Rybnik 2010
© MC
Modelářského setkání ve dnech 28.- 30.5.v polském městě Rybnik jsme se účastnili s kamarády ze Zababova na pozvání krakowského modelářského klubu. Místem setkání byl klub elektrárny Rybnik - Fundacija ER. Akce byla sponzorována Elektrárnou Rybnik a proto byla přístupna veřejnosti v době od 10 - 17 hodin. Diváci měli vyhrazený prostor, žádný problém s účasti diváků na setkání nebyl.
Moduliště znázorňovalo část sítě ČSD s tratěmi Hanušovice - Jeseník - přechod PKP, Jeseník - Cholina - Javorník a PKP s tratěmi Tychy - Zelistrzewo - Strumień - Swierkow Miasto - Ogrody, Strumień - přechod ČSD.
Doprava byla organizována podle grafikonu se všemi pomůckami - sešitové jízdní řády, grafické jízdní řády, seznamy vlaků ve stanicích - zpracováno v programu Grafikon. Tisk pomůcek byl proveden pro část ČSD česky, pro PKP polsky, pro označení vlaků jedoucích přes hranici bylo použito stejně jak ve Lhotce lomené označení - např. Pn/TB, R/P. Byly použity lokomotivní karty, karty souprav osobních vozů a karty nákladních vozů. Nákladní doprava používala nákladní listy. Z důvodu většího množství nákladních vozů, které jezdily mezi skrytými stanicemi na vlacích Pn/TB jezdila část vozů v těchto vlacích bez nákladního listu - důvodem bylo zajištění vytížení vlaku pro diváky..
Zkrácení modelového času bylo 1:4, grafikon byl zpracován na 12 hodin, od 6.00 do 18.00 modelového času.
Provoz byl standardně na DCC, centrála Digitrax. Telefonní provoz zajišťovala ústředna pro 9 účastníků.
Pohled na celou halu s rozestvěným modulištěm
Průběh setkání:
V pátek začala stavba moduliště později než byl stanoven začátek budování, tak jsme stavbu moduliště včetně zapojení dokončili teprve v 24.00. V sobotu ráno jsme rozestavěli vozidla do výchozího postavení a od 11.00 jsme jezdili podle grafikonu. Zásoby vozidel byly tak velké, že část vozidel - lokomotiv, osobních i nákladních vozů zůstalo nevybaleno. Grafikon probíhal na síti ČSD bez problémů, na síti PKP zpočátku se zpožděním do 30 minut. Později se to srovnalo i u PKP. V sobotu odpoledne na přání pořadatelů proběhly volné jízdy. V rámci volných jízd tratě projela i vozidla a soupravy, které do pravidelného provozu nezasáhly. Průběh volných jízd byl disciplinovaný, stanovené pravidlo o nerozdělení vozidel od karet bylo dodrženo a vozidla byla vrácena zpět na svá místa. Večer byla vozidla nachystána do výchozího potavení na dopolední provoz. V průběhu soboty nedošlo k technickým závadám, které by ovlivnily modelový provoz.
V neděli před desátou hodinou byl spuštěn čas na další grafikon, který probíhal hladce. Po jeho ukončení byl do 15 minut rozjet další grafikon, později přerušený obědem. I druhý nedělní grafikon byl dokončen a spojen k jeho konci se stahováním vozidel ČSD do Hanušovic a vozidel PKP na polskou síť. Ani v neděli nedošlo k narušení provozu na modulišti pro technické závady. Po 17. hodině došlo k odpojení DCC a demontáži moduliště, našich 38 modulů a dílů stanic jsme měli naloženo v 18.30 a odjížděli po rozloučeni k domovům bližším či vzdálenějším.
Pořadatelům děkujeme za pozvání na toto setkání a děkujeme i za pozváni na akci Rybnik 2011.

Poznatky a poznámky k setkání:
Přes drobný zádrhel s pozdním příjezdem některých modulů, který spozdil stavbu, je nutno říci, že organizace byla zajištěna dobře, prostředí v hale dobré, chování diváků včetně dětí bezproblémové.
Je nutno ocenit polské kolegy, že byla pro toto setkání z polské strany sjednocená výška temene kolejnice na 1300 mm od podlahy a tak byla umožněna naše účast.
Zásadní technické problémy, které by ovlivnily průběh grafikonu nenastaly. Objevovaly se pouze drobné problémy s rozdíly ve výšce spřáhel, případně omezení jejich chodu například hákem na čele vozidla. Bylo i několik vykolejení, u kterých se samozřejmě v průběhu grafikonového provozu nepodařilo zjistit příčinu. Vyskytly se drobné technické závady na výhybkách, byl z nich udělán závěr - ve stanicích Jeseník a Javorník bude nutné vyřešit spolehlivost přestavníků výhybek značky Bemo. Jejich závady obtěžovaly i když neohrozily provoz.
Na síti PKP bylo téměř výhradně použito kolejivo ROCO. Jeho použití nijak neovlivňovalo bezpečnost proti vykolejení u vozidel s profilem dvojkolí RP25. Na síti PKP jsem neměl přehled o závadách, ale pokud byly, neohrozil jejich charakter hladký průběh všech grafikonů
Odbočka "Bílá" (součást staničního obvodu Jeseník) použitá k rozbočení trati z Jeseníku směr PKP a směr Javorník byla kryta dvěma návěstními moduly OstraMo. Jeden standardní s předvěstí napojený na staniční zařízení Jeseníka - elektromechanika. A druhý ve směru od Javorníka, zde byl použit návěstní modul se světelným návěstidlem připojeným na samostatný ovladač umístěným na kostře mudulu u ovládacího pultu stanice Jeseník. Na stejné místo bylo přivedeno i ovládání výhybek odbočky "Bílá". Toto řešení v provozu vyhovovalo a poskytovalo dostatečné zajištění bezpečnosti provozu.
Provoz s kartami a nákladními listy byl trochu ovlivně menším počtem vozů PKP s kartami (ostatní jezdily v ucelených soupravách pouze na síti PKP) a menším počtem nakládacích a vykládacích míst v reálných stanicích na modulišti, nebyly zde stanice s rozsáhlejšími nakládacími obvody, mimo stanici Javorník. Na síti PKP byly stanice s převahou dopravních kolejí. I grafikon byl mírně upraven pro zajištění bohatého provozu pro oko diváka, Mn vlaky jezdily samozstatně v síti ČSD a PKP. Celkově to nijak výrazně neovlivnilo potěšení s úspěšného zvládnutí modelového provozu.
U nákladního provozu se budeme muset zamyslet nad naším vybavením náklady pro ložení vozů a zároveň označování vozů na kartách o způsobu možného využití k nakládce, případně naopak zakázání nakládání do vozu. Zde chystáme úpravu karet, odstranění duplicitních či zbytečných informací na nich a doplnění užití vozu pro reálnou modelovou nakládku. Rovněž chceme doplnit výraznou informaci o voze "lehké stavby", tedy voze, který nedosahuje požadované hmotnosti např. z důvodu konstrukce modelu. Tento model vyžaduje jasnou informaci - neřadit mezi prvních 5 vozů za lokomotivu. Údaj o hmotnosti na druhé straně karty považujeme za nedostatečně upozorňující na tuto skutečnost. Tedy chceme zajistiti to, co na železnici vždy bylo. Úpravu uděláme tak, aby byla zajištěna kompaktibilita s kartami Fremo.
Modelový čas při setkání byl zajištěn několika hodinami umístěnými na stěnách haly, což pro orientaci postačovalo.
Stručná obrazová reportáž
Odbočka Bílá s dvěmi návěstními moduly
Nyní trochu z nadhledu, nevyužité šachty pro návěstidla na odbočce jsou zamaskovány keři.
Mezinárodní rychlík R/P 451 projíždí odbočkou směr PKP
A ještě pohled na odbočku od pohraničního přechodu z PKP
Vjezdové návěstidlo Jeseníku od Javorníka, modul postavený za týden
A ještě jednou to stejné návěstidlo z opačné strany, keřík za návěstidlem zakrývá šachtu pro vložení návěstidla, je příliš daleko - na úrovni výhybky
S úsměvem se řeší vjezd mezinárodního expresu Polonia do Hanušovic
Hanušovice po příjezdu soupravy Pn/TB ze stanice Ogrody
Nákladní vlak projíždí obloukem před Hanušovicemi
Je vidět, že nadhled neměl jen fotograf, ale i obsluha
Pohled na práci obsluhy v Hanušovicích směrem z trati od Jeseníku
Téměř zaplněné paprsky točny s odpočívajícími lokomotivami před výkonem
T466.0 na cestě s Mn vlakem z Javorníka
Odložené ovladače Fred/Fredi od lokomotiv v Hanušovicích
Osobní vlak z Jeseníka s T444.1 na mostě před Hanušovicemi
Ovládací a odkládací pult v Cholině
V rámci volných jízd se objevil v Cholině i tento stroj
Obsluha Mn vlaku v Javorníku připravuje karty nákladních vozů
Obsluha Mn vlaku v Javorníku při posunu
Ovládací a odkládací pult Javorníka
Mn vlak před Jeseníkem s T466.2
2x Brejlovcoví emigranti na fotografovaní v Javorníku
A další Mn vlak v Javorníku
Téměř zaplněné Hanušovice, ale obsluha si ví rady
A další Mn vlak v Javorníku, tentokrát s T669.0, některé budovy Javorníka byly zapomenuty doma a tak zde na fotce chybí
Sp vlak s lokomotivou 354.1, která právě objíždí soupravu a Mn vlak s T669.0
Odpolední Os vlak z Jeseníka do Javorníka s T444.1
Trať z Hanušovic do Javorníka
Ovládací a odkládací pult v Jeseníku s připojenými prvky pro ovládání odbočky do Javorníka
Mimořádný Mn vlak před Jeseníkem
Mimořádný R s T499.0 míří do Jeseníka v rámci volných jízd
Obsluha Jeseníku telefonuje do Pawlowa a nabízí vlak Pn/TB směr Strumień - Ogrody
T478.4 a ST44 čekají na výkon v Jeseníku
Posun Mn vlaku v Jeseníku
Mn vlak odjíždí z Jeseníku a míří do Hanušovic
T699.0 při volných jízdách
Orient Expres s parní lokomotivou 375.0 při volných jízdách
T669.0 při volných jízdách odjíždí z Jeseníku
Nejen jízdou modelů je modelář živ
Modelářské diskuze nad složitými problémy
Diváku bylo v některých chvílích požehnaně
Diváci u souběhu tratí před stanicí Ogrody
Autor reportáže při posunu v Javorníku
Přilba a fotografující mobil, i to bylo k vidění
Polský rychlíkový stroj Pt31 připravený k odjezdu ve stanici Ogrody
Skrytá stanice Ogrody disponuje řadou odjezdových návěstidel
Ovládací pult stanice Ogrody
Přejezd před stanicí Ogrody
Vjezdové návěstidlo do stanice Ogrody bylo i s dráty vedoucími k němu
Drezina čekající na inspektora drah před stavědlem Ogrody - byla funkční pod DCC
Dopravní ruch ve stanici Ogrody, obsluha se snaží zvládnout situaci
Konec souběhu tratí před stanici Ogrody
Depo na konci stanice Ogrody
A ještě jeden nadhled s odjezdem vlaku ze stanice Ogrody
Stanice Ogrody se soupravou rychlíku
T669.0 projíždí přes odbočku Pawlowo
CML - centrála DCC a telefonní pod Pawlowem
Již standardní a nádherný pohraniční modul
Pn/TB z Jeseníka čeká na vjezdu odbočky Pawlowo
Osobní vlak PKP na odobočce Pawlowo
Stanice Strumień při volných jízdách
Skladiště ve stanici Strumień
Náročné řešení výměny lokomotiv ČSD/PKP ve stanici Strumień na vlaku Pn/TB a R/P současně
Diváci sledují příjezd Pn/TB vlaku do stanice Strumień s lokomotivou ČSD
Stanice Strumień s T669.0 při volných jízdách
Swierkow Miasto s půjčeným strojvedoucím ČSD v Polsku
Stanice Swierkow Miasto s uceleným vlakem vozů Falls
Celkový pohled na stanici Swierkow Miasto
Imitace dopravní nehody před stanicí Tychy, sice epocha V, ale zajímavé
Skrytá stanice Tychy, proti setkání ve Lhotce doplněná o točnu
Zásah hasičů před stanicí Źelistrzewo
Jediné moduly na modulišti s nedokončeným terénem
A ještě jednou nehoda pod mostem v noci
A je odjetý poslední vlak grafikonu, vozidla téměř uklizena a bude se bourat
Setkání navštívila i regionální televize
A na závěr ti, kteří to celé spáchali