OstraMo v roce 2006
©MC

V roce 2006 se věnujeme zprovoznění stanice Javorník, položení kolejí a zprovoznění skryté stanice. Cílem je dosáhnout postavení jednokolejné hlavní trati - skrytá stanice - Jeseník a navazující místní - zastávka H.Heřmanice - Javorník. Rovněž za výborné spolupráce a pomoci členů klubu Zababov připravuji digitalizaci celého moduliště, ale stále je řešeno tak, že umožňuje plně analogový provoz. Začátkem května byla úspěšně odzkoušena centrála Minibox, booster Spax a natažena síť Loconet s LN boxy od Vládi. Vše fungovalo bez problémů.
Pro nedostatek času a zaneprázdnění jinými aktivitami jsme letos nevyjeli s moduly na žádnou akci. Přesto jsme alespoň krátkou návštěvou "podpořili" akci koncem dubna v slovenských Bojnicích a začátkem května jsme se mohli díky mému členství v klubu Zababov připojit, opět pouze na jeden dne, ke klubovému provoznímu setkání H0-H0e v Dobřichovicích. Zde jsme se účastnili obsluhy stanic a vedení vlaků.
Podívejme se alespoň krátkými fotoreportážemi na obě setkání.


Bojnice - duben 2006

Proti loňsku kamarádi na Slovensku udělali obrovský kus práce, všechny stanice měli budovy, skladiště, krajinu, většina nových traťových modulů byla dokončena, zbývajícím chybí pouze "zazelenit". V průběhu naší návštěvy DCC fungovalo bez problémů včetně Zdenových ovladačů - Hugo. Zbývá pouze dotáhnout vozový park, vozové karty a GVD, což jistě vzhledem k elánu při tvorbě modulů bude dotaženo.
I letos byl místem setkání příjemný kulturní dům v Bojnicích
Stanice Chrenovec doznala oproti loňsku zkrácení - a prospělo ji to
Velmi pěkná stanice Nitrianské Pravno se zajímavou výtopnou a malou točnou
Výtopna a točna ve stanici Nitrianské Pravno
Pohled do stanice Nitrianské Pravno přes silniční nadjezd
Nákladiště Ráztočno, které vzniklo s dílů stanice Chrenovec
Mn vlak přijíždí do nákladiště Ráztočno
Autor reportáže při diskuzi se slovenskými kamarády
Takových zajímavých modulů bylo na modulišti více
A opět stanice Chrenovec s plánem moduliště
Známý modul nákladiště krav
Stanice Robertovo košických modelářů, souprava trochu neodpovídá charakteru trati
V rámci setkání proběhla soutěž železničních modelářů - zde nádherný model napájecí stanice v H0

Dobřichovice 2006 - provozní setkání klubu Zababov

Motivem setkání byla hlavní trať - v úseku Olomouc - Stará Paka jednokolejná a v úseku St. Paka - Liberec dvojkolejná, z které odbočovaly ve Staré Pace dvě místní tratě na trati byl připojen vlečkový areál Plzeň a z odbočky nákladový areál - stanice Kamence. V Kvítečkově bylo napojeno moduliště H0e. Provoz standardně na DCC, většina vozidel zapadala do přelomu III a IV epochy, provoz byl ve zkráceném modelovém čase veden podle GVD.
Pohled na část sportovní haly v Dobřichovicích se stanicí Stará Paka
Část hlavní - zde dvojkolejné trati přes Toníkov a místní trať přes vlečku a zastávku Jablonecké paseky
Traťové moduly jsou většinou již dokončeny - zde úsek "mezi tunely"
A ještě jednou - tentokrát přes kopec
"Ústřední stanice" setkání - Stará Paka
Zastávka a vlečky na Jabloneckých pasekách - zatím pouze v náznaku
Posun v stanici Zahrádky
Zdálo by se - nevyužitá stanice Stará Paka - "krutý" provoz, ale nedával šance na větší využití místa
A opět Stará Paka - k zbrojení lokomotiv zde příliš nedocházelo
Příjezd od Sychrova k rozestavěnému areálu plzeňských vleček
Pohled na rozestavěný areál plzeňských vleček
Stanice Kamence - zde využita jako nákladový areál, včetně funkční násypky kameniva
Stanice Kvítečkov v podvečerním osvětlení
Stanice Sychrov, v této podobě byla k vidění naposledy - čeká ji rekonstrukce
Napojení moduliště H0e na stanici Kvítečkov - včetně funkční podvalníkové jámy
Příjezd k zastávce Petrov-Plže, nejpěknější části moduliště H0e
Zde přímo zmiňovaná zastávka
Na závěr rozloučení s modulištěm H0 podvečerním zvláštním vlakem - přeprava transformátoru na 24n hlubinovém voze
V hale bylo i setkání modulů velikosti N - podívejme se tedy ještě na pár momentek z nejmenší zababovácké modulové velikosti
Plně "releová" stanice

A ještě jednou z opačné strany
Nákladový areál