Stavba modelu VDV - Hadgs / Gags 10.sk.
aktualizace © MC 2.12.2013
Model vozu Hadgs, s možností postavit i vůz Gags 10.sk. - tuto stavebnici připravila firma VDV na konci své činnosti jako poslední model, modely se již většinou do normálního prodeje nedostaly a nesou rovněž různé nedostatky nedokončeného vývoje modelu. Na druhou stranu na rozdíl od odlitků prodávaných na burze se jedná o velký pokrok vzhledu modelu a tak si zde projdeme postup jeho sestavení.
Článek bude nějakou dobu "živý" - tedy bude doplňován podle průběhu stavby modelů.
Vůz Hadgs koncem 80. let v Popradu

24.11.2013 jsem dostal email od pana V.Veselého, tvůrce modelu tehdy ještě jako firma VDV, s informacemi ke vzniku modelu, protože mne požádal o možnost doplnění těchto informací k článku uvádím zde text jeho emailu:
Tento vůz v podstatě neměl spatřit světlo světa ve stavu, v jakém je. Jeho vývoj nebyl dokončen, k úspěšnému dokončení chyběl ještě cca měsíc. Stavebnice a polo stavebnice, které se dostaly do oběhu (cca 30 kusů) nebyly určeny k prodeji, ale měly být pouze v soukromých sbírkách. Byly zhotoveny na výslovné přání určité malé skupiny lidí, kteří byli s tehdejším stavem vagonu seznámeni a slibovali, že si uvedené nedostatky vyřeší sami v rámci systému dodělej doma. V této fázi jsem nechtěl vagon pustit ven, ale byl jsem přemluven, aby bylo na světě alespoň několik kusů z produkce VDV i za cenu dodělávek, se kterými jste se setkal.
Bylo totiž z aktuální situace zřejmé, že Bramos modely nedodělá a tudíž žádné nebudou. Stejně tak ostatní vozy Falls, Eas a Sas budou k dispozici pouze do vyčerpání zásob výlisků, které dostali od nás. Pokud bych mohl ještě měsíc na voze pracovat, dořešil bych boční dveře – záměrem bylo vyrobit posuvné. Vzhledem k časové tísni byly z formy vyjmuty vložky, které zabezpečovaly příslušné otvory v bočnicích vozu a tudíž jsou bočnice na výliscích plné. Rovněž zde ještě chybí spodní kolejnička a otvory v místě karoserie, do kterých se měla lepit. Byla by dopasována vlaštovka pro kulisu spřáhla a zvětšena šířka podlahy na přesný vnitřní rozměr karoserie včetně vyrobených dorazů pro stanovení správné výšky vozu. Původně byl totiž vagon vyroben na šířku podle přepočtu z měřítka skutečného vozu. Při zkoušení prvních prototypů vyrobených z formy jsem totiž zjistil, že vůz vzhledem ke své délce a vzdálenosti otočných bodů podvozků neprojede oblouky o poloměru 330 mm. Spolehlivě projížděl až 400 mm. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit karoserii a na rozšíření podlahy již nezbyl čas. Rovněž nebyly dořešeny problémy s velmi tenkými madly na čelech vozu a se stupačkami, které se v tu dobu při vyhození výlisku z formy lámaly. Proto byly pro zmíněný počet kusů vyrobeny z leptů s tím, že plastové se z dílů karoserie odstraní a nahradí leptanými. Pokud bych měl ještě uvedenou dobu možnost pracovat na modelu, šel by do prodeje samozřejmě bez těchto závad.

V příloze jsem dostal fotografie voz Gags 10.sk. sestaveného panem Veselým:

3x model vozu Gags 10.sk. sestaveného panem Veselým z jeho stavebnice vozu (nápisy na dveřích jsou z vozu Hadgs - pozn. autora článku)

Model je vylisován z měkké plastické hmoty, stejné jakou známé z jiných modelů VDV, výhodou je dobrá obrobitelnost nožem, nevýhodou křehkost drobných celků - na výliscích v podstatě většinou chyběly - nedolisovány či ulomeny - stupačky, madla spřahače a některé další drobnosti.
K lepení jsem použil oblíbený Extra Thin Cement Tamiya, který dává možnost, před zaschnutím, seřídit polohu dílů, rovněž výborně zatéká a nedělá mapy na modelu.

Skládání skříní Hadgs/Gags - skříně jsou shodné
Zásadním problémem je u modelu uložení spodku - model má konstrukčně řešený spodek tak, že se má položit na desky z leptu označené číslem 1, problémem pak je uložení závaží do vozu. Prostě není to stavebnice - pouze základ k postavení modelu. A navíc byly prodávány i díly vozu bez leptu, tam je potřebné použít níže popsané řešení.
Další problém je i s usazením dveří, polohu je třeba konfrontovat se skutečným vozem - dveře nejsou posazeny přesně na sloupky skříně, ale jsou posunuty o sílu sloupku směrem ke středu vozu (pozor model má směrem do středu vozu sloupek výšky cca 1,6 mm a dostředu vozu jen 1 mm, pokud nalepíte dveře na sloupky budou zešikma). Dveře je třeba podložit u vnějšího sloupku hranolem 1x1 mm a dveře je nutno na čele dcveří se závěrem upravit - seříznout do půlky síl záklesný hák dveří a zabrousit okolo případné otřepy.
Pohled na vůz Hadgs a zavřené posuvné dveře, kde je vidět že vnější sloupek je "mimo" dveře a rovněž je vidět ukončení okapového plechu
Podložení krajního slouku dveří pro přilepení výlisky dveří
Vozy s přilepenými dveřmi
Nad dveře patří "okap", který je u stavebnice přiložen z leptu, stejně se dá udělat z vhodných profilů Evergreen
Spodek vozu by se měl osadit do skříně vozu na položené desky z leptu, pokud lept nemáme narazíme na problém. Pozor - vnitřní rozměr osazení skříně kam podle výšek nárazníku patří spodek má příčný rozměr 28,9 - 29,0 mm a příčný rozměr spodku má rozměr 27,5 mm - takže propadne do skříně a navíc nesrovná v střední části vozu, staženou lepením skříně dovnitř vozu (původně byl použit lept s třemi deskami označený pozicí 1 na které se měl nalepit spodek). Problém můžete taky vyřešit nalepením profilu 0,75 mm na obě strany spodku nebo vlepením příček do spodku a položením spodku na tyto příčky - zde pozor na správnou výšku. Ještě před osazovaním spodku nezapomeňte z vnitřní strany čela odstranit nálitky (budou bránit usazení skříně) a provrtat díry pro nárazníky) a doplnit zátěž vozu pro zvýšení hmotnosti.
Zároveň je potřeba pro dosazení podvozků "Bramos" upravit výšku kluznic podvozku na spodku zbroušením o pár desetinek mm. Samozřejmě do podvozků 26-2.8 je vhodné dosadit dvojkolí průměru 10,8 mm, dvojkolí 11 mm už je příliš velké.
Spodek vozu vsazený do skříně s dolepeným profilem 0,75x1 mm zvětšil příčný rozměr spodku na 29,0 mm, ještě nejsou rozměrově upraveny kluznice skříně
Souprava tří rozpracovaných modelů Hadgs/Gags
Na spodku vozu je nutno odstranit vylisovanou "hranku" na kulise, viz. následující obrázek
Zde vložena kinematika, která již lze zasunout svým vodítkem do kulisy
Takto to pak vypadá zespodu a nastane problém na pokračování - kam s pružinkou kinematiky, trn na spodku se k tomu nehodí - pružinka z něj padá, takže musíte udělat nějakou úpravu, asi dolepit "háček" pro pružinku
Já budu postupovat jiným způsobem, budu instalovat šachtu pro spřáhlo přímo na podvozek, podvozek na fotce je vytažen z vozu Res 11.sk. Jinak bych musel stejně řešit omezení výkyvu kinematiky, podélný posun spřáhla a správnou polohu - zkrácení vzdálenosti mezi vozy, tak to udělám najednou
Originální lept dodávaný ke stavebnici, číslem 1 označeny vložky do skříně vozu
Na skříň nalepeny profily - 0,7x0,4 mm jako vodící lišta dveří, a vždy dva složené profily 1,5x0,3 mm jako okapový plech nad dveřmi, zde je možné použít a ohnout okapový plech z originálního leptu.
Čelo vozu s výstupem na střechu, žebřík použit z leptu VDV
Pro čelo vozu jsem použil stupačky z leptu R. Maliny, otvory pro ně jsou sice ve skříní velké (asi by je bylo vhodné nejprve zatmelit), ale já je lepil přímo vteřinovým lepidlem. Madla jsou ocelového drátu 0,45 mm. Někdo může namítnout, že lépe z drátu 0,3 mm, vzhledem k provedení detailů na voze to není přehnané. Zatím tam působí jak trochu divně, ale po nátěru se ten rozdíl smázne.
Zatím nevím jak s lávkou originál leptu se mi zdá příliš vysoký, lept od R.Maliny nesedí otvory násypek., vedle dveří jsem dolepil lept od R.Maliny - děrovaný profil, který slouží k zapáčení pro zavření dveří.
Oříškem budou ovládací kola výsypných klapek, použiju lepty od R.Maliny, ale musím vyřešit jak je lepit, aby šly natřít žlutou barvou.
T669.0061 přijela vyzkoušet sunutí vozu, pojezd ještě projde úpravami pro zlepšení jízdních vlastností s podvozky Bramos