodávek vozů. Dále je na nich vidět také nejednotnost v dodržování odstínů skříní, kdy veškeré vozy soukromé, což od roku 1974 jsou všechny, by měly mít odstín ČSN 5700 dle výnosu Ústřední správy železnic z roku 1970. Tudíž se jeví jako pravděpodobná domněnka, že se skříní v odstínu ČSN 8440 byly provozovány vozy majitele Cementárny a vápenky, GŘ Praha. Avšak i tato domněnka je podkopána fotografiemi, protože jsou potvrzeny vozy se zelenou skříní majitel Cementárny a vápenky, GŘ Praha/Trenčín. Je tedy možné, že vozy s červenohnědou skříní byly určeny jen na cement a v rámci přesunů vozů Cementáren a vápenek, GŘ Praha docházelo k zamíchání vozů z vápenek se zelenými skříněmi i do cementáren.
Historické fotografie jsou různé kvality, na různých materiálech - film, diapozitiv, fotografie, časopis a z mnohých není možné ani úpravami dosáhnout přiblížení se k původní barevnosti.

Vůz Raj 8-87201, typ 495 na MSV Brno 1961, již se skříni v odstínu červenohnědé.
Fotografie vozů Uaces/Raj z přelomu 60./70. let (Katalog výrobků ČsV - Generální ředitelství Praha, rok 1971). Fotografie dokládá jak barevné řešení vozů ČSD na cement po revizi vozu a nátěru v dílnách Krnov, tak použití písmenného označení Uaces/Raj v té době. (sbírka Michal Kozuk)

Raj typ 451 na přelomu 60. a 70. let, pravděpodobně stav nedlouho po dodání, skříň je již zaprášena, proto není zřetelný zelený odstín.

Vozy majitele Chemické závody Wilhelma Piecka, n.p. Nováky - nátěr skříně ČSN 5700, nátěr kopulí pravděpodobně ČSN 6200 a druhý vůz ČSN 2092

Vozy Raj v 70. letech.
Vůz Raj ve vlaku v druhé polovině 70. let.
Výrobní podoba vozu Uas/Raj 451.1 v 70. letech - skříň ČSN 5700, nádoby ČSN 6200. Bohužel někdy je nutné spoléhat na nekvalitní tiskovou fotografii. Další barevné podklady chybí.
Vozy v cementárně Králův Dvůr v roce 1979, tedy majitel CEVA, GŘ Praha/Trenčín
Vozy v nákladním vlaku na přelomu 70. a 80. let.
Nově dodané vozy na počátku 80. let.
Vůz majitele CEVA, GŘ Praha/Trenčín v 80. letech.
Vůz majitele Rakona ve výrobním závodě v roce 1985.
Praha Vršovice v 80. letech.
Vůz Raj na vlaku v roce 1989.
Vozy v závodě Fosfa v roce 1989.
Vlak s vozy Raj v roce 1993 v Nymburce.

Shrnutí
Z výše uvedených podkladů plyne jediný závěr, že s jistotou nelze říci o nátěrech vozů Raj nic. Jak je vidno, s odstínem žluté barvy byl více či méně problém stále až do 90. let. Odstíny skříní nejsou tak rozmanité, jelikož se jednalo o běžně používané barvy v mnohem větším množství, takže je možné pouze diskutovat o různých odstínech barvy ČSN 8440 červenohnědá v průběhu času.
Je možné vyslovit několik domněnek, které však nelze s jistotou potvrdit.
1) Vozy s ČSD a po roce 1974 vozy majitel Cementárny a vápenky, GŘ Praha/Trenčín na cement by měly skříň v odstínu ČSN 8440 červenohnědá, vozy zbývajích majitelů měly skříň v odstínu ČSN 5700 zeleň na vagóny.
2) O odstínech tlakových nádob je možné vést dlouhé debaty, jak vidno z fotek, jsou zachyceny vozy, které odpovídají výše uvedeným odstínům ČSN, ale také s odstíny zcela jinými. Taktéž jsou zachyceny soupravy vozů se shodným nátěrem nádob, ale také s rozdílným nátěrem nádob. Z dodnes zachovaných vozů je vidět větší rozmanitost nátěrů než by se mohlo zdát z historických fotografií. Z výroby jsou částé nátěry nádob v odstínech slonové kosti,světle šedé či pastelově hnědé. Na přelomu 70. a 80. let dle fotografií převažují nátěry žluté až oranžové, ale v pozdější době (cca 2. polovina 80. léta) se vyskytují nátěry zelenožluté až hráškově zelené.
Bohužel chybí více materiálu, především fotografického, pro přesnější odvození nátěrů v průběhu času. Pokud tedy nějaké takový materiál vlastníte, neváhejte se o něj podělit a doplnit tak tento článek.

 
Na závěr - malý přehled majitelů vozů
Vozy typu 495 byly dodávány převážně majiteli ČSD a jen v omezeném počtu majitelům jako Calofrig, OKR a dalším. Naproti tomu, vozy typu 451 od počátku dodávek jsou dodávány přímo do jednotlivých závodů, tedy majiteli se stávají i cementárny a vápenky např. Cementárna Mokrá. Rokem 1974 jak už bylo uvedeno, veškeré vozy ČSD (tedy typ 495) jsou převedeny pod Cementárny a vápenky GŘ Praha/Trenčín a společně s tímto krokem přechází také doposud dodané vozy (typ 451 a první vozy 451.1) jednotlivých cementáren a vápenek pod křídla Cementáren a vápenek GŘ Praha/Trenčín. Tomuto majiteli patřila vždy drtivá část vozů, koncem éry ČSD se počet bezmála blížil 2.500 vozů. Až rokem 1990 a rozpadem koncernu se vozy vrací zpět k jednotlivým závodům/podnikům.
Pod tento koncern však nepatřily některé vápenky - ve Vitošově (Rudné doly Jeseník), ve Štramberku (Vítkovické železárny) a ve Varíně (Třinecké železárny VŘSR). Tito majitelé vlastnili každý cca od 100 až 200 vozů. Dalšími většími majiteli vozů (do 100 vozů) byli - OKR, Calofrig, Chemické úpravny uran. průmyslu, PREFA a SKLO UNION. Dále vozy byly vlastněny desítkami podniků v počtu jednotek či slabých desítek kusů.