Vánoční setkání 2006
©MC
V rámci ukončení modelářské sezóny jsme uspořádali 28.- 29.12. malé vánoční "setkání" s modely nad modulovou tratí Hanušovice (nově dokončená skrytá stanice) - Jeseník - Horní Heřmanice - Javorník (nově sjízdná stanice). Tedy hlavní trať z Hanušovice do Jeseníku s navazující místní trati z Jeseníku do Javorníka. Vzhledem k úspěšnému zprovoznění dvou stanic byl proto vypracován grafikon v modelovém zkrácení 1:6 v časovém úseku 6:00 až 18:00.
Tak jako již se stalo zvykem byli na tyto dny pozváni kamarádi, aby se s námi potěšili a pobavili při provozu na naší modulovce. Vzhledem na provedení základní "přípravy" pro digitální provoz, jsme první den odjezdili analogově a druhý den většinou digitálně - za pomocí kamarádů, kteří posílili digitální lokomotivní park. Provoz byl zajištěn pomocí centrály Minibox a dvou Spax Boosterů. Místo dalšího povídání se podívejme na pár snímků z provozu a modelářských diskuzí.
K oběma zprovozněným stanicím - Hanušovice a Javorník ve Slezsku se vrátím samostatnými články.
Sestava moduliště, na kterém se jezdilo
Hanušovice - skrytá stanice - zásobárna a přípravna vlaků
Místo druhého zhlaví je točna s "depem" pro odstavování vozidel a otáčení parních lokomotiv
Stanice má vyvýšené okraje zabezpečující vozidla proti pádu, zhlaví je má rychlé kolejové rozvětvení
Pulty zatím provizorně na židlích
Druhou novou stanicí je Javorník ve Slezsku - koncová tříkolejná stanice s malou výtopnou a napojením vlečky
T466.0 s osobním vlakem opustila Hanušovice a jede do Jeseníku
T466.0 vjiždí s osobním vlakem do Jeseníku
T466.0 projíždíí kolem vjezdového návěstidla Jeseníku směrem do Horních Heřmanic
T444.1 s pracovním vlakem do Javorníka
T444.1 vjíždí do Jeseníka
T444.1 odjíždí s pracovním vlakem směr Horní Heřmanice
Pracovní vlak při průjezdu údolím Vidnávky
A ukončení jízdy v Javorníku
Díky měřícímu vozu, který ukazuje okamžitou rychlost, byli strojvedoucí školeni pro správné vedení vlaku
T435.0 s osobním vlakem v Horních Heřmanicích
T435.0 opouští s osobním vlakem Jeseník
Mimořádný rychlík v čele s 375.0 se soudruhy s NDR jedoucími na rekreaci do Javorníka vjíždí do Horních Heřmanic
Mimořádný rychlík vjíždí do Javorníka
Zpět soupravu odvezla 354.7, která přijela strojně do Javorníka
Okolo vjezdového návěstidla vjíždí do Jeseníka
A plnou parou z Jeseníka do Hanušovic
Zdá se, že Javorník byl oblíbeným místem stranické rekreace - zde obrací na mimořádném rychlíku 555.3
A průjezd Horními Heřmanicemi při cestě do Jeseníka
A již vjíždíme do Jeseníka
M240.0 upaluje s osobnímk vlakem do Hanušovic
534.1 po otočení v Hanušovicích jede strojně do Jeseníku pro Pn
Právě přijíždí Mn do Jeseníka
Část vozů od Mn je odstavena ke skladišti
Další manipulaci s vozy obstará jesenická záloha
Nepřehnali jste to s délkou vlaku, co tady s tím mám dělat
Při volném provozu se nám sešla v Jeseníku pestrá směs vozidel
A pohled přes střechu Jesenické budovy - T435.0 s Pn opouští stanici směr Hanušovice
Setkání T466.0 a T444.1 v Jeseníku
Vzpomínka na parní provoz 354.7 a 524.0 čekají na výkon
534.1 odjíždí s Mn směr Hanušovice, zajisté jste poznali stanici Jeseník
Nad záludnosti provozní situace se vedly v Jeseníku diskuze
Obsluha Javorníka hlásí já za to nemůžu
Jeden letecký pohled na Horní Heřmanice
A ještě jeden průjezd "nějaké mimořádky" přes poklidnou zastávku v Horních Heřmanicích
Celkový pohled na Javorník v období "dopravního klidu"
A Javorník ve chvíli kdy obsluha uvažuje kam s ním
Pro uspokojení vysoké spotřeby piva dojelo do Jeseníku 5 třínápravových vozů Prazdroje
A pak již jen závěrečné diskuze, a je za dveřmi rok 2007 - uvidíme co nám "modelově" přinese