Provozní klubové setkání 12/2014
© MC

 

Tradiční klubové provozní setkání OstraMo v prostorách „Ubahn“ na závěr roku, na které zveme vždy některé kamarády moduláře, bylo 29.12. zaměřeno na provoz ČSD v 60. letech minulého století. V provozu dominovaly parní lokomotivy, které byly na některých výkonech doplněny, pro 60. léta minulého století novými řadami motorových lokomotiv. Převážná většina nákladních vozů byla ještě se starým 6-místným číslováním, rovněž osobní vozy nebyly s 12-místným číslováním UIC.
Moduliště bylo sestaveno z modulů členů i modulů klubových. Protože stále nedisponujeme oblouky 15 a 30 stupňů, museli jsme si 4 oblouky na sestavení moduliště vypůjčit od kamarádů z Kunčic. Modulišti dominovala stanice Lipová Lázně ve zkrácené verzi (dlouhá se nám do "Ubahn" nevejde), hlavní trať vedla ze skryté Mikulovice do Kadaně a v Lipové odbočovala místní trať do Nevidova, přes zastávku Hradec u Jeseníka a Horní Heřmanice. Horní Heřmanice byly pro tyto účely povýšeny na dopravnu se dvěma dopravními kolejemi. Celková délka moduliště je 33 metrů, což je taková maximum, co lze v prostorách „Ubahn“ sestavit. Najít vhodné umístění pro Lipovou a poskládat další moduly bylo x-hodinové martyrium s desítkami špatných pokusů.

Moduliště v "Ubahn" se skrytou Mikulovice těsně okolo sloupů a vedle přiléhající stanici Kadaň

Obsazeny obsluhou byly stanice Mikulovice, Lipová Lázně a Kadaň. Strojvedoucí byli rozděleni do 7 turnusů.
Byly odjety dva celé grafikony. K provozu byly použity následující pomůcky, které lze ze software Grafikon vygenerovat – sešitové jízdní řády, staniční výpisy s poznámkami k nákladní dopravě, oběhy hnacích vozidel, oběhy osobních souprav, oběhy poštovních, spěšninových vozů, oběhy služebních vozů pro nákladní vlaky, informační lístky souprav ve skryté stanici.
V diskuzi po setkání jsme se shodli, že další grafikon bude odzkoušen ve "volnějším" tempu s přidáním času pro manipulace ve stanicích. Vyzkoušíme časové rozvržení, které dá obsluhám stanic a manipulačních vlaků více času k obsluze a posunům - cílem je zlepšit hru i pro ně.
Grafikon, který byl použit je zde. Je v testovací verzi 0.14, najdete ji na stránce Grafikonu.
Stanice Kadaň, zde na konci jednokolejné trati, vlevo přiléhá skryťák Mikulovice
A ještě jednou Kadaň, tentokrát z opačné strany
Lipová Lázně s překvapenou obsluhou, ale stanici mají "vyčištěnou"
Osobní vlak v Horních Heřmanicích na cestě do Nevidova, v čele 422.0
Okolo vlečky Ostrachema směrem do Kadaně
Spěšný vlak - tentokrát M297.0 v Kadani
Vlečky v Kadani
Vlečka Rudných dolů příslušela do obvodu stanice Nevidov
Náročné posuny v Lipové Lázních za přihlížení dalších účastníků setkání
Odstavený osobní vlak s 422.0 a další 422.0 čeká na výkon v depu
Deponovaný restaurační vůz v Lipové
Poněkud vysunuté vjezdové návěstidlo do Kadaně, ale jinak to nevyšlo
V Nevidovu čeká osobní vlak připravený k odjezdu
Manipulační vlak na zastávce Hradec u Jeseníka, s netypicky mocným strojem, se vrací z místní tratě do Lipové
A obsluha Lipové má stále pohodu - stanice je prázdná
Točná v Mikulovicích byla skryta až za sloupem, ale obsluhám to nevadilo
A opět Kadaň, tentokrát s spěšným vlakem v podání klasické soupravy s 354.4
Na vjezdu do Mikulovic svítí červená, souprava 2x M140.3 je připravena
Poklid v depu Lipová
Spěšný vlak s 354.4 opouští Lipovou
Letecký pohled do Lipové
A letecký pohled na odjíždějící osobní vlak z Kadaně
Vlečky v Kadani z opačné strany
Kotle z Ostrachemy čekají na Mn vlak v Kadani
Pohled do naplněné Lipové
Vozy sovětských železnic s převázanými podvozky a spojovacími vozy
Zastávka Hradec u Jeseníka s přijíždějícím osobním vlakem
A ještě jeden pohled
A opět Lipová
Osobní vlak na zastávce Hradec u Jeseníka při cestě do Nevidova
Tomek dovezl k pokoukání téměř hotovou 354.0
A ještě jednou vleky v Kadani
Osobní vlak s T478.1 se blíží k vjezdovému návěstidlu do Lipové
Nedostatek prostoru v Ubahn přidělil do sousedství Kadaně skrytou Mikulovice, ale obsluhám to nevadilo
Depo v Lipové a odpočívající 2x M140.3 a 2x 422.0
Osobní vlak s patry, poštou a v čele 354.1 čeká u vjezdu do Mikulovic
Obsluha obvykle zastávky s nákladištěm, ale nyní stanice Horní Heřmanice
A v Nevidovu čeká osobní vlak na dokončení obsluhy Heřmanic
Křižování osobního a spěšného vlaku v Lipové
Osobní vlak z Nevidova opouští zastávku Hradec u Jeseníku a míří do Lipové
A jiný osobní vlak při přijíždění do zastávky Hradec okolo spuštěného přejezdu. Svítící obě světla na přejezdníku jsou dána časem při focení.