Výstavba nových modulů - stanic
©členové OstraMo 10.1.2006
Do roku 2006 vstupujeme se čtyřmi rozestavěnými stanicemi, rovněž je připraveno k pokládce kolejí několik traťových modulů včetně modulu jednokolejné vlečky a v přípravě je modul odbočky Morava - tedy odbočky místní trati z hlavní jednokolejné. Na této stránce se můžeme blíže seznámit s plány a postupem výstavby zmíněných čtyř železničních stanic, z toho jedné skryté. Je třeba zde vyslovit poděkování za výrobu všech dřevěných koster v stolárně jednoho z členů, kde díky strojnímu vybavení vznikají mechanicky přesné kostry.
Plánky stanic jsou v různém měřítku, orientaci k velikosti najdete na uvedených rozměrech.

Javorník
Koncová stanice Javornické lokálky je budována podle skutečnosti s ještě funkční jednokolejnou výtopnou a odbočkou vlečky do podniku Oseva. Poslední díl stanice s nákladištěm dřeva je možné nahradit traťovým modulem a tak změnit využití stanice z koncové na průjezdnou. Délka staniční koleje č.1 (dopravní) je 1800 mm a je proti skutečnosti prodloužena o 250 mm. Stanice je bez návěstidel, tedy bez zvláštního zabezpečení jízdních cest. Výhybky budou stejně jako stanice Jeseník vybaveny přestavníky BEMO. K 1.1.2006 jsou položeny koleje (pokládka již standardně na mikroprézní pryž) a stanice je připravena k elektroinstalaci a výrobě ovládacího pultu. Ve stanici je použito kolejivo PECO a Tillig Code 100. Výhybky s poloměrem 914 mm v odbočné větvi. Na vlečku s poloměrem 610 mm. Stanice bude umožňovat analogový i digitální provoz.
Předpoklad sjízdnosti je květen 2006.
Tato stanice je společný klubový projekt.
Položené koleje na dílech stanice Javorník. zatím bez koleje v budoucí výtopně, střední díl rošířen pro staniční budovu
Zhlaví stanice Javorník s odbočkou vlečky z 3. koleje - samostatný díl
Rozhraní vlečky F´96 je na samostatném díle, přesnost připojení fixovaná již standardně pro stanice čepy

Kadaň město
Kadaň město je stanice místní dráhy Kadaň - Kaštice. I tato stanice je stavěna podle originálních výkresů, včetně budov ve stanici. Jedná se o samostatný projekt našeho člena s možností využití ve zkrácené podobě pro domácí "sestavu". Ve stanici bude použito kolejivo PIKO a Tillig Code 100. Stanice je v modelu zkrácena. K 1.1.2006 je stanice připravena na pokládku kolejí a dále již bude záležet na časových možnostech.
První sestavení "dřeva" a rozložení kolejiva pro získání představy budoucí stanice, jeden díl je položen mimo stanici

Lipová Lázně (Dolní Lipová)
Stanice Dolní Lipová je stavěna jako samostaný projekt několika členů klubu. Stanice bude realizována podle stavu v 60. letech minulého staletí. Délka staničních kolejí je o průměrně 100 mm prodloužena proti skutečnosti. Některé stavby budou ve stavu o pár let starším. Celá stanice je stavěna na kolejivu PECO Code 75. Výhybky PECO s poloměrem v odbočné větvi 1524 mm. Přestavníky výhybek budou elektromotorické Tillig. Bude vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, světelnými návěstidly. Použita točna je firmy ROCO. Všechny stavby budou stavěny podle originálních plánů budov. K 1.1.2006 je dokončena mechanická stavba modulů a byla zahájena pokládka kolejí (opět v plném rozsahu na mikroporézní pryž). Vzhledem k rozsahu, složitosti stanice a časovým možnostem práce nepokračují tak rychle, jak bychom si predstavovali. Časový horizont připravenosti k provizornímu provozu zatím není znám.
Sestavení tvarově komplikovaných dílů Dolní Lipové nebylo jednoduché
První díly postavené na nohách před zahájením pokládky kolejí

Ostrava Levé přednádraží (skrytá stanice)
Nezbytným předpokladem k plnému klubovému provozu bylo postavení skryté stanice. Jedná se o společný klubový projekt. Byla vyprojektována jako 10-ti kolejná stanice s ukončením točnou (použita starší točna firmy Fleischmann, věnované příznivcem klubu). Stanice bude opět postavena na kombinovaném kolejivu PECO/Tillig Code 100. Většina výhybek s poloměrem v odbočné větvi 610 mm. Tentokrát pokládaném přímo na "dřevo". K 1.1.2006 je dokončena mechanická část modulu a připravena na pokládku kolejí. Přepokládané poloprovozní spuštění stanice je v létě 2006.
Rozložené výhybky na zhlaví skryté stanice Ostrava Levé přednádraží
Koncový díl skryté stanice při vyměřování polohy točny