Provozní setkání modulů H0 - Hluk 2019
© MC 13.10.2019
Letošní modulové provozní setkání Hluk 2019, které proběhlo ve dnech 3. až 6.10.2019, bylo pořádáno modelářskými kluby zaměřenými na modulový provoz podle pravidel Fremo. Účastníci setkání byly zejména členové těchto klubů a pozvaní hosté, což byl jistý rozdíl proti předchozím letům, kdy tato setkání byla pořádána pod hlavičkou Fremo ve velké hale. Letošní ročník byl trochu komornější - pořádaný v malém sále. Jeho rozměry jsou cca 22 x 21 metrů což samozřejmě přineslo nutnost omezení počtu účastníků na 60 lidí.
Tématem byl provoz v 80. létch minulého století na tratích ČSD v Československu.
V modulišti byly zařazeny tři skryté stanice - Hrochův Týnec, Mikulovice a Bratislava filiálka, proto byly v modulišti dvě hlavní tratě Hrochův Týnec - Mikulovice a Hrochův Týnec - Bratislava filiálka, v úseku z Hrochova Týnce do Řáholce byla dvojkolejka, za Řáholcem na odbočce Lazy se tratě rozdělovaly. Ze stanice Jozefov byly odbočené mistní tratě do Kadaně s odbočkou Hukovice - Nevidov.
Velkým kladem letošního setkání bylo, že všechny moduly byly "zelené", nikde nekazily vzhled moduliště holé moduly s pouze položenými kolejemi.
Sestava moduliště.

Požadavky na vozidla byla stanovena takto:
80. léta minulého století v Československu jsou již bez parního provozu. Takže 100% motorový provoz, neb zadrátovaných modulů nebylo.
K barevným nátěrům lokomotiv použitelným pro provoz - téměř výhradně unifikované barevné červené řešení v provedení jak bez žlutého pruhu, s malým i velkým žlutým pruhem, někdy zejména velkým položeným v atypické výšce (některé T478.4, případně i jiné lokomotivy). Pouze výjimečně se mohl vyskytnout nátěr dle původního barevného řešení - asi značně zašlý, nebo odlišné barevné nátěry - samostatná nátěrová tvůrčí práce v depech - jako některé brněnské T478.3 s různými barevnými nátěry.
Označení lokomotiv - převážně původní Kryšpínovo, ale v menší míře i UIC, případně Kryšpínovo doplněno bíle napsaným novým číslem UIC. Ke konci období i nové logo ČSD zvané stadionek.
Motorové vozy buď krémovo červené s malým žlutým pruhem, ale i bez malého pruhu, nebo červené s velkým žlutým pruhem. Označení platí stejně jak u lokomotiv. Z hlediska řad motorových vozů - u 2n téměř výhradně M152.0, u 4n motorových vozů od řady M262.0 vše co bylo do konce 80. let vyrobeno pro ČSD.
Osobní vozy, poštovní vozy - v provozu se již vytratili staré předválečné dvounápravové vozy, v provozu jsou stále ještě Rybáky, zmizely kořistní poštovní a služební vozy. Jinak v provozu vše co bylo vyrobeno po válce pro ČSD, tedy i 8-dvéřové Bai, všechny vozy zelené, začínají se v popisech objevovat piktogramy (takže konečně budou rychlíkové vozy Tillig jezdit ve správné epoše), popisy bílé i žluté.
Přívěsné vozy - krémovo červené, staré 2-nápravové již nejsou v provozu, jinak platí to co pro osobní vozy
Nákladní vozy - v provozu vše co bylo vyrobeno po válce a dostalo se k ČSD, až na drobné vyjímky jako např. strojně chlazené La z 50. let, které již v provozu nebyly. U 4n vozů podvozky 26-2.8 i podvozky Y25. V provozu již nebyly kořistní vozy, které zde zůstaly jako následek války. Různé speciály - Chopper, Dumpcar v provozu pouze s označením SV (většinově žluté), přepravovaly se i v normálních nákladních vlacích. Stejně tak depovské vozy pro zvláštní účely (většinově tmavě zelené). Původně šedé Fall a Falls již byly většinovou červenohnědé.
Vzhledem k tomu, že ke zrušení označení brzdy rohovými značkami došlo až v roce 1977, byly i v 80. letech ještě v provozu vozy s těmito značkami, stejně tak ještě ne žlutě natřené háky pro tažné lano (u modelářů poeticky nazývané kotvičky). Řadové označení vozů UIC se starou řadou za lomítkemi, ale většinou již v závorce. Stejně tak soukromé vozy mohly mít ještě číselné označení řady začínající nulou, vozy ČSD s číselným označením řady pro 70. i 80. léta (ke změně došlo po roce 1981).
Obdobně to platí pro vozy jiných železničních správ, které půjdou do provozu.
Grafikon:
Grafikon byl v délce 12 modelových hodin, se zrychlením času 1:5. Byl zpracován standardně v programu Grafikon s pomůckami v rozsahu staniční výpisy, výpisy nákladní dopravy, sešitové jízdní řády, karty souprav, oběhy HV.

Ukázka staničního výpisu Medlešic.
Ukázka karet souprav.
Ukázka lokomotivních oběhů.

Podívejte se na fotografickou reportáž objektivem fotoaparátu Staňi ze Slovácka, Milana z OstraMa a Krzysztofa:

Je čtvrtek před polednem a část modulů je již na nohách, jako první přijeli tradičně kamarádi z Bíliny. V devět hodin večer bylo moduliště plně funkční.
"Bojové" rozdílení před grafikonem.
Pn vlak projíždí Luhačovicemi směrem do Bratislavy filiálky.
Posun ve stanici Nevidov.
Železničářské zahrádky ve stanici Medlešice, nezbedný synek zrovna vypustil králíky z králíkárny.
Spěšný vlak do Kadaně vedený mimořádně 2x T478.4
Po doplnění soupravy o další vozy pokračují z Hrochova Týnce jako R do Bratislavy filiálky.
V průběhu setkání byla prezentována lokomotiva 354.1, zde na modulech "řeka".
Na točně v depu u Řáholce.
Motorový osobní vlak, vedený náhradní soupravou vjíždí do Hukovic.
T 478.4 v plné jízdě s osobním vlakem.
Zde mezinárodní R se strojem PKP SP 45.
Dva Sergeje a tolik radosti okolo.
V provozu se i krátce mihla "CocaCola"
Skrytá stanice Hrochův Týnec.
Na posunu v Kadani sloužila 423.0, zatím v utajení, bez označení.
Moduly "řeky" dostaly čtvrtý díl a dnes je to impozantní modulová sestava.
Stanice Hukovice, kde byla z ČKD mimořádně zapůjčena na posun T 448.0
MOs do Nevidova vedený motorovým vozem M 152.0
Zastávka Modra.
Eas PKP - připravený k nakládce v stanici Nevidov.
A ve stejné stanici motorový vůz řady 820 připravený k odjezdu do Hukovic.
Po cestě do Hukovic ho čekala zastávka s nákladištěm Dynów
Vozy Eal/Vsa připravené k nakládce v stanici Vizovice Město.
Do stanice Nevidov byla zapojena krátkou spojovací kolejí vlečka Ostrachema.
Zde odstavené kotlové vozy na vlečce Ostrachema
A ještě jednou zastávka Modra.
Křižování osobního vlaku do Kadaně a motorového osobního vlaku z Kadaně do Nevidova.
Osobní vlak do Kadaně odjel, i motorový osobní vlak do Nevidova je připraven k odjezdu.
Motorový osobní vlak vedený motrovým vozem řady 820 zastavil na zastávce Žleb.
Armáda řeší vytažení havarované V3S před Hukovicemi.
Ke stanici Řáholec bylo připojeno depo.
Rychlík z Bratislavy filiálky vjíždí do Řáholce.
Skrytá stanice Mikulovice s připravenými vlaky do provozu.
A ještě jeden pohled na moduly "řeky".
Domek v ulici "U jezu" byl skvělý.
A pohled od jezu.
Zde jez.
Spěšný vlak z Kadaně zastavil v stanici Hukovice.
Na místních tratích docházelo i k mimořádným smíšeným vlakům, zde na zastávce Žleb prototypová M152.0 s Easem loženým dřevem.
Krajinu zpestřily i dva sklípky.
Celkový pohled na stanici Luhačovice.
Vlečka AGRO Vrkočice se zastávkou pro zaměstnance AGRA.
Ještě jeden pohled na trať okolo řeky.
Trať z Hukovic do Úhřetic a Kadaně.
Stanice Jozefov.
"Turistické" zátiší nad tratí.
A pohled na trať pod altánem.
Zahrádky vedle vlečky do Ostrachemy.
Pohled na zastávku Modra směrem ke kolejím.
Zedníkům šla práce od ruky.
Od odbočky Lazy směrem do stanice Řáholec, vpravo připojeno depo.
Odstavená lokomotiva T 435.0 na koleji, kde časem vyroste malá výtopna - stanice Hukovice.
Stroj PKP SP46 nasazený na mezinárodní rychlík projíždí okolo řeky do Luhačovic
A už zastavuje ve stanici Luhačovice.
Do Luhačovic míří i osobní vlak s pro 80. léta typickou soupravou mnohých tratí 3x Bai + BDa.
A zastavujeme v Luhačovicích, osobní vlak do Řáholce, připravený k odjezdu.
Pohled otevřenými vraty do jedné z remíz v depu.
Do Bratislavy filiálky se blíží Pn vlak s uhlím vedený stroji 2x T466.2
Přejezd v Kadani, právě se posunuje.
Motorový osobní vlak do Nevidova v Hukovicích.
A opět moduly "řeka" hodně fotografovaný úsek - zde Mn vlak z Vrkočic se blíží k Bratislavě filiálce, v pohraniční oblasti vedený mimořádně SP42.
A takto to vypadá od jezu.
A opačným směrem do Hrochova Týnce duní mezinárodní Pn v čele PKP ST44.
Posun na vlečce AGRO Vrkočice.
A takto to vypadá v areálu AGRA.
A zpět na trať, ze zastávky Žleb rozjíždí T466.0 osobní vlak do Hukovic a Kadaně, na vjezdovém návěstidle je již vidět, že má "postaveno".
Vzhledem k mimořádně obtížné situaci v nákladní dopravě jsou na místních tratích Os vlaky vedeny mimořádně jako smíšené s přepravou nákladních vozů, zde taková souprava projíždí lesem před Kadaní, v soupravě dva nákladní vozy do Nevidova.
Hukovice při křižování osobních vlaků.
Osobní vlak příjíždí do Dynówa, kde bude při zpáteční cestě z Nevidova dobírat dva nákladní vozy.
V Hukovicích na cestě do Kadaně již s přivěšenými nákladními vozy z Dynówa.
Stanice Řáholec osobními vlaky.
Uhelné sklady - vykládka uhlí v Řáholci.
Zastávka s nákladištěm Úhřetice s MOs jedoucím do Kadaně.
Do skryté stanice Hrochův Týnec vjíždí Pn vlak s T478.2 v čele. Traťový výjezd ze skryté Hrochův Týnec je s krajinou.