2. provozní setkání 5. epochy - Kočí 2019.
© MC 15.03.2019

Ve dnech 7. až 10.3.2017 se uskutečnilo ve vesnici Kočí u Chrudimi druhé české setkání epochy 5. Pořádajícím klubem byli modeláři z Chrudimi. Setkání se uskutečnilo podle pravidel Fremo s malými odchylkami. Byly použity karty vozdidel, karty osobních souprav, nákladní listy.
Na tomto setkání byly dvě odchylky od standardních pravidel Fremo - vzhledem k tomu, že lokomotivní park byl tvořen vozidly pořádajícího klubu byly k ovládání použity ROCO myši, na kartách lokomotiv byly uvedeny adresy. Strojvedoucí před zahájením grafikonu "vyfasoval" myš a po příchodu k vlaku zadal adresu podle uvedené adresy na kartě lokomotivy, stejně tak obsluha stanice při potřebě manipulace s lokomotivou ve stanici zadala do své myši (která byla standardně použita k staniční záloze) adresu lokomotivy podle karty a po ukončení manipulace si myš vrátila zpět na staniční zálohu. A druhá odchylka od standardu Fremo byla spřáhla na vozidlech - použita byla univerzální spřáhla ROCO, někdy taky zvané klepeta.
Bylo to druhé modulové provozní setkání, kdy pořádajícím klubem byli kamarádi z Chrudimi, setkání úspěšné, pořadatelům patří mé poděkování za setkání i za pomoc při sestavení reportáže. Rozsah setkání je dán velikosti sálu, který přináší omezení co do počtu účastníků, letos byl omezen na pozvané hosty.

Grafikon byl navržen pro hlavní trať Hrochův Týnec – Mikulovice a pro odbočnou trať Chrudim město – Bítovany. Grafikon byl řešen jako 12ti hodinový pro zrychlený čas 1:5. Všechny stanice byly obsazeny výpravčími, pouze vlečka Vrkočice a nákladiště Úhřetice byly bez vlastní obsluhy. V grafikonu byly vytvořeny tyto turnusy: 3 osobní, 3 smíšené turnusy s Mn a Pn vlaky, 1 Rn, 1 turnus pro ucelenou soupravu do Vrkočic a 2 turnusy pro Pn vlaky podle potřeby.
V osobní dopravě byly realizovány přípojné vazby ve stanici Chrudim město. Osobní doprava byla zajišťována celkem třemi soupravami. Vlaky kategorie R a Sp byly tvořeny klasickou soupravou a na osobní vlaky byly nasazovány motorové a přípojné vozy.  Soupravy byly měněny dle požadavků jednotlivých strojvedoucích včetně možnosti vystavení náhradních souprav.
Nákladní doprava byla rozdělena do třech oblastí s uzlovými stanicemi Hrochův Týnec, Bítovany a Mikulovice. Manipulační vlaky s místní zátěží ze stanice Chrudim město a vlečky Vrkočice byly směřovány do Hrochova Týnce, Loket a Medlešice do Mikulovic, Kadaň a Úhřetice do Bítovan. Pn vlaky zajišťovaly vazbu mezi všemi uzlovými stanicemi. Vlečka Vrkočice byla navíc obsluhována ucelenou soupravou pro přepravu hnojiv, která byla ve stanici Chrudim město dělena na dvě části a postupně odvážena z a na vlečku. Pro využití volných strojvedoucích a volných tras byly také zavedeny Pn vlaky podle potřeby. Poslední typ vlaku byl vlak Rn pro přepravu balíkových zásilek, který obsloužil všechny stanice layoutu jednotlivými spěšninovými vozy.

Plánek moduliště v Kočí 2019 (zde ve větším rozlišení)
GVD pro hlavní trať Hrochův Týnec - Mikulovice (zde ve větším rozlišení)
GVD pro traťový úsek Hrochův Týnec - Bítovany odbočující v Chrudimi (zde ve větším rozlišení)

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:

Použity fotografie T. Bartoše a M. Černohorského.
Možná se některé motivy opakují na více fotografiích, ale většinou jsou to různé úhly pohledu a jiná vozidla v daném místě, takže vždy trochu jiný pohled na dané místo moduliště. Některé zajímavé pasáže modulů jsou i bez vozidel, protože některé motivy jsou inspirativní.

Pražská zamračená 749.006 s R1184 opustila skytou stanici Mikulovice a míří do stanice Medlešice.

Při volných jízdách bylo možné vidět i modely ne zcela typické pro Evropu. Zde jeden ze severoamerických tahounů včele ucelené soupravy výsypných vozů.
Šestka Berta se soupravou rychlíku projíždí sestavou modulů nazvanou "řeka". Motiv vycházející z řeky Kamenice na trati  Tanvald - Železný Brod a dobovou soupravou pražského rychlíku bohužel dnes již v neopakovatelném řazení.
Pohled na modul řeky z protějšího břehu.
"Vrkočický expres" neboli Pn 66222 se soupravou ložených vozů na sypká hnojiva opustil skrytou stanici Mikulovice a s neturnusovým strojem 749 265 míří do Chrudimě města, odkud bude nadvakrát sunut na vlečku AGRA Vrkočice.
Jiný den, jiný stroj. Tentokrát se vozby R1184 zhostila havlíčkobrodská 750.214, která právě skalnatým zářezem opouští koryto říčky Kamenice.
Opět známé místo mezistaničního úseku Mikulovice - Medlešice tentokrát se čmelákem 770.084 v čele Mn 83324 obsluhující stanice Medlešice a Loket. Majitelé těchto stanic se činili v objednávkách a tak fírové těchto manipulačních vlaků nikdy nezažívali odpočinkovou šichtu.
Jeden ze dvou párů Pn vlaků jezdících podle potřeby. Tentokrát s turnusovým dvojčetem jihlavských zamračených 053 a 050 opouští stanici Loket. Celkově patinovaná souprava projíždějící stanicí Loket jen umocňovala dojem věrného ztvárnění modelů a přenesení do doby o pár desítek let dříve.
Co v Bítovanech nasadili na osobní turnus, to přijelo. Tentokrát náhrada za motorový vůz v podobě pardubické Berty 749.224 a dvou přípojných vozů Bix.
Nejdelším traťovým úsekem celého moduliště byl úsek z Kadaně do Bítovan. Zde na snímku brněnská čtyřka 754.012 v čele Rn 55422 a tedy kompletně posbíraná souprava spěšnin z celého moduliště.
MOs 25042 opouští výchozí stanici Bítovany a opět jako náhrada velké mašiny a dvou vozů místo motorového vozu s vlekem.
Pn 69342 v čele se sólo strojem 751.049 projíždí zastávku Vrkočice. V pozadí je vidět berta 001 nasazená na obraty manipulačních vlaků obsluhující vlečku Vrkočice.
Velký Hektor mimořádně v čele Pn vlaku spojující skryté stanice Bítovany a Hrochův Týnec projíždí traťový úsek mezi Chrudimí  a Hrochovým Týncem.
Stejný úsek z opačné strany a náhrada za turnusový stroj v čele MOs.
Bítovany a téměř plně obsazené depo umožňující střídání strojů na jedotlivých výkonech.
Skrytá stanice Mikulovice.
Opět turnusové dvojče 751.053+050 v čele druhé soupravy Pn vlaků jezdích podle potřeby. Na snímku právě opouští výchozí skrytou stanici Hrochův Týnec.
Stanice Bítovany a soupravů vlaků Rn 66304  a Pn 69344 čekající na svoje strojvedoucí.
Staniční záloha vyčkává na příjezd manipulačního vlaku. Kadaň a 721.163.
Manipulační vlak zachycen při obsluze nákladiště Uhřetice. Na výkon nasazena netlumená Berta 751.088.
Stejný vlak jen o pár metrů blíže a jen se zátěží služebního vozu.
Pohled od řeky na manipulační vlak a Brejlovce 753.192 v jeho čele. Stejný pohled se naskýtal diskutujícím sedících na židlích v jediném možném volném prostoru celého sálu.
Model motorového vozu 852 firmy MTB v čele MOs opouští stanici Loket směrem ke Chrudimi.
"Vrkočický expres" vjíždí do stanice Loket. Vlevo odpočívající místní záloha 743.004 a čmelák 770.022 turnusovaný na Mn vlaky z Lokte do Mikulovic a zpět proložené průběžnými vlaky Mikulovice - Hrochův Týnec.
Strojovka v Lokti. Stačí vyměnit hnací vozidla a pár autíček a v čase se přeneseme o pár desítek let jinam.
Turnusový motorový vůz s vlekem zastavil ve stanici Kadaň.
V Chrudimi kompletní souprava "Vrkočického expresu" připravena na odjezd do Mikulovic.
Téměř prázdné Bítovany v mezičasy mezi vlaky. I takové momenty se daly najít, ale mnoho jich nebylo.
Přijíždějící motorový vůz 830 a přípojný vlek 020 z pohledu obsluhy stanice Mikulovice.
Stejné místo jen z pohledu strojvedoucích.
Trojice snímků dokumentující křižování dvou osobních vlaků v Lokti.
Aby se i Hektor ze staniční zálohy v Mikulovicích projel, byl nasazen na jeden obran Pn vlaků spojující obě skryté stanice. Na snímku s jedním z vlaků při výjezdu z Mikulovic.
Dvojice snímků dokumentující klid ve stanici Loket a místní zálohu 743.004. Kdo zná stanici Loket tak moc dobře ví, že obsluha si klidu tolik neužije.
Ukončení posunu v Lokti. Mn 83324 mířící do Mikulovic je sestaven a záloha se může uklidit na manipulační kolej.
Pohled na celé moduliště přes skrytou Mikulovice a Bítovany.
R1184 s havlíčkobrodskou 750.214, ve skalnatém zářezu říčky Kamenice míří do Medlešic.
Odbočka u Chrudimi s navazující stanicí Kadaň a vlečkou Vrkočice.
Traťováci dojeli do Lokte.
Osobní vlak s 854 v Lokti.
Most přes říčku Kamenici a jez - pěkná práce s vodou.
Depo v Bítovanech, zásobárna strojů.
Vlečka Agro Vrkočice.
Vlečkař Agra má k dispozici dva stroje.
A ještě jeden pohled na krásnou T334.0 na vlečce.
Skrytá Hrochův Týnec s odstavenými stroji.
Zastávka a vlečka Vrkočice.
A opět voda, tentokrát stojatá.
V Chrudimi bylo veselo - "Chrudimské slavnosti"
Obsluha vlečky Vrkočice - právě dovezená nová chemie - hnojiva.