Klubové setkání únor 2012
© MC

Na začátek roku 2012 jsme připravili klubové provozní setkání. Moduliště bylo postaveno v již odzkoušeném maximálním rozsahu, který plocha klubovny poskytuje. Plánované rozšíření s moduly k průchodu přes zeď a umístění skryté Hanušovice ve vedlejší místnosti zatím chybí. Moduly byly pouze "vybaleny" po návratu z Komorní Lhotky. Díky Kamilovi a jeho záchraně koberců a ostatního vybavení jsme mohli klubovnu po loňském vytopení vodou" uvést opět do provozního stavu. A tak 4.2.2012 bylo možné opět zahájit provoz.
Na klubových modulech se skoro nic nezměnilo. Po ukázce flokování loni na podzim v O-Kunčicích byl upraven modul s vlečkou - ukázkově přeflokován kamarádem Martinem, Norbert vyrobil pro modul nádherné borovice a tak už jen zbývá zhotovení plotu, haly a několika drobností. Oba se účastnili provozu jako strojvedoucí, tak i obsluha stanic.
Jako centrála DCC byl k provozu použit nový Minibox - od Radka M., zátěžový test dopadl na jedničku. Mimo změn na modulu vlečky se v provozu objevilo několik nových či upravených vozidel. Setkání potvrdilo stále se zlepšující technický stav vozidel, ještě to chce dotáhnout patinu a zkracování spřáhel, které nejsou ještě pro některé zcela běžnou záležitostí. Kladně se projevují úpravy geometrie třmenových spřáhel ROCO.
Provoz probíhal podle standardu Fremo s kartami vozidel - nákladních vozů, lokomotiv a kartami souprav. Byly použity nákladní listy, oběhy hnacích vozidel a oběhy spěšninových vozů. Grafikon byl zpracován ve verzi 0.12 s nastavenými traťovými třídami, s využitím zátěžových tabulek vozidel a automatickým generováním zátěže pro vlak v sešitovém jízdním řádu. Obsluhy pomůcky využívaly a došlo dokonce k odvěšování osobních vozů v Javorníku, při dobírání spěšninového vozu, z důvodu překročení počtu náprav na vlaku.

Javorník se stále nedkončenými budovami, ale díky Radkovi pomalu stavby postupuji vpřed
V průběhu setkání proběhla i bouřlivá debata k nákladním listům, jejich tvorbě a použití. Důvodem byla diskuze o zapojení "speciálních vozů" do provozu. Majitelé stanic nemají připraveny nákladní listy pro speciální vozy se specifickým přepravovaným zbožím. Například se jedná o kotlové vozy s různými chemikáliemi, vozy na přepravu svitků plechu.... Většinou se jedná o soukromé vozy nebo pronajaté vozy, které i na skutečné železnici nejezdí ve volném oběhu, ale jezdí vždy na nákladní list, což v našem provozu nahrazuje obratový nákladní list a pak vůz pendluje v průběhu setkání mezi dvěma místy na modulišti. Navíc tento obratový list s atypickou komoditou usnadňuje "život" obsluze stanice v hledání toho "správného" nákladního listu pro daný vůz.
Takový nákladní list musí zapadat svou převáženou komoditou do struktury průmyslu v dané lokalitě. Proto je potřeba do datových listů stanic uvádět takovou strukturu průmyslu, která umožní nasazení takových speciálů do provozu. Jinak pak provoz končí u vozů vysokostěnných, krytých, plošinových a možná chladících, speciály stojí někde "v koutě", protože není pro ně nákladní list.
Modul vlečky po flokování a sázení borovic
T 466.2037 na posunu v Jeseníku
Chladící vůz La - úprava z vozu PIKO, nové podvozky, plošiny, nárazníky, brzda.....
Odborářský rekreační rychlík "Úderník" před Javorníkem, v čele T 466.0037
Dva kotle s mazutem na vlečce agrochemického podniku, jedná se o počtem se rozšiřující úpravu kotlů Bramos
Osobní vlak s T 466.0037 čeká v Javorníku na odjezd do Jeseníka
A ještě jeden pohled na osobní vlak v Javorníku
Okrajově zasáhly do provozu i parní lokomotivy, zde řada 354.7
Jak již bylo řečeno, do provozu byla nasazena řada nových modelů - například výsypné vozy řad Sa, Sav, Sas
Spokojená obsluha Mn vlaku v Javorníku - máme odmanipulováno
Obsluha Jeseníka pozorně sleduje vjíždějící Mn vlak z Javorníka
Téměř vymetená skrytá Hanušovice při sestavování rekreačního rychlíku "Úderník"
V oblouku za Cholinou mizí osobní motorový vlak na cestě do Javorníka
Manipulační vlak s 534.03 projíždí Horníma Heřmanicema
Skrytá Hanušovice s připravenýma soupravama
Obsuha Mn vlaku v Javorníku sleduje kolik ještě má času na posun, v provozu již byl i vůz Res 11.sk.