Moduly OstraMo mají 10 let
©MC

Možná si to někteří z nás neuvědomují, ale je tomu už 10 let co byl v klubovně OstraMo zvané Ubahn zprovozněn 30.8.2003 první ovál sestavený z modulů a projel po něm nákladní vlak tažený lokomotivou. A tak si myslím, že by bylo vhodné vzpomenout na to jak jsme s moduly v OstraMo začali. Zárodky modulů začaly vznikat od jara roku 2003. Byly to nejprve oblouky o poloměru 1000 mm a rovné moduly délky 120 cm. Zároveň byla zahájena stavba zastávky s nákladištěm Horní Heřmanice.

Záměrem bylo postavit traťové moduly i stanice s motivy z jesenických tratí pro sestavení malého variabilního moduliště v klubovně Ubahn. Již od prvních modulů se počítalo s účasti našich modulů na větších modulových setkáních, tehdy zejména na akcích s klubem Zababov.
Za základ pro tvorbu modulů byla pravidla FREMO – a to jak rozhraní krajiny tak i elektrické. Za kompromisní výšku modulů byla zvolena hodnota pouze 90 cm na rozdíl od 130 cm pro moduly FREMO. U nohou modulů se již od prvopočátku počítalo s možnosti nadstavení na výšku 130 cm, k čemu po pár letech skutečně došlo a k výšce 90 cm jsme se již nevrátili.

Základ klubu tehdy položili Pepa, Kamil, Radek, Milan, Tomáš a Vláďa.


Brzy k prvním modulům na jaře 2004 přibyla zastávka s nákladištěm Horní Heřmanice a zárodek první regulérní stanice Jeseník. První stavby stanic přinesly ještě neujasněný pohled na poloměry odbočných větví výhybek, rovněž profil kolejnic byl použit Code 100. Ovládání jízdy vlaků bylo analogové podle vzoru FREMO. 25.3.2004 jsme s kamarády uskutečnili první klubové modulové setkání na právě dokončených modulech. V provozu se představila vozidla - co dům dal.

Zárodek Jeseníku s okolní tratí
A už má Jeseník koleje
První modulové setkání

Moduly měly krajinu sypanou výhradně molitanovou drtí a znázorňovaly jesenickou krajinu. Již v druhé polovině roku 2004 jsme měli nachystán „výstavní ovál“ s nedokončenou stanici  Jeseník a zastávkou s nákladištěm Horní Heřmanice. Svoje moduly jsme takto  prezentovali na výstavě spojené se dnem železnice v září 2004. Úspěch u veřejnosti měly

V létě roku 2005 jsme s prvními moduly vyrazili do světa a zúčastnili jsme se v menším počtu členů modulového setkání pořádaného klubem Zababov v Milevsku. Na konci roku 2005 byla již stanice Jeseník dokončena s provizorními budovami i ovládacím pultem, kterým Vláďa postavil základ pultů OstraMo. A na podzimním a vánočním setkání byla „zajeta“, stále ještě v analogovém provozu. Zároveň byly již v chodu přípravné práce na skryté stanici Hanušovice a stanici Javorník.


V roce 2006 bylo pokračováno na výstavbě skryté stanice Hanušovice a stanice Javorník.Zároveň pokračovala stavba  traťových modulů  a bylo již započato s výstavbou neklubového projektu - stanice Lipová Lázně. Tradiční vánoční setkání nad moduly OstraMo v Ubahn již proběhlo se stanicí Javorník i skrytou stanicí Hanušovice.

Dubnové setkání roku 2007 v Ubahn bylo jedno s posledních na analogovém provozu, na setkání již byl předveden prototyp klubového LN boxu, základního kamene rozvodu Loconetu. Tedy příprava na přechod na DCC. V září 2007 jsme si zopakovali výstavu pro veřejnost v rámci dne železnice, celý provoz již byl na DCC s centrálou RK DCC. Hned po výstavě pokračovalo další víkend první setkání pořádané klubem OstraMo podle pravidel FREMO, setkání se účastnili i členové klubu Zababov a jako první setkání modulů OstraMo bylo odjeto v „normované“ výšce FREMO - 130 cm. Na tomto setkání se taky provozně poprvé zapojila do provozu stanice Lipová Lázně, ještě s provizorním ovládáním a nedokončenou krajinou. Pro toto setkání již byly připraveny služební pomůcky v programu Grafikon, který Jakub postupně propracoval do současné podoby.
Začátek digitalizace – DCC proběhl za pomoci klubu Zababov..

A tak se rok 2008 nesl již v provozu na DCC a podle pravidel Fremo s kartami vozů a nákladními listy. V květnu 2008 jsme se účastnili s moduly setkání FREMO, které pořádal klub Zababov v Milevsku. Na setkání byla v provozu stanice Jeseník a zastávka s nákladištěm Horní Heřmanice a příslušný počet traťových modulů. Na podzim téhož roku proběhlo v podhůří Beskyd v Komorní Lhotce provozní setkání pořádané kluby Zababov a OstraMo, setkání bylo úspěšné, včetně účasti modulářů z Bojnic. Z našeho klubu bylo tehdy použito téměř vše co bylo z modulů k dispozici.


Druhý ročník provozního setkání Komorní Lhotka se uskutečnil hned následující rok 2009, druhý ročník byl opět pořádán kluby OstraMo a Zababov, tohoto setkání se účastnili i kamarádi z polského modulářského klubu z Krakowa, se kterými byla touto akcí navázána dobrá spolupráce trvající dodnes. V tomto roce byl náš hodinový „Big Ben“ doplněn zdrojem časového signálu a byly doplněny další komponenty DCC – zejména další zesilovače Spax.

V roce 2010 jsme mimo klubová setkání v Ubahn navštívili s našimi moduly výstavu modulů v polském městě Rybnik. Je to každoroční akce zponzorovaná elektrárnou Rybnik. V průběhu roku proběhlo několik provozních klubových akcí v Ubahn.

V roce 2011 jsme zahájili částečnou revitalizaci nejstarších modulů za použití foliáže od T.Poláka. V květnu jsme vyjeli s moduly za hranice na Slovensko do Bojnic, na výstavu modulové železnice v kulturním domě v Bojnicích. Radek se v červenci účastnil s moduly OstraMo prvního polského Fremo setkání v Krakowě. A na podzim nás čekal poslední třetí ročník provozního setkání v Komorní Lhotce za spolupořadatelství klubu Zababov. Na tomto setkání se mimo účasti modulářů z Krakowa a Bojnic objevily i moduly dalších modulových klubů z Kunčic a Slovácka. Mezi našimi moduly byla i nová stanice Radka - Kadaň.

Rok 2012 začal několika klubovými setkáními v Ubahn. V dubnu jsme pořádali v městečku Hluk první společné setkání OstraMo - Kunčice - Slovácko. V září jsme se zúčastnili s moduly model víkendu v Lužné. V prosinci jsme se na pozvání polských kamarádů z krakowského klubu KKMK účastnili s moduly modulové výstavy pro veřejnost v muzeu městské dopravy v Krakowě. V roce 2012 se zahájila příprava na klubové moduly zvané pracovně „průchod přes úzké místo“ či tunel a Radek s Kamilem pokračovali na Radkově skryté stanici Mikulovice, která měla premiéru v roce 2013 na setkání ve Vratimově.

A v roce letošním, v roce 2013 jsme pořádali s kamarády z Kunčického modulového klubu první ročník provozního modulového setkání ve Vratimovské sokolovně. První ročník byl úspěšný a již jsme domluveni na ročníku druhém v roce 2014. A poslední akcí letošního roku byla klubová účast na modulovém provozním setkání Hluk 2013, které proběhlo první říjnový víkend, jako „organizační generálka“ na FREMO setkání Hluk 2014 pořádané klubem Zababov a Slovácko. Z pohledu techniky jsme v roce 2013 doplnili klubovou techniku o telefonní centrálu pro 15 účastníků, její první provozní křest proběhl ve Vratimově. 

Takto jsem se snažil shrnout desetiletou bilanci modulového klubu OstraMo, období, které se neslo v budování a vylepšování klubových modulů, rozvoje soukromých projektů modulových, které se účastní provozních setkáních v rámci klubu. Neformální klub OstraMo v té době pracoval v sestavě průměrně 5-7 aktivních členů a několik sympatizantů. Je myslím za námi slušný kus modelářské práce a rozpracováno máme několik dalších soukromých i klubových projektů. Počet klubových modulů a soukromých modulů již dávno přerostl fyzické možnosti členů klubu zajistit jejich přepravu na setkání a tak se jezdí na provozní setkání s výběrem modulů podle požadované potřeby tvůrce moduliště.
Je dobře, že jsme od začátku počítali s účasti na akcích pořádaných velkou evropskou modulovou komunitou ať již pod hlavičkou FREMO či nikoliv a tvorbu modulů i další techniky tomu přizpůsobili. Velmi nás to obohatilo a pomohlo to našemu rozvoji, věříme, že jsme i my pomohli dalším a je potěšující sledovat, jak se modulová komunita ve velikosti H0 okolo nás stále zvětšuje.

K mnohým akcím existují samostatné reportáže zde.