Přestavba modelu Roco na vůz ČSD řady Gbgs
© MC 10.4.2010

V následujícím textu a fotografiích popisuji úpravu modelu Roco (zde Pošta ČSD, nebo DB Gbs....) na vůz ČSD řady Gbgs, typ 423, který vyráběla v 70. letech Vagónka Česká Lípa a byl na tratích bývalého Československa hojně provozován až do konce 90. let minulého století. A proč jsem zlikvidoal i Poštu ČSD, tento vůz je pouze fikce vozu Gbkkqs, model má jiné provedení skříně, které odpovídá staršímu typu 423.

Prototyp vozu Gbgs při zkouškách na ŽZO (foto J.Kaplický)
K přestavbě modelu mne přivedly lepty od http://malina.byl.cz/ , které obsahují lept dveří s výsypnými klapkami. Sice jsou třísegmentové tedy ty, které vozy dostávaly až později v průběhu provozu, ale umožňují dosáhnout poměrně věrné podoby vozu. A pak je na leptu další sada drobností - jako stupačky, žebřík, lávka a poklopy střešních násypek.
Typový výkres vozu Gbgs typ 423
Vůz je dobré před zahájením úprav rozdělit na tři samostatně lisované části - střecha, skříň a spodek vozu, zabráníme tak nechtěnému poškození dílů při práci. Nejprve musíme z modelu odstranit díly přebytečné a ty, které je třeba nahradit:
- nárazníky s kulatými talíři
- všechny stupačky
- posuvné dveře do vozu
- výztuhy na čele vozu, v levé části a část L výztuhy v horní části
- všechna naznačena madla - na čele a u dveří
- desky přestavovačů
Pokud toto máme hotovo, můžeme začít přípravu a dosazování nových dílů.
Do čelníku vyvrtáme díry pro dosazení nových nárazníků typ 350 kN s obdélníkovými talíři (charakteristické pro vozovou skupinu 10.), použity mohou být např. nárazníky z výlisků Bramos. Pro zlepšení vzhledu můžeme vyrtat díry a dosadit i brzdové hadice - odlitek BVmodel a případně i dosadit madla pro spřahače pod nárazníky.
Zapomněl jsem ještě zmínit o tzv. jednonápravových podvozcích, které jsou natáčecí u tohoto modelu. Pro zlepšení jízdních vlastností modelu jsou u tohot vozu zalepeny v střední poloze, tedy kolmo na osu vozu. Značně se zmenšil jízdní odpor.
První dveře dosazeny

Pro další úpravy použijeme již díly z leptu http://malina.byl.cz/
- posuvné dveře - po ohnutí jsem je neletoval, ale lepil sekundovým lepidlem
- žebřík, je nutné jej ohnout
- plošina na střeše
- poklopy násypných otvorů
- stupačky
Pokračujeme na skříni vozu. Připravené dveře vsadíme do vozu, dveře jsou lehce posuvné, ale já jsem je zalepil, vnitřní prostor vozu neodpovídá skutečnému vozu a tak neumožňuje jezdit s otevřenými dveřmi, po vyvrtání otvorů jsem na každé dveře dosadil 3x madlo z drátu průměr 0,4 mm. Nepoužil jsem madla z leptu.

Vůz má vyměněné nárazníky, dveře, stupačku pro vstup do vozu a lepí se násypky
Na čele vozu, kde bude výstup na střechu odměříme a vyvrtáme díry pro usazení žebříku, třech stupaček a čtyřech madel. Žebřík je dosazen po ohybu dílů z leptu, stupačka delší patří pod žebřík, dvě malé stupačky jsou nad hranou spodní pásové výztuhy nad čelníkem. Madla jsou z mosazného drátu 0,5 mm. Čelo je řešeno tak, že je možný výstup na střechu z obou stran vozu, tedy stupačky a madla jsou symetricky z obou stran vozu.
Na opačném čele to máme jednodušší, je tam pouze jedno madlo pro posunovače.
Na střeše odměříme umístění poklopů násypek. Pro vlastní "násypku" jsem použil poklop armatury z kotle Bramos, který jsem po nalepení zbrousil na výšku 1,5 mm. Na takto připravenou násypku je přilepen poklop z leptu. Na střeše jsem vyměřil místa podpěr střešní lávky a vyvrtal díry do střechy pro usazení podpěr. Opatrně zasuneme ohnuté podpěry do předvrtaných děr (snadno se ulomí) srovnáme plošnu do vodorovné polohy a zalepíme podpěry sekundovým lepidlem z vnitřní strany. Prolisy střechy jsem u tohoto modelu zatím neřešil - jejich výška na střeše skutečného vozu je cca 15-20 mm tedy v modelu něco okolo 0,2 - 0,25 mm.
Na spodku vozu dolepíme místo odříznutých stupaček leptané stupačky a to jak pro posunovače tak i vstup do vozu - dvojitá stupačka. Místo odříznutých desek přestavovačů dolepíme přestavovače např. z upraveného výlisku Bramos. Pro modulový provoz jsou upraveny obě kinematiky, zkrácené šachty NEM - posunuto třmenového spřáhla pod vůz a zalepeno (pro zkrácení mezer mezi nárazníky vozů). Na obě čela je dosazen třmen z pružinové oceli 0,3 mm, který vymezuje pohyb kinematiky do stran a omezuje podélný pohyb (tedy její vytažení u těžších souprav)..
Pohled na třmen vymezující chod kinematiky vozu u zkrácené šachty NEM pro spřáhlo
Vůz po provedeném nástřiku barvami, na modelu jsou ještě původní desky přestavovačů
Pohled z čela vozu na doplněné stupačky, žebřík a madla
Na vyfotografovaném modelu byla vyměněna původní dvojkolí za dvojkolí Luck s profilem RP25.
Po kontrole provedené práce, očištění otřepů, případně přetmelení chyb, kterých jsme se dopustili je model připraven k nastříkání. Vzhledem k tomu, že vůz má posuvné dveře trojsegmentové, je na voze proveden nátěr po revizi vozu v dílnách. Tento se liší od výrobního nenatřením větracích klapek šedou barvou a všech madel černou barvou. Vůz je stříkán v demontovaném stavu - střecha odstínem šeď pastelová ČSN 1010, skříň čevenohnědou ČSN 8440 (zde pozor - toto je normalizovaný odstín, skutečně byla barva více do cihlové červené). U modelu použita Agama C58P a Lifecolor LC66. Na skříni pak ručně přetřeme černou barvou to co přísluší k čelníku vozu a černě podetřeme místo pro nálepky. Na spodku vozu pouze ručně zatřeme nevyhovující popisy černou barvou - já použil Lifecolor.
Vůz z opačné strany, kde došlo k ulomení háku na tažné lano
A ještě jednou trochu z nadhledu
Na model přijdou popisy z obtisky.parostroj.net a na závěr lehká patina patinátory Agama, MIG a přestřik polomatným nebo matným lakem.
Pro modeláře nevlastníci kompresor - střecha autosprejem podobného odstínu, skříň ručně štětcem Lifecolor LC66, pak obtisky, matný nebo polomatný lak ze spreje (zde pozor pouze tenkou vrstvu) a pak kdo chce patinu a opět matný lak. Postup s překrytím ručně natřené barvy polomatným nebo matným lakem je odzkoušen a kvalitativně je téměř shodný se stříkáním barvy.
A detail čela vozu s doplněnými díly
Po výměně desek přestavovačů a doplnění černé barvy na spodní části rohových sloupků včetně háků pro tažné lano (začátkem 70. let nebyly ještě háky natírány žlutě) a dalších místech vozu, přišel na řadu popis vozu. Popis vozu odpovídá 70. létum a nějaký rok již zahálel doma. Následující fotky dokumentují postupně dokončovaný popis vozu.
Vůz má již z větší části dokončený popis
Detail hlavního popisu vozu Gbgs 10. sk., vůz je zařazen do parku OPW, proto režim 01
Vzhledem k větrací klapce v prvním poli bočnice, je hlavní popis vozu až v druhém poli bočnice. Při nanášení obtisků byla použita vodička Mr. Mark Softer od firmy Gunze pro dokonalejší splynutí obtisku s povrchem modelu.
Ještě jeden pohled na druhé čelo vozu, na čele je označení skupiny a udržovací dílna vozu
Detail střední části vozu s deskami přestavovačů a stupačkou pro vstup do vozu