Provozní setkání 5. epochy - Kočí 2017
© MC 24.03.2017

Ve dnech 16. až 19.3.2017 se uskutečnilo ve vesnici Kočí u Chrudimi první české setkání epochy 5. Pořádajícím klubem byli modeláři z Chrudimi. Setkání se uskutečnilo podle pravidel Fremo s malými odchylkami. Byly použity karty vozdidel, karty osobních souprav, nákladní listy. Grafikon připravili modeláři pořádajícícho klubu - byl v časovém úseku 6 - 18 hodin v zrychlení 1:4, byl zajímavý jak v nákladní tak osobní dopravě.
Dvě malé dochylky od standardních pravidel Fremo byly - vzhledem k tomu, že lokomotivní park byl pouze pořádajícího klubu byly k ovládání použity ROCO myši, na kartách lokomotiv byly uvedeny adresy, které se lišily vždy více číslicemi, aby nemohlo dojít k omylu překlepem při zadávání na ROCO myši a druhá odchylka od standardu Fremo byla spřáhla na vozidlech - použita byla univerzální spřáhla ROCO, někdy taky zvané klepeta. Obě odchylky od Fremo standardu nezpůsobily v průběhu setkání žádné problémy. Ovšem - pro další rozvoj setkávání v rámci 5. či 6. epochy, bude tyto odchylky nutné řešit a dohodnout případně nějaké kompromisy, protože již po prvních informacích o setkání na stránkách "diskuze.modely.biz" v sekci moduly, se hlásí zájemci o účast na dalším ročníku podobné akce.
Bylo to první modulové provozní setkání, kdy pořádajícím klubem byli kamarádi z Chrudimi, setkání úspěšné, pořadatelům patří mé poděkování za setkání i za pomoc při sestavení reportáže.

Plánek moduliště v Kočí 2017 (zde ve větším rozlišení)
GVD pro hlavní trať Hrochův Týnec - Bítovany (zde ve větším rozlišení)
GVD pro traťový úsek Hrochův Týnec - Kadaň, odbočující za Chrudimi (zde ve větším rozlišení)

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:

Použity fotografie T. Bartoše a M. Černohorského.
Možná se některé motivy opakují na více fotografiích, ale většinou jsou to různé úhly pohledu a jiná vozidla v daném místě, takže vždy trochu jiný pohled na dané místo moduliště.

Prototypová zamračená 751 001 se soupravou vozů Btn opouští stanici Loket.
Velice vzácný moment chvilkového klidu staniční zálohy skryté stanice Hrochův Týnec - 721 190 -, které se po celou dobu setkání téměř nezastavila. I přes veškeré výtky vyřčené na modelářských diskuzích k firmě MTB se tento model osvědčil jako nejvhodnější stroj.
Opět 751 001 v Lokti.

Zamračená 751 137 po příjezdu s Rn 59101 do skrytáku Hrochův Týnec. V pozadí neúnavně sloužící záloha.
Lokomotivy 770 065, 752 072 750 214 a 742 336 odstavené v Hrochově Týnci.
751 022 připravena na odjezd s NEx 47307 z Bítovan.
Berta 749 224 čeká na odjezd z Kadaně s Sp 1981.
Zamračená 751 088 dokončila obsluhu vlečky AGRO Vrkočice a je připravena k odjezdu do Bítovan jako Mn 83322.
"Štrúdl"nasazený na osobní vlaky pendlující na lokálce. Na fotografii zdokumentován před odjezdem z Kadaně.
Dlouhá léta veselská Berta 749 224. Po vystřídání trakce moravského depa sloužila jeden grafikon v Pardubicích a to už je důvod místních modelářů k převedení stroje do modelové podoby. Zde pod Markovickým kostelíkem v traťovém úseku Chrudim město - Loket.
Agro Vrkočice. Detaily ještě nejsou všechny dokončeny, ale i přes to zde bylo stále na co koukat.
Zastávka Vrkočice. V pozadí vlečková Rosnička 710 546 manipuluje s vozy od práškového hnojiva.
Zastávka Vrkočice z druhé strany.
Chrudim Město. Vlevo souprava vlaku Mn 84223 a v pozadí vpravo souprava osobního vlaku Os 5303 připraveného k odjezdu do hrochova Týnce.
Hrochův Týnec. Na "Raketě" berta 749 102, na "Vrkočickém expresu", neboli Pn 65102 je nasazena 751 001.
751001 projíždí Loktem s práškovým hnojivem jako Pn 65103. v HT se dělil a na dvě části do Vrkočic.
Čmelák 770 065 s Mn 83222 čeká na odjezd do Bítovan. Odsud jako Pn do Hrochova Týnce.
Hektor 721 190 s Pn 62102 z HT do Kadaně. Odsud zpět jako párový Mn pro Medlešice a Vrkočice a se zátěží z Kadaně zase zpět jako Pn. Zde se četa nadřela nejvíc, což napovídá pohled na vcelku pravidelně vytížený vlak na normu.
Agro Vrkočice a zemědělci jedou pro hnojiva, či dneska farmáři, no kdo se má v tom vyznat.
751 022 opouští Loket směrem do Chrudimi.
Berta 751 007 při manipulaci se soupravou v Lokti.
Odjezd R 1182 z výchozí stanice Hrochův Týnec.
Při vjezdu odbočkou do Hrochova Týnce přijíždí 749 006 se sourpavou R 1183.
Pohled středem mezi kolejemi na vjezdovou část Hrochova Týnce.
Celkový pohled na dvojdílný modul zastávky a vlečky AGRO Vrkočice.
Čmelák na jednom z průběžných vlaků mezi Bítovany a Hrochovým Týncem projíždí zastávkou Hradec u Jeseníku.
Jedno z míst, kde se obsluha krásně projela se soupravou. Traťový usek z Chrudimi do Lokte v místě zastávky Hradec u Jeseníku.
Osobní skupina v Chrudimi Městě. V pozadí 749 006 s R 1110 do Medlešic, na koleji před ní stojí 751 353 s Mn 84222 do Uhřetic a v popředí hydra 853 019 jako MOs 5301 z Bítovan.
Koncová stanice Kadaň. Berta 752 072 přivezla vozy určené k nakládce štěrku. Co na tom, že v některých už štěrk je.
853 019 po příjezdu do Kadaně jako MOs 5008.
Pohled na Kadaň a UNIMO buňku na vlečce.
Celkový pohled na sál s modulištěm.
Ještě jednou, tentokrát více na Loket. Z fotky je dobře patrné, jak malý prostor byl využit pro moduliště do posledního metru.
Stroj 749 224 vjíždí do Lokte na vlaku R 1181.
Mn z Bítovan do Lokte s Bertou 751 088 přijíždí do Lokte.
751 001 jako náhrada za turnusový motorový vůz právě rozjíždí MOs 5308 ze zastávky Hradec u Jeseníku.
Strojová stanice Chrudim s odpočívajícími stroji.
R 1183 z Bítovan do Lokte projíždí zatím přes nedokončený několikadílný modul - trať se vine kolem skal, řeky a přes most pokračuje na sousední moduly.
Koncová Stanice Bítovany.
Pohled na trať směrem na zastávku Hradec u Jeseníku od Uhřetic.
Stejný úsek, tentokrát z druhé strany - od Lokte, přes Hradec u Jeseníka do Úhřetic.
Odstavená souprava - náhrada z motorový osobní vlak v Lokti.
Medlešice. Vpravo, na vlečce Paramo, je místní záloha 770 069.
V Kadani připraven na odjezd Sp 1981, tentokrát s Brodským Brejlovce 750 270.

Tatáž souprava společně s odstavenou Veselou Krávou, někdy se tu musí obevit pára - uhlí tam mají ještě dost.

Hydra jako motorový osobní vlak připravena k odjezdu z Lokte.
Kotlové vozy, které ve čtvrté epoše neuvidíte.
Stejně tak tomu bylo se soupravou Desira odstavenou v pauze mezi vlaky před remízou v Lokti. Taky tady se dobře předzásobili uhlím.
Pn z Bítovan  čeká v Lokti na vykřižování,a by mohl pokračovat dále do Hrochova Týnce.
Chrudim Město při pohledu od Hrochova Týnce.
Pohled do depa na záložní stroje před prvním dnem setkání. Po posledním dni bylo depo poněkud chudší.
Záloha v Bítovanech. 770 016.
A ještě jednou Agro Vrkočice s halou na skladování práškových hnojiv, zrovna vykládají soupravu Tdns.
Odstavená vlečková Rosnička před branou areálu Agra Vrkočice.
Průjezd rychlíku zastávkou Hradec u Jeseníku.
Klíčohra se zámky aneb ovládání stanice Loket.
Vozy přistavené na nakládku dřeva na vlečku Lesů ČR. Nejvíce práce obluze dalo přikurtování naloženého nákladu.
Kadaň při příjezdu manipulačního vlaku a v pozadí se ke stanice už blíží MOs
Zákoutí na dvojmodulu zastávky Vrkočice směrem na Chrudim, sklizeň v plném proudu.
Odstavené vozy ve Vrkočicích.
A opět jen trochu z jiného úhlu.
Medlešice v prvních okamžicích po zahájení setkání.
Fíra připravuje soupravu spěšného vlaku na první ranní spoj z Kadaně.
Celkový pohled na Chrudim a spokojené modulové železničáře v provozu.