Regionální provozní setkání Vratimov 2015
© MC

Ve dnech 16.-19.4. se v Společenském domě ve Vratimově uskutečnilo již tradiční jarní regionální provozní setkání H0. Setkání pořádaly kluby Kunčice a OstraMo. Zaměřeno bylo na železniční provoz v období 60.- 80. let minulého staletí v bývalém Československu, zejména na severní Moravě.
Provoz modelový byl zajištěn podle pravidel Fremo s kartami lokomotiv, vozů a kartami osobních souprav. Základní podmínkou účasti v provozu pro účastníky byla znalost Dopravního předpisu, doporučeno i seznámení s nákladním provozem na modulišti a pro strojvedoucí na tratích řízených podle D3 i Manuál pro provoz na tratích řízených podle D3.
Grafikon byl se zrychleným časem 1:5 a trvání jednoho grafikonu od 6.00 do 18.00 hod., tedy cca 2,5 hodiny reálného času.
Pro setkání byly všechny podklady vyvěšeny na webu OstraMo spolu se základními údaji k setkání. Záměrem bylo poskytnout účastníkům včas veškeré materiály, které pro setkání jsou potřeba.
K vlastnímu průběhu setkání jsem samostatně sepsal mé poznámky k setkání.

Patrové jednotky Bp (Rivarossi) známé svými ne moc dobrými jízdními vlastnostmi, byly spojeny do dvojice a takto odjezdily část setkání bez jediného problému. Obě jednotky prošly úpravami pojezdu v oblasti měchů mezi díly
.

Moduliště ve Vratimovu:
Grafikon
Hlavní trať Mikulovice - Veľké Bielice
Vedlejší trať Kadaň - Frýdlant a Lipová Lázně - Loket, včetně úseku hlavní tratě Frýdlant - Lipová Lázně
Zde zdrojový soubor pro grafikon verze 1.0.
Grafikon měl jak již bylo uvedeno zrychlený čas 1:5 a obsahoval časový úsek 6-18 hod., tedy v trvání 2 hod 24 minut reálného času. Proti loňskému Vratimovu bylo v něm o něco méně vlaků za stejný časový úsek - tedy byl trochu zvětšený časový prostor pro manipulaci s vozy, objíždění souprav. Tato úprava přispěla k plynulosti provozu.

Organizace dopravy
Nákladní doprava:

Hlavní trať byla obsluhována dvěma páry Pn vlaků, které v Lipové odvěšovaly zátěž pro Mn vlak směr Loket. Stanice Lipová Lázně a Frýdlant byly obsluhovány dvěma páry Mn vlaků Mikulovice - Lipová Lázně. Větev vedlejší tratě Frýdlant - Kadaň byla obsluhována dvěma páry Mn vlaků Mikulovice - Kadaň s umožnění přebírání zátěže ve Frýdlantu. Pro zpestření byl zaveden jeden pár Mn vlaků Loket - Kadaň, který byl využíván k přímé přepravě nákladních vozů na vlečky v Kadani.

Osobní doprava:
Základem byla osa Mikulovice - Veľké Bielice, kterou obsluhovaly dvě soupravyi Os vlaků a jedním R. Spěšný vlak byl veden z Mkulovic do Lokte pak obsloužil úsek Loket - V.Bielice a vracel se z Lokte zpět do Mikulovic. Zahuštění dopravy v úseku V.Bielice - Lipová Lázně bylo dosaženo dvěma páry Os vlaků V.Bielice - Lipová Lázně. Na vedlejších tratích byla doprava vedena dvěma soupravami, které si jednou za den vyměnily obsluhovaná ramena. V úseku Frýdlant - Kadaň byla odpoledne doplněna motorovým osobním vlakem, který zrychlil obrat v koncových stanicích své trasy.

Hnací vozidla
Celková turnusová potřeba byla 16 lokomotiv + cca 6 záložních lokomotiv, přece jen občas závada vyřadí stroj z provozu.
Staniční záloha (celkem 5 lokomotiv) byla ve stanicích: Mikulovice, Frýdlant, Lipová Lázně, Veľké Bielice a Loket - kde byla zároveň využita pro Mn vlaky na nákladiště Prudká.

 

Oběhy hnacích vozidel:
Oběhy byly rozděleny na nákladní, osobní a rychlíkové, na kartě oběhu byla uvedena "pravidelně nasazovaná" řada lokomotiv. V případě poruchy ji bylo možné v provozu nahradit výkonově a rychlostně obdobnou řadou. Všechny turnusované lokomotivy měly karty oběhu (u "neplánovaně" donesených lokomotiv byla karta náhradní vytvořena na místě). Karta oběhu byla v průběhu provozu zasunuta do lokomotivní karty dané lokomotivy.
Oběhy R1/2 a R2/1 byly dvoudenní oběh s údržbou lokomotiv v Lipové Lázních - kam zajižděly jako Lv, mezi grafikony bylo nutno mezi lokomotivami přehodit kratu oběhu.
Do nákladního oběhu N1 byly doplněny LV podle potřeby na točnu do Lipové - pro možnost nasazení lokomotiv, které vyžadují otočení na točně - v Bielicích nebyla.
Hnací vozidla byla domovská a "udržována" v depu Lipová Lázně - 5 lokomotiv (jedna začínala ve Velkých Bielicích, ale Lv zajížděla v průběhu dne do Lipové), strojové stanici Loket 4 lokomotivy a v Kadani 2 lokomotivy a 2 motorové vozy. Pouze čtyři oběhy - lokomotivy vyjížděly ze skryté Mikulovice a byla tedy vozidla "udržována" a domovská mimo reálné stanice moduliště.

 

Nasazené osobní soupravy:
Mikulovice – Veľké Bielice:
Os          - Bp/3x Bap+Dd/Da
Os          - 3xBai/Bp+Da/Dd
R            - BDa/Dsa+Aa/ABa+3xBa+(2xWLAB) v závorce samostatný oběh dvou WLAB
Sp          - ABa+BDa+2xBa+(Ba)
Kadaň - Loket:
Os         - Dd/Ds+3Be/Bi
Os         - Dd/Ds+4Be/Bi
MOs      - 2xBlm/BDlm
Osobní vozy včetně služebních pro osobní vlaky nemusely mít kartu vozu – nahrazuje je karta soupravy vytvořena Grafikonem. V lomítku je uvedeno alternativní nasazení řady vozů.

Nasazené služební vozy pro nákladní vlaky, spěšninové a poštovní vozy:
služební vozy    - potřeba 6x Ds/D + záloha
spěšninové       - potřeba 4x Ztrc/Ztr/Gbgs/Gbgkks
poštovní           - potřeba 2xF a 2xFa
Všechny vozy měly kartu vozu – jezdily na stanovených obězích.


Turnusy strojvedoucích:
Strojvedoucí byli rozděleni do 12 turnusů. Některé byly kombinované z různých typů vlaků, některé ne. Byla pokud možno byla zachována zásada nestřídat příliš hnací vozidla - tedy vycházelo se ze souběhu oběh HV a turnusu a pak byly turnusy optimalizovány. Optimalizace na 12 tunusů se v průběhu setkání ukázala jako přiměřená.

 

A dále již jen několik fotografií ze setkání

Další fotogalerie:
Galerie Marka
Galerie Martina
Výtopna v Lokti s odpočívajícími stroji, které byly nasazovány na Mn a Os vlaky.
Nákladiště Rudných dolů s násypkou a na konci "u šturcu" nákladiště Státních lesů umístěné za stanicí Kadaň.
Zbrojení uhlím v Kadani.
Pohled do Kadaně s vlečkami v pozadí i popředí a kozlíkovým jeřábem.
Stanice Veľké Bielice byla použita jako koncová, na budovách se už pracuje.
Posun v Lokti se spěšninovým vozem.
I tento kořistní poštovní vůz byl v provozu.
Pohled k výtopně v Lokti.
A ještě jednou Loket a zbrojení uhlím u výtopny.
Nákladiště Prudká s jedním "opuštěným vozem", určitě dovezl něco důležitého pro papírnu.
Pohled do Lipové se osobními vlaky, vzadu lokomotiva na zhlaví bude soupravu objíždět.
Osobní vlak z Lokte na zastávce Hradec u Jeseníku
Pohled do Lipové od Frýdlantu přes nadjezd nad trati.
Vjezdové návěstidlo do Lipové od Lokte.
Pohled od točny na osobní vlak v Lipové, který bude pokračovat dál do Lokte.
Manipulační vlak projíždí zastávkou Hradec u Jeseníku.
Otáčení na točně v Lipové, chtěli jet komínem vpřed.
A druhá 464.0 nachystaná k odjezdu.
Jsme v Lokti.
A odpočíváme ve výtopně.
Pohled přes návrší do Lipové, návěstidlo angličanu je již poškozeno vykolejením na zhlaví.
Skládka štěrku ve Frýdlantu.
Skrytá stanice Mikulovice, na 1. koleji rychlík s postrkem.
Pohled od řeky na přeplněný Loket vlaky.
Strojvedoucí kontroluje pohledem vjezd vlaku do Lokte.
Odpočinek strojů po náročných výkonech.
Ve stanici se posunuje.
Opět nákladiště Prudká - i tři vozy se vejdou mezi výkolejky.
Předvěst Lipové od Veľkých Bielic.
V Lipové je prázdno a obsluha studuje co se bude dít dále.
Dvojice pater Bp na cestě do Veľkých Bielic.
Cestou okolo těžkého objektu.
Rozestavěný Frýdlant.
M 262.0 se řítí do Nevidova.
Poklid v Lokti mezi výkony.
Průhled přes Kadaň směrem k vlečkám.
Před Kadan, lichoběžníková tabulka zde nahrazuje vjezdové návěstidlo.
Loket, kde právě Mn vlak ukončil jízdu.
A ještě jeden pohled na právě dojetý manipulák.
Osobní vlak na zastávce Hradec u J.
A odjíždíme směrem do Lipové Lázní.
Odpočívající stroje v Lipové Lázních.
Vjezdové návěstidlo Lipové od Frýdlantu.
Lipová Lázně.
Veľké Bielice.
Vlnící se trať z Lipové směrem do Veľkých Bielic.
Pracoviště výpravčího v Lipové Lázních.
Pohled do Lipové na stále nedokončenou budovu, snad příští rok.