Výstavba stanice Lipová Lázně
©MC
Plán stanice nakreslený pro výrobu dílů a vyměření pokládky kolejí
Stanice Dolní Lipová je stavěna jako samostaný projekt několika členů klubu. Stanice je realizována podle stavu v 60. - 70. létech minulého století. Délka staničních kolejí je o průměrně 100 mm prodloužena proti skutečnosti. Některé stavby budou ve stavu o pár let starším. Celá stanice je stavěna na kolejivu PECO Code 75 s výškou kolejnice 1,9 mm. Výhybky PECO s poloměrem v odbočné větvi 1524 mm. Přestavníky výhybek budou elektromotorické Tillig. Bude vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, světelnými návěstidly, dle stavu v 60.-80. letech. Použita točna je firmy ROCO. Všechny stavby budou stavěny podle originálních plánů budov.
Výstavba byla zahájena po dlouhém studiu originálů kolejového schéma, výkresů budov a samozřejmě pořízené fotodokumentace na místě a obtížném získání alespoň několika historických fotografií.
Zahájeno bylo v létě 2006, výrobou dílů v stolárně a nákupem veškerého kolejiva PECO, přestavníků Tillig a točny ROCO. Postupně zde bude představován postup výstavby celé stanice.
Pohled ze svahu asi v roce 1930 na staniční budovu a skladiště v tehdejší Dolní Lipové
Výřez z výkresu stanice Lindenwiese (Dolní Lipová) po úpravě vjezdu na točnu od Javorníka
Pohled na výtopnu v Lipové od točny, vlevo nižší přístavba asi z roku 1910
Dnešní stav vjezdu na točnu od Javorníku
A takto zatím bez budov to vypadá v modelu
Výroba tvarově složitých dílů nebyla jednoduchá
Jak jsme vyrobili díly pro modul Lipová Lázně
Byla zvolena vysoká stavba čel - důvodem byly velké požadavky na tuhost jednotlivých dílů. Konstrukčně byly stavěny již standardní metodou OstraMo z překližky síly 10 mm na fomátovací pile, lepeny a šroubovány přes rohové hranoly. Pod kolejové pole opět překližka 10 mm. Na podélníky je pak lepena vrstva MDF vytvarovaná podle řezu terénem. Okolní profil terénu maximálně odpovídá skutečnosti, s odchylkou na výjezdu směr Jeseník a Javorník, kde se trati výškově rozcházejí.
Zde je vhodné udělat časový posun - díly byly vyrobeny v červenci 2005, při přeměřování v březnu 2006 byly zjištěny tyto rozměrové odchylky - na délce 1000 mm došlo k rozměrové změně -3 mm, na 720 mm -2 mm. U dílů, které měl koleje položeny v srpnu a září 2005 došlo k ztrátě mezery mezi kolejnicemi na rozhraní dílů - původně cca 1 mm. Lze tedy říci, že i při výrobě z překližky je vhodné díly nechat řádně vyschnout a pokládku o nějaký měsíc odložit.
Modul Lipová Lázně je stavěn ve výšce temene kolejnic 90 cm, všechny nohy lze upravit pro výšku 130 cm - ve které se jezdí většina setkání.
Všechny polohy kolejí jsou v dostatečné vzdálenosti od kraje modulu, nebo jsou "kryty" zvýšeným terénem, proto nebudou nikde vyžadovat šroubovanou ochranu vozidel proti pádu.
Pohled zespodu na první tři díly Lipové, nohy jsou standardní z jeklu, přišroubované vratovými šrouby
Jednotlivé díly jsou spojovány šrouby a fixována jejich poloha čepy, které jsou zalepovány do děr svrtávaných při výrobě sousedních čel. Toto řešení je použito u všech stanic OstraMo a zajišťuje vysokou opakovatelnou přesnost sestavení.

Pokládka kolejových polí a výhybek
Pod koleje je lepena Chemoprenem mikroporézní pryž pro tlumení pojezdového hluku, na tuto plochu jsou vyměřovány osy kolejí o polohy výhybek. Kolejové pole jsou po naletování elektrických přívodů lepeny opět Chemoprenem.
Položené koleje již s přestříknutými pražcemi, zatím bez nátěru kolejnic, výhybka zatím bez přestavníku - jazyky jsou volné
Výhybky PECO před pokládkou doznávají úpravu - jsou jim odříznuty čtyři poslední pražce včetně polohovací pružinky a místo nich jsou nasazeny čtyři standardní pražce z flexi koleje, touto úpravou zmizí neevropská krabice mezi kolejnicemi a zlepší se funkce na elektromotorickém přestavníku.
Rotunda s točnou
Točna ROCO byla opět uložena na mikroporézní pryž, paprsky byly rošířeny na počet 12 a zkráceny, jinak byly ponechány koleje ROCO. Vzhledově je zde trochu rozdíl - širší hlava kolejnice a výška 2,1 mm, ale po nátěru a zaštěrkování nebude rozpoznatelný. Pěti paprsková rotunda v Lipové je původní standardní kkStB tří paprsková, asi v roce 1910 rozšířena na pět paprsků. Zde bylo nutné udělat úpravu - točna ROCO má nejmenší úhel mezi paprsky 9 stupňů a původní rotunda 8 stupňů, byla tedy upravena vzdálenost rotundy od točny, rozdíl jeden stupeň není ani na zadní stěne rozpoznatelný. Pro kanály, kterými bylo vybaveno každé stání v rotundě byly použity kanály Auhagen, které po drobné úpravě vyhovují i pro kolejivo Code75 a projedou přes ně i dvojkolí s okolkem 1,2 mm.
Usazování kanálů na paprsky točny
Další pokračování zase za několik dní.

Stav pokládky k 10.3.2006
Stav pokládky k 10.3.2006
Stav pokládky k 10.3.2006

A pokládáme a budujeme dál - zahájena stavba rotundy, neb nádraží potřebuje budovy - 14.5.2006
Stavba rotundy je z ručního kartonu síly až 2,5 mm a dřevěných hranolů
Z důvodu spojení zdí se zemí bude oddělávací střecha rotundypro zajištění přístupu do budovy (4/2006)
Zároveň byla získána alespoň omezená fotodokumentace rotundy z 60. let minulého století, z které jsou zřejmé ozdobné prvky zdí, provedení střechy, odvodů kouře z odstavených parních lokomotiv, světlíků na hřebení a přístřešky za výtopnou.
Tak už jsme se prokousali k zhlaví směrem na Horní Lipovou, budova není z Lipové, ale Javorníka (5/2006)
Vzhledem na délku musel být odebrán jeden díl z jesenického zhlaví (5/2006)
Takže zbývají poslední dvě koleje a dvě výhybky a bude pokládka na hrubo hotova, zbývá dokončt sletování kolejnic s vodivými spojkami a může se přejít k nástřiku pražců a připojeníí kabelů do svorek - tím bude kabeláž připravena k natažení do konektorů.