Velikonoční setkání 2007
©MC

Na úspěšné vánoční setkání jsme navázali velikonočním provozním setkáním nad moduly. Vzhledem k nedokončení dalších připravovaných modulů - předvěsti pro Jeseník, vlečka Javorník, vlečka Agrochemie a nákladiště Cholina, byl provoz naplánován na stejném modulišti, jak o vánocích 2006. Navrhnut byl provoz v epoše III - začátek 60.let. Stále ještě nemáme dostatečný počet lokomotiv vybaven dekodery a tak byl provoz naplánován analogově. Kamarád Jirka (gp) nám velmi pomohl s telefonní centrálou pro čtyři účastníky, komunikace mezi stanicemi tak prodělala velký kvalitativní skok.
Po přípravě moduliště v pátek a natažení kabelů telefonie, jsme v pátek odjezdili jeden grafikon a v sobotu pak dva. Obsluhy stanic se prostřídaly, všichni si vyzkoušeli jak ovládání stanic tak si odvezli několik vlaků. Rozsah pravidelných vlaků byl doplňován podle požadavků stanic i různými následy a mimořádnými vlaky.
Doprava byla organizována na schématu hlavní trati z Hanušovic do Jeseníka a místní trať z Jeseníka přes Horní Heřmanice do Javorníka. Některé Os a Mn vlaky pak v celé délce obou tratí. Pro další setkání bude vytvořen nový grafikon, jehož sestavení bude záviset na stavu dokončení výše uváděných dalších dopraven a vleček. Tento grafikon bude již reflektovat na poznatky z provozu podle stávajícího.
Je nutno trochu odlehčit stanici Jeseník - omezením počtu vlaků končících a začínajících, snížením počtů rychlíků z Jeseníka do Hanušovic. Budou bez náhrady zrušeny Pn - není kapacita vykládacích a nakládacích míst pro absorbování většího počtu vozů. Budou nahrazeny Mn vlaky v dvou relacích, Hanušovice - Jeseník a Hanušovice - Javorník s dobíráním zátěže v Jeseníku. Některé Os Jeseník - Javorník budou doplněny přepravou spěšninových vozů, případně vedeny jako smíšené s manipulací v Horních Heřmanicích. Obsluha nákladiště se zastávkou Horní Heřmanice bude prováděna Mn vlaky Jeseník - Javorník, ale i Mn vlaky Javorník - Horní Heřmanice. Zvýší se tedy počet drobných manipulací na Javornické trati a sníží manipulací na hlavní trati, zejména v žst Jeseník.
A proč všechny tyto úpravy - hra s grafikonem má být zábava pro obsluhy stanic, strojvedoucí vlaků. Nemá to být zábava, kdy ve vytížené stanici si "utírají pot z čela" a na místní trati "se dloubou v nose". Prostě již první zkušenosti nás vedou k tomu, že kořením této zábavy jsou desítky drobných manipulací a specialit - spěšninové vozy, mimořádné zásilky PLM..... Snažíme se vyhnout "tramvajové" zábavě například v osobní dopravě - vlaky jedoucí s A do B a zase zpět. Tuto dopravu doplňujeme odstavovánmí a dobíráním poštovních vozů, spěšninových vozů, měnění počtu vozů pro zvýšené ranní a odpolední frekvence cestujících......, v nákladní dopravě zavádění pracovních vlaků, vlaků podle potřeby.... Vše toto dává prostor obsluhám stanic k vlastní tvorbě a vytváří pak z každého grafikonu neopakující se zážitek.
Samozřejmě ještě jsou zde nedostatky, které brání "plné" zábavě - zvýšení počtu přeznačených vozů s jedinečným číslem vozu, doplnění jejich vozových karet a nákladních listů - zatím jsou nozouvě používané "vlakopisy", digitalizace většího počtu lokomotiv, zvednutí nivelety kolejí do 1300 mm.
Ale zpět k setkání. Vzhledem k tomu, že téměř celou dobu probíhal provoz podle grafikonu, je z tohoto setkání poměrně chudobná nabídka fotografií - pravidelnou dopravu nebylo možné brzdit fotografováním.
Spokojenost ve tvářích účastníků, ale potvrzuje - bylo to pěkné.
Na závěr proběhla ještě zkouška vlakové mechaniky na soupravě dvaceti ložených kontejnerových vozů.
Další setkání je předběžně plánováno na začátek prázdnin, jako cyrilo-metodějské.

Sestava moduliště, na kterém se jezdilo
Zatím to jde s úsměvem, ale bude i hůř
Dva strojvedoucí s úsměvem a s chutí provádějí manipulace v Jeseníku
A v Horních Heřmanicích zatím obsluha Mn vlaku uvažuje zda nebude volat nehodový vlak
Zastávka Horní Heřmanice při pravidelné obsluze manipulačním vlakem
A v Javorníku již výpravčí odstavuje vozy i do výtopny, každé kousek koleje je dobrý
Do Horních Heřmanice vjíždí osobní vlak v čele s 354.1
Nákladiště Horní Heřmanice s odstavenou zásilkou PLM
Ve skryté stanici Hanušovice se chystá další lokomotiva z depa na vlak
Nevyhnuly se nám i drobné závady, zde závada na výhybce, která byla operativně za provozu odstraněna
Osobní vlak s 354.1 do Jeseníka připravený na odjezd v Javorníku
Více hlav a problém s odjezdem Pn vlaku je odstraněn
Osobní vlak právě zastavil v zastávce s nákladištěm Horní Heřmanice
Osobní vlak na trati před Hanušovicemi
Zdá se , že vše je nachystáno - 5x lokomotiva na vlaku asi bude stačit
Pohled do poklidné stanice, v době kdy i obsluha mohla vychutnat podobné pohledy do kolejiště stanice
A už se nám to tady zase plní
Připravený osobní vlak k odjezdu ze stanice Jeseník
U skladiště v Horních Heřmanicích máme plno
První pokus se soupravou ložených vozů Sgnss
Souprava se nám již natáhla přes tři oblouky a i T478.2 měla se soupravou co dělat
A v této sestavě se těžkotonážnické jízdy i celé setkání odjezdilo