Klubová provozní setkání Ubahn zima 2017/2018
© MC 18.02.2018

Koncem roku 2017, v lednu 2018 a pak v únoru jsme se setkali několikrát u sestaveného moduliště v klubovně zvané "Ubahn". Moduliště jsem postavili a otestovali před vánoci. Pro moduliště byl připraven grafikon pro pět strojvedoucích. Předpokládala se obsluha všech stanic, kde byly plánovány zálohy, které měli připravit zátěž pro Mn vlaky. Ne vždy se nám podařilo sejít v požadovaném počtu a tak se stalo, že některý grafikon byl odjet i s obsazenými stanicemi - Mikulovice skrytá a Jeseník. Stanice Kadaň a Javorník byly obsluhovány formou D3, což občas dělalo problémy při obsluze všech nakládacích míst Mn vlaků, kde nebylo počítáno s potřebnými časy pobytu ve stanicích. Ale i zpoždění jsou "kořením" železničního provozu.
Pro provoz bylo zvoleno opět nově poskládané moduliště s využitím neklubových modulů - Mikulovice, Kadaň, Morava. Provoz byl podle klasických pravidel Fremo s kartami vozidel a nákladními listy. Zkrácení času bylo již při tvorbě grafikonu zvoleno standardní 1:5.
Dle mého to bylo jedno z nejpěknějších modulišť, které jsme v Ubahn postavili, s velkou výhodou - nebylo nikde nutné podlézat trať.
Protože to bylo i společenské setkání, modelářská témata se probírala i při obědě, ať již v hotelu Green v Petřkovicích či Harendě v Hornickém muzeu.

Moduliště opět vyplnilo celou klubovnu

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:

Jsou to fotografie většinou mé a něco málo od kamarádů, většina fotografovaných míst je notoricky známých, ale třeba objevíte nový pohled, jiné vozidlo.... Nejprve pohled na sestavené připravené moduliště.

Nachystané moduliště před setkáním
Jeseník před setkáním s výjezdem směrem na Moravu
Pohled z rohu klubovny na trať směrem do Mikulovice, vlevo Javorník s vlečkou ZZN

Ještě pohled na trať přes Moravu točící se směrem do Kadaně
Pohled na stejný úsek, vpravo Kadaň a vlevo Jeseník
Vlečka Ostrachemy a trať pokračující do Javorníka, není zde ještě osazeno vjezdové návěstidlo Javorníka
Zde trochu z nadhledu, vpravo Kadaň a vlevo Jeseník
Stejná část moduliště pohledem od odbočky Morava
Ještě nadhled z rohu, vlevo javorník, vpravo Mikulovice
A jedeme - Mn vlak odjíždí z Jeseníka do Mikulovic
Osobní vlak projíždí zastávkou Žleb, vlak veze poštovní i spěšninový vůz
V rámci jednoho setkání vznikl i mezinárodní provoz PKP/ČSD
Vlečka Ostrachemy s odstavenými kotlovými vozy
Nové motorové vozy jsou poruchové a tak na Os vlaku zaskakuje T466.0
Vůz řady Rv pro přepravu vína
Pohled do skryté stanice Mikulovice s připravenými soupravami
A z opačné strany, ale již při dalším setkání a použití jiného vozového a lokomotivního parku
Osobní vlak připraven k odjezdu v Javorníku
Pracoviště výpravčího v Mikulovicích
Mn vlak dorazil do Kadaně
Malá výpravčí v Jeseníku
Jeden z nejdéle krajinově nedokončených klubových modulů
Při posledním setkání se potkaly T466.0 v Javorníku
Neřešitelný problém obsluhy Mn vlaku v Javorníku, kdy kolej č. 1 zablokoval příjezd osobního vlaku
Za pomocí odstavené T466.0 se pokouší obsluha Mn vlaku dostat se z pasti
Na druhé větvi do Kadaně zastavil Os vlak na zastávce Žleb
Byla využívána i zdvojená trakce, jak na přípřeži tak postrku, při objíždění soupravy přes točnu se muselo po jedné lokomotivě, díky použití ovladčů Oto duo to bylo bez problému
V Javorníku přibývá nákladních vozů, Mn vlaky nestíhají odvážet vozy
A na R55 pp nasazeny 2xT478.4, odpadá tak nutné objíždění soupravy při úvrati v Jeseníku a v koncové stanic vlaku Kadani, k ovládání použit ovladač od Zdena, obě lokomotivy byly na svých DCC adresách
2x Oto duo odložené v Mikulovicích
Čmelák při posunu v Jeseníku
Pohled do stanice Jeseník s osobním vlakem do Javorníka
Přeplněná stanice Kadaň po příjezdu R55 pp Freundschaft se svazáky jedoucími na sraz
A takto to vypadalo z opačné strany
Na spěšný vlak do Javorníka byl mimořádně nasazen z důvodu neschopnosti pravidelně turnusované lokomotivy Sergej
V Jeseníku se sjel zpožděný Mn vlak s Mn vlakem z Kadaně jedoucím dle jízdního řádu a bylo plno
Osobní vlak čeká u vjezdového návěstidla odbočky Morava
Druhá souprava osobních vlaků připravená k odjezdu v Javorníku
R 56 pp Freunschaft se vrací z Kadaně, právě zastavil v Jeseníku
Okolo vlečky Ostrachema do Javorníka, kde čeká na odjezd Sp vlak do Mikulovic, mimořádně s T679.1