Klubové provozní setkání vánoce 2012
©MC
Vzhledem k tomu, že dočasně rozšíří klubové moduly ve "sklepě" Kadaň, bylo moduliště ve sklepě překonfigurováno. Připravoven byl nový grafikon (zpracovaný již ve verzi 0.13, některé vylepšení, jako například úprava trasy vlaku je výborná). Sice se v pátek večer zjistila ztráta nákladních listů jedné stanice, přesto bylo na sobotu 29.12. vše připraveno, přijeli kamarádi a tak jsem odjezdili dva grafikony, podebatovali o modulech, modelech, zašli na společný oběd, předali si různé modely, díly.... Prostě taková povánoční klidná nálada a večer si popřáli mnoho modelářských úspěchů a pevné zdraví do roku 2013 a rozjeli se domů.

Plánek moduliště Ubahn 12-2012
Moduliště bylo sestaveno jako jedna trať (dáno rozměrovými možnostmi klubovny) o délce cca 35 metrů. Provoz byl podle D2, tedy s obsluhami stanic. Javorník byl pro tento účel vybaven vjezdovými návěstidly. Trochu stísněné poměry byly pro obsluhy Kadaně a skryté Hanušovice, ale zvládli to. Pojďme se podívat na pár fotografií z posledního modulářského provozu roku 2012. Větší část fotek je focena dlouhými časy bez blesku a proto se občas postavy nevyvedou nejostřeji. Pokud budou mít účastníci setkání dojem, že se na snímcích opakují jen některé lokomotivy, které byly v provozu, no tak to vyšlo, když jsem měl čas na focení byly zrovna na trati.
Skrytá Hanušovice s právš odjždějícím nákladním vlakem
Trať přes Horní Heřmanice vedena zvlněnou krajinou
Spěšný vlak Sp 467 jedoucí přes hory a doly do Javorníka
A už čeká v Javorníku na křižování, v popředí tabulka s křížem nahrazující předvěst vjezdového návěstidla do Javorníka
Klasika v Jeseníku, stanice stále čeká na definitivní budovy
Vlečka před stanicí Kadaň se začátkem pomalé jízdy
Blíží se konec grafikonu, jezdilo se 6:00 až 18:00 poslední Pn projíždí Javorníkem a míří do Jeseníku
Manipulační vlak při posunu v Javorníku
Manipulační vlak z Kadaně čeká u vjezdového návěstidla do Javorníka, všechny vozy jsou patinovány
Osobní vlak s 354.1, za sebou má směsici kořistních vozů, čeká před vjezdovým návěstidlem do Jeseníku
Novotou vonící T478.1 projíždí okolo vjezdového návěstidla do Javorníka, druhý vůz za lokomotivou Vte 31.sk. rovněž v 60. letech voněl novotou
Odpolední MOs s M131.1 čeká v Javorníku na výkon, nad pultem je vidět krabička ovládající vjezdová návěstidla, je napájena 12V ss.
Kadaň byla umístěna ke zdi, před Kadani je ještě bývalá vlečka státního statku. Strom na konci byl čerstvě dodán, lípa pěkné velikosti. Zatím na bloku polystyrenu.
Kadaň byla kryta pouze lichoběžníkovou tabulkou, návěstidla ještě nejsou k dispozici a následuje pomalá jízda 20 km/h
Patina na vozech, na chladícím FS jednoduchá pouze stříkací pistolí, na ostatních vozech patinátory práškovými s fixací matným lakem
Vůz Zaz z odlitku po doplnění detaily působí věrohodně
Spěšný vlak do Kadaně s přivěšenou poštou, pošta jezdila samostanými oběhy
Manipulační vlak s T466.0 čeká o vjezdového návěstidla do Javorníku. Návěstidlo je schováno za stromem.
Spěšný vlak z Kadaně do Hanušovic opouští stanici Jeseník
A vydává se na cestu do Hanušovic
Vjezd do skryté Hanušovice
Vjezdové návěstidlo a předvěst do Jeseníka
Přeshraniční Sp 485 z Jeseníka s lokomotivou PKP SP42 se křižuje s osobním vlakem do Kadaně v Javorníku
A ještě jeden pohled na trať přes Horní Heřmanice
Nákladní vlak na vjezdu do Javorníka s T679.1
Manipulační vlak s T435.0 zastavil v Horních Heřmanicích, odložení Freda na LNboxu není vhodné, možný pád na zem je často u Freda zdrojem závad.
Strojvedoucí Mn vlaku prohlíží "vlakovou dokumentaci", které vozy má v Horních Heřmanicích odstavovat
V Kadani odstavený M131.1 vozem Blm a na Os vlak je právě přivěšován poštovní vůz
Odstavené lokomotivy na točně v Hanušovicích
Dvoučlenná obsluha v Javorníku řeší přivěšování a odvěšování vozu na vlak i s pomocí zde odstavené T669.0
Poměrně krátký vlak na tak mocný stroj, byť sklonové poměry jsou nepříznivé.
Průjezd přes zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice
Osobní vlak se pod starostlivým dohledem strojvedoucího blíží do Javorníka
Při průjezdu Horními Heřmanicemi, zastávka byla obsluhována pouze motorovými vozy, je vidět, že v soupravě je mimořádně řazen vůz první třídy
Pohled do Kadaně, na zahradě vedle staniční budovy bude asi stát ta impozantní lípa, která byla odložena vzadu ve stanici. M262.0 již doplněna stěrači, houkačkami... čeká na výkon na osobním vlaku do Javorníka
A osobní vlak je již v Kadani, v cíli své cesty.
Přeshraniční Sp na cestě z "Glucholaz" do Jeseníka v čela SP42 a za ní 2x BDhixt PKP. PIKO čmelák má být ve stejné kvalitativní řadě jak SP42.
A již se blíží k vjezdovému návěstidlu do Jeseníka.