Fremo setkání Hluk 2017
© MC 19.11.2017

Druhý listopadový víkend patřil v sportovní hale v Hluku modulovému setkání H0 a H0e pořádaného pod hlavičkou Fremo. Moduliště bylo sestaveno z hlavní trati vedené mezi dvěmi skrytými stanicemi - Hrochův Týnec a Mikulovice. Z Lipové Lázní odbočovala trať do Luhačovic, na této trati byl vlečkový areál Hrabová. Z Řáholce odbočovala trať do Lokte a Chrudimi Města s krátkou odbočkou do stykové stanice s úzkým rozchodem - Beroun. za Chrudimí Městem se trať větvila na krátkou lokálku do Verneřic a trať do Bílého Potoka.

Stanice Řáholec, konec dvojkolejné trati z Hrochova Týnce
Výkres modulště na setkání v Hluk, zde ve větším rozlišení
Schéma moduliště, které definovalo rozložení stanic, vleček... podle něj bylo sestaven výkres moduliště
Vzhledem k tomu, že byly přihlášeny na setkání dvě zahraniční stanice - Kezsthely MÁV a Kitajce PKP, bylo rozhodnuto, že skryté stanice budou vždy společné pro železniční správu PKP a ČSD - Hrochův Týnec, MÁV a ČSD - Mikulovice a v úseku Kitajce skrytá stanice a Keszthely skrytá stanice budou jezdit vlaky PKP a MÁV jako peáž. Byl tím i při účasti jedné zahraniční stanice dán prostor k malému provozu PKP a MÁV. Provoz ČSD byl ze skrytých stanic přes obě cizí stanice veden jako peáž ČSD směrem do dalších stanic ČSD. Vznikl tak poměrně zajímavý mezinárodní provoz i s přepřahy u mezinárodních rychlíků a nákladních vlaků. Svým způsobem se jednalo o netradiční řešení.
Pro řízení DCC byly použity dvě centrály Digitrax propojené přes Gateway. Provoz byl organizován podle pravidel Fremo.
Pro studium zde zpracovaný grafikon pro setkání, je ve verzi 2.1.0.

Podívejte se na pár fotografií ze setkání:

Jsou to fotografie kamarádů, mnoho fotografovaných míst je notoricky známých, ale třeba objevíte nový pohled, jiné vozidlo i nové zakoutí....

Setkání dvou světů parních a motorových lokomotiv v Luhačovicích
T466.0 u předvěsti stanice Lipová Lázně
Lipová Lázně s tratěmi směrem do Keszthely a Luhačovic

Most před Luhačovicemi, cesta pod ním není dokončena
Dřevěný most na modulišti H0e
Propustek opět na modulišti H0e
Na mnohých modulech byla krajina provedena pěkně
534.03 v Lokti před staniční budovou
V Lokti byla parní trakce zastoupena trochu více než na zbytku moduliště
Posun ve stanici Loket
Pohled do stanice Loket přes výtopnu
Odpočívající 534.1 ve výtopně Loket
A Loket z opačné strany
Stanice Beroun - styk normálního rozchodu s rozchodem 760 mm
Stanice Chrudim Město
Dopravní hřiště u Chrudimi Města s cyklistou, který udivoval přihlížející svým usilovným šlapáním jak projížděl celé hřiště
Cestou z Lokte okolo známého modulu s kostelem
Traťový úsek s moduly maďarských modulářů, trať míří k Lipové, v pozadí předvěst Lipové
Trať před stanicí Kadaň
M240.0 na zastávce Vrkočice
Pohled přes zastávku do vlečkového areálu
A z opačné strany na nádrže pro hnojiva
Most za zastávkou Vrkočice
A upřesnění jeho umístění
A ještě jednou Beroun se soustředěnou obsluhou řešící zapeklitý dopravní problém
Depo v Lipové Lázních
Obsluha rozpačitě sleduje dopravní situaci
Viadukt před stanicí Lipová Lázně, jeden z nejstarších modulů v Hluku
Částa areálu Milevských vleček
A pokračování Milevska vlečky
A opět Milevsko vlečky
Střední část areálu Milevska vleček s kotelnou
Občerstvení na koupališti a zasahující hlídka VB
M286.0 v Luhačovicích
AGRO Vrkočice v ranním slunci
A další pohled do areálu zalitého ranním sluncem
Pohled od zastávky do hal s vykládkou vápna
Nádrže na hnojiva ve Vrkočicích a správní budova
Ráno v Lipové Lázních
A ještě s opačné strany směrem k Řáholci
Trochu detail
Zahrádky u stanice Chrudim Město
A ještě jeden pohled na zhlaví Chrudimi Města
Osobní vlak s 354.7 stojí u vjezdu odbočky Chrudim
3x T458.0 na posunu v Chrudimi Městu
Polní práce před Vrkočicemi
A ještě jeden pohled na pěkný areál
A teď již máte kompletní přehled jak modul Vrkočic vypadal
Rozestavěná stanice Kitajce
Trať před stanicí Kitajce
Vlečkový areál Setuza
Čekáme na povolení vjezdu do Hrochova Týnce
V Hrochově Týnci zatím obsluha kmitá tak, že se rozmázla
A stále čekáme
Maďarská stanice Keszthely, bohužel i letos bez krajiny
Maďarský silný stroj M62 na trati směrem do skryté stanice
Odbočka Chrudim město s vojenskou vlečkou
Areál vlečky Prefa Drsná
Na dvojkolejné trati s moduly modelářů ze Slovácka
Dvojkolejné zhlaví stanice Řáholec
Ve stanic Řáholec je zrovna klid
Odbočka Lazy u Řáholce
Jednokolejné zhlaví Řáholce
A ještě jednou pohled do Řáholce, kde od loňska vyrostla další návěstidla