Klubová provozní setkání Ubahn zima 2018/2019
© MC 20.01.2019

Již tradičně po ukočené sezóně velkých modulových setkání využíváme dobrodiní naší klubovny a na zimu 2018/2019 jsme iniciativní prací několika členů v klubovně zprovoznili již začátkem prosince moduliště. Je ve stejné sestavě jak předešlou zimu i grafikon je variací na loňský grafikon. Na modulech nic nového, na klubových modulech stagnace v jejich revitalizaci - takže se setkání odehrává i na modulech, na které nebylo již více jak 10 let sáhnuto.
Ale na těchto setkáních nejde o prezentaci nových modulů, ale přátelské jednodenní setkání s kamarády klubovými i pozvanými hosty i ze zahraničí. Myslím, že tento účel tato naše zimní setkání splňují velmi dobře.
V klubovně stačí ráno rozestavit vozidla a může se začít, takže po hodinové přípravě doplněné diskuzí je zahájen provoz, který je přerušen obědem v některém z blízkých restauračních zařízeních. Ostatní věci potřebné pro provoz - DCC, telefony zůstávají stále připravené, nákladní listy a další dokumentace zůstává ve stanicích pro další setkání. Takto nám klubovna vydrží do začátku března, kdyjiž budou některé moduly složeny v přepravní podobě a připraveny na velká setkání mimo Ostravu, kterých je letos na jaře několik.

Sestava moduliště.

Podívejte se na pár fotografií ze tří setkání, které zatím přes zimu byla:

Na těchto setkáních se představují a testují i nově dokončovaná vozidla, zde MUV před výtopnou v Javorníku.
A nově pořízené soupravy.
Občas se v provozu objevily soupravy, které by pozorovatel v kontextu s ostatními vozidly nečekal.
Osobní vlak v Javorníku. Zde proběhla revitalizace pouze na jedné třetině stanice, letos se bude pokračovat.
A opět MUV při testovacích jízdách.
Od odbočky Morava směrem k Jeseníku.
Osobní vlak se silným strojem v javorníku.
Silné stroje se houfují v skryté stanici Mikulovice.
Nákladní provoz v Javorníku
Z Kadaně se vrací do Jeseníku osobní vlak, zde na mostě přes řeku Moravu
Vlečka Ostrachema před stanici Javorník.
Vlak je pryč a na vlečce čekají vozy na další obsluhu.
A opět stanice Javorník, s nedokončenou revitalizaci flokováním.
Na odbočce Morava čeká osobní vlak od Kadaně na průjezd osobního vlaku do Mikulovic.
Ta stejná stituace při pohledu od Jeseníku.
A za modelovou hodinku se vrací osobní vlak z javorníka zpět přes odbočku Morava do Kadaně.
Silný stroj se v Javorníku vrátil z obsluhy vlečky Ostrachema.
Opět odbočka Morava a do Kadaně míří druhý osobní vlak.
Osobní vlak doplněný o spěšninový vůz - řady Rv na víno, čeká na příjezd protijedoucího osobního vlaku.
Osobní vlak směrem do Mikulovic opustil Jeseník a přes odbočku Morava míří k cíli své cesty.
Stanice Jeseník, jeden z modulů, které mají bez jakékoliv úpravy již více jak 10 - letý provoz za sebou.
V rámci klubových setkání se k nám někdy přidávají i zahraniční kamarádi, zde se prezentují soupravou mimořádně nasazenou na osobní vlak.
Velký a malý stroj při setkání v Javorníku.
Provoz v Javorníku dával některým zabrat, asi proto dvojmužná obsluha.
Pracoviště výpravčího ve stanici Jeseník, pro děti zapojené do provozu je sladká odměna nachystaná na pultu.
Lv jízda do stanice Kadaň zachycená na zastávce Žleb.
Tento vlak na zastávce Žleb s délkou nástupiště 20 metrů nezastavoval.
Nejen Jeseník je modul s dlouhou historii, tento oblouk byl poprvé na modulovém setkání v Milevsku v roce 2004.
534.03 v stanici Jeseník na Mn vlaku.
Tento stroj byl pouze prezentován a do provozu zatím nezasáhl.