Modulové setkání Komorní Lhotka 2011
©MC

Ve dnech 13.-16.10. proběhlo ve sportovní hale v Komorní Lhotce již 3. provozní setkání modulů H0 pořádané kluby Zababov a OstraMo. Provozním motivem byl provoz na přelomu 60. a 70. let na pomezí Československa a Polska. Sestavené moduliště mělo hlavní trať ČSD, která se stýkala s hlavní trati PKP v stanici Stará Paka, ze stanice Lipová Lázně odbočovala místní trať ČSD do stanice Kadaň. Celková délka tratí byla 162 metrů.
Moduliště bylo sestaveno z modulů pořádajících klubů OstraMo, Zababov a modelářských klubů z Krakowa, Slovácka, Bratislavy a Ostravy Kunčic. Všem, kteří dovezli moduly patří ještě jednou velké poděkování.
Jízdní řád  byl zpracován v programu Grafikon verze 0.11, je spustitelná z webu na http://jub.parostroj.net/grafikon/0.11/grafikon.jnlp provoz byl s použitím karet nákladních vozů, nákladních listů, karet lokomotiv, oběhů lokomotiv a karet osobních souprav, karta osobní soupravy byla využita i u nákladní dopravy na oběh ucelené soupravy uhláků. Lokomotivy měly své oběhy, které byly přiloženy ke kartě lokomotivy. Zkušebně byl vyzkoušen oběh spěšninového vozu řízený zastrčeným oběhem, řešený obdobně jak oběh lokomotivy, vůz takto odjezdil celé setkání bez toho, že by se zatoulal. Oběhy spěšninových, poštovních vozů lze zadat ve verzi Grafikonu 0.12. Grafikon - soubor do programu Grafikon z Lhotky si můžete stáhnout zde - Grafikon Lhotka 2011
Provoz byl od 6 do 18 hodin ve zrychleném čase 1:5. Pro zajištění provozu bylo potřeba cca 35 lidí, obsluh stanic a strojvedoucích.
Technicky byl provoz zabezpečen centrálou DCC Digtrax, zesilovači DCC Spax, rozvodem sítě Loconet, telefonní centrálou a zdrojem času.

Stanice Lipová Lázně během provozu
Za setkání bylo odježděno celkem 6 plných grafikonů. Bylo vypraveno z výchozích stanic celkem 594 vlaků. Pro provoz bylo na modulišti připraveno celkem 27 turnusovaných lokomotiv, další lokomotivy byly nasazeny na posunových zálohách ve větších stanicích. Na místní trati byly téměř výhradně v provozu parní lokomotivy. Na hlavní trati ČSD byl provoz plně motorizovaný, na trati PKP byl ještě s poměrně silným parním provozem. Vzhledem k tomu, že na modulišti bylo v provozu 6 točen, nebyl problém nasadit do provozu lokomotivy, které vyžadovaly otočení lokomotivy. V provozu bylo 6 rychlíkových souprav, většina měla 8 vozů, jejich složení bylo velmi pestré. Pro osobní vlaky bylo turnusováno 5 souprav. Ve Staré Pace na styku ČSD a PKP docházelo k výměnám lokomotiv a projížděla tudy peáž PKP. Při tvorbě grafikonu jsem se snažil nezahltit poměrně komplikovaně ovladatelnou stanici Stará Paka. I přesto docházelo občas ke zpožděním, v osobní dopravě maximálně do 1 hodiny, ale v průběhu modelového dne se dařilo zpoždění stáhnout.
Tři grafikony jednotlivých traťových úseků, je to provedení s graficky znázorněnými staničními kolejemi, výška grafické podoby neodpovídá délce tratí
 
 

Průběh provozu nenarušili žádné závažnější  technické komplikace. Bylo pár drobných problémů s kterými si provoz poradil – s kvalitou DCC na místní trati (některé lokomotivy obtížněji reagovaly na povely), krátká závada na jedné výhybce v Lipové Lázních a několik problémů s výhybkami na jednom zhlaví ve Staré Pace. Provozovaná vozidla měla rovněž v ojedinělých případech drobné technické problémy se svěšování a rozvěšováním způsobené většinou nesprávnou výškou spřáhel, případně neodstraněním přítlačných elementů třmenů. Většina rychlíkových a osobních souprav bylo spojeno krátkým spřáhlem Maerklin, v provozu se osvědčilo, včetně bezproblémového spojování s třmenovým spřáhlem s vyjímkou, kdy lokomotiva měla spřáhlo v nesprávné výšce.

A pojďme se podívat jak to na setkání vypadalo, použity jsou fotogafie autora reportáže, Tomáše a Honzy.

Je čtvrtek 14.20 a moduly se postupně dostávají na nohy
Zatím to vypadá jako trochu neorganizovaný chaos
Ale to je jen zdání, bez pořádného plánku a vícečlenného čtení a zkoumání to nejde
Moduliště postupně nabírá svou plánovanou podobu, čekáme na opozdilce s moduly
Vozidla jsou stavěna na výchozí místa, ten Sergej v pozadí tam určitě nezůstane
A jedeme, první vlaky se vydávají na svou cestu, fotografové loví první záběry ve stanici Loket
Stanice Kadaň, která byla již v létě úspěšně na setkání Fremo v Krakowě, zde jako koncová stanice na trati D3
Rozbočení "falešné" dvojkolejky ze Straé Paky na dvě tratě do Lipové a do Swierkova
Zastávka s nákladištěm Horní Heřmanice a místní trať vinoucí se svažitým terénem
Lipová Lázně v plném provozu
Skrytá stanice Hanušovice představující část železniční sítě - zdroj vlakových souprav, lokomotiv pro hlavní trať ČSD
Vjezdové návěstidlo do Lipové od Straé Paky a již populární přeshraniční modul Tomka
Hlavní trať od Hanušovic směrem do Lipové
Posun ve stanici Loket - dirigující stanice na místní trati, stanice má krajinu ve výstavbě
Zastávka s nákladištěm Cholina a trať směrem do Lokte
Stanice Javorník a trať směrem k Horním Heřmanicím
Manipulační vlak v čele s 534.0 při posunu v Javorníku
Manipulační vlak právě opouští zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice a směřuje do Kadaně
A stanice Kadaň pohledem přes výtopnu, Rybena Kadaň dostala zásilky chlazených ryb
Ranní Loket s nachystaným spěšným vlakem do Staré Paky, znalci zajisté ocení stroj v čele vlaku
Traťové moduly klubu z Ostravy Kunčic byly krajinově příjemným osvěžením moduliště, stromy jsou vlastní klubová tvorba
Polská stanice Bartoszow s kotlovým vlakem
Ranní poklid ve Staré Pace, přes den tam byl velký frmol
Dvojdílný modul hradu Lunštejn s tunelem klubu Slovácko
Jako každý tunel, měl i tento své kouzlo, vyjede z něj něco nebo nevyjede?
Kolejová splítka normálního a úzkého rozchodu před Kácovem
Stanice Kácov v dopravní pauze
A na druhou stranu končila splítka až před skrytou stanicí Polipsy
Polská stanice Swierkow Miasto s připojenou točnou na konci nahrazovala druhou skrytou stanici PKP
Pohled přes "kunčické" moduly směrem k polská skryté stanici Tychy
A pohled na moduly z "kunčické sokolovny" z opačné strany
Skrytá stanice PKP - Tychy
Trať s vysokým náspem směrem do stanice PKP Bartoszow
Lipová Lázně při pohledu z hlediště
Stanice Kadaň od konce trati
A ještě jeden pohled na staniční budovu a lokomotivy řad 456.0 a 524.1. stanice má nedokončenou krajinu
Zastávka Za kasárňou z nadhledu
Lipová ze strany vjezdu od Staré Paky
Hanušovice při rozřazování nákladních vozů
Nejen modulovým provozem je modelář živ, ale řeší i takové malilinké problémy, jak je právě naznačováno
Křižování osobního vlaku s nákladním ve stanici Kvítečkov
A modrá armáda je zde, aby nám pomohla zvládnout složitý provozní rébus
Silný stroj s nákladním vlakem míří do Lipové
Nákladní vlak opouští Lipovou za bedlivého sledování postavené vlakové cesty strojvedoucím
A kdo vydržel až sem, tak dostane informaci - vzhledem k velkému množství snímků z Lipové Lázní bude přidána samostatná část reportáže pouze o Lipové.

A na závěr reportáže z provozu ve Lhotce mi dovolte pár námětů a zamyšlení jak dál, na čem zapracovat, co zlepšit:
- zkvalitnit přípravu nákladních listů, na setkání lépe využít kapacity pro podej i dodej zboží dle zlatých stránek nebo datových listů stanice, u speciálních vozů - kotlové, výsypné, chladící…… je vhodné, když si vlastník vozu připraví nákladní list, nejlépe obratový, tyto vozy nemohou spoléhat na to, že pro ně bude dostatek nákladu (vhodných nákladních listů)

- orientovat se více v Zababovu na stavbu traťových modulů, je jich nedostatečné množství pro sestavení delších mezistaničních úseků,

- je nedostatek modulů se šachtou FREMO, majitelé stanic nemohou spoléhat na dostatek těchto modulů, měli by se orientovat na přípravu svých vlastních, které musejí být použity v případě nedostatku jiných, stanice na D2 nemůže zůstat bez krytí návěstidly

- řešit problémy způsobované lokomotivami se zvukovými dekodéry při zkratech se staršími verzemi Spaxů, prověřit možnost aktualizace softvéru Spaxů

- majitelé lokomotiv by měli dopracovat karty ke svým lokomotivám, aby nebylo nutno nouzově tento problém řešit na setkání, používání oběhů lokomotiv je ověřeno na x setkáních a zvyšuje přesnost nasazování lokomotiv na výkony, rozložení proběhu rovnoměrně na více lokomotiv

- dopracovat pravidla pro umisťování rychlostníků, lichoběžníkových tabulek, tabulek s křížem, označníků…., na setkáních jsou používány pouze na modulech OstraMo, je používáno běžné vyvrtání vrtákem cca 0,8 mm, který nezpůsobí žádné poškození krajiny, některé značky by měl mít vlastník stanice – označníky, rychlostníky – pro omezení rychlosti při průjezdu, tabulky s křížem místo předvěstí….

- je nedostatek schopných a ochotných lidí nastoupit jako obsluha stanice, zejména skrytých stanic je nedostatečná schopnost obsluh manipulačních vlaků pracovat s nákladními listy, toto asi souvisí s nedostatečnou zkušeností a občas i s neochotou lidí dělat některé činnosti vyžadující větší soustředění

- pokračovat v tendenci nesundávat ve skrytých stanicích nákladní vozy z kolejí, opustit opírání karet vozidel o vozidla ve skrytých stanicích – snižovat možnost poškození vozu, lokomotiv, mít u stanice dostatečné zásobníky na karty dle kolejí, souvisí to s kapacitou skryté stanice

- bohužel žádný pokrok se neobjevil v oblasti nákladů do vozů, týká se to zejména vozů otevřených, nízkostěnných a plošinových, v menší míře i výsypných, vzhledem k velkému, různorodému sortimentu nákladních vozů se zatím nenašel rozumný recept jak párovat vůz-náklad-nákladní list, protože použití libovolného nákladu do libovolného vozu je více než problematická, hrozí zde poškození např. patiny vnitřního prostoru u vysokostěnných vozů, poškození klanic, řetězů u plošinových vozů…..

- Šindy doplnil ještě jednu myšlenku, kterou jsem zapomněl napsat - navrhnout a vyrobit opakovač světelného návěstidla, který by se připojil k boku modulu při umístění návěstidla v stísněných prostorách se špatnou viditelností na návěstidlo, montoval by se na bok modulu