Podzim a předvánoční čas 2010
© MC

V měsíci říjnu a poslední víkend před vánoci jsme se sešli v klubovně k malému provoznímu setkání. Před vánoci byly připraveny nové grafikonové pomůcky využívající nových vlastnosti programu Grafikon - zátěžových tabulek, které přes třídu trati a řadu lokomotiv generují maximální zátěž v tunách a volitelně například v počtech náprav. Je to nová dimenze grafikonové tvorby opět znamenající zrychlení a zpřesnění tvorby pomůcek pro setkání.
Na modulech v klubu nic nového, alespoň tedy na těch, na kterých byl veden provoz. Do provozu zasáhlo několik nových vozidel a to jak hnacích tak tažených. Měli jsme návštěvy modelářů z jižní Moravy a vznikající modulové skupiny z Ostravy. Debata byla bohatá a výměna zkušeností pro všechny užitečná. A samozřejmě jsme si pěkně užili, pro některé nové a pro některé již běžné způsoby řazení vlaků, vedení vlaků po trati řízené podle D3, práce s vozy ve vlaku a pomůckami pro provoz.
A ještě několik obrazových dokumentů z obou akcí.
Na závěr jsme si popřáli mnoho modelářských úspěchů v roce 2011 a včetně předběžných návrhů k společným akcím v roce 2011.

Jeseník v průběhu provozu
Manipulační vlak v Cholině
Osobní vlak čeká na odjezd v Javorníku, je veden již provozní T466.0037, na koleji 2 sovětské kotle se spojovacími vozy
Obsluha manipulačního vlaku přemýšlí zda má všechny vozy již zařazeny ve vlaku
Manipulační vlak vedený T478.2010 vjíždí do Horních Heřmanic
Ten stejný manipulační vlak vjíždí do Javorníka
Náhradní souprava osobního vlaku je po poruše motorového vozu vedena řadou T466.0
V rámci další diskuze nám byly předvedeny šablony pro stavbu a vzorky kolejiva pro stanici Třemešná ve Slezsku, včetně prototypu křižovatkové výhybky
Dopravní ruch v stanici Jeseník