Malá klubová akce červen 2009
© MC

Po sobotní debatě (20.6.) s kamarády z polského klubu v Krakowě o možnostech účasti na podzimní akci Komorní Lhotka 2009, jsme poměrně narychlo udělali malé klubové setkání s grafikonem v sobotu 27.6. Technické vybavení zůstalo standardní - jezdilo se na DCC dle NMRA s centrálou - Minibox a 3x booster Spax, Fredy a se sešitovými jízdními řády, kartami nákladních vozů a lokomotiv, s vloženými oběhy hnacích vozidel.
Vzhledem k tomu, že jsme akci organizovali den předem, tak byl grafikon upraven na 3 strojvedoucí a dvě obsluhy stanic. Nakonec to odpovídalo počtu v jakém jsme dorazili. Lokomotiv bylo taktéž přesně na oběhy s jednou zálohou. Tedy takový minimalizovaný, až na hranici, grafikon.
Na začátku nejprve 45 minutová příprava - rozvezení vozidel, karty, nákladní listy a pak od 10.30 hodin do 17 hodin jsme odjeli dva dvanáctihodinové grafikony včetně přestávky na oběd v blízké restauraci.
A jak to dopadlo - skvěle, strojvedoucí měli turnus našlapán, ale zvládali i manipulaci v Javorníku, obsluhy Jeseníku a skrytých Hanušovic, to taktéž zvládly.
Výsledkem této "zkoušky" bylo, že v programu grafikon, lze velice rychle - za cca 15 minut optimalizovat počty lidí pro zvládnutí grafikonu a že takto optimalizovaný grafikon lze "odjezdit". Díky používaným kartám lokomotiv s vloženými oběhy věděla obsluha vždy přesně, na který vlak bude lokomotiva dále nasazena. Dodržováním předepsaných max.délek souprav (uvedeno v počtu náprav) dávalo obsluhám Jeseníka i obsluhám Mn vlaků dostatek prostoru pro kvalitní práci s nákladovými listy.


SM42 polských kamarádů u zastávky s nákladištěm Cholina
Jeden z polských modulů nabízených na setkání do Komorní Lhotky
Další z nabízených je stanice Bartoszow

A teď již k akci dne 27.6.2009 - několika obrázky se podíváme jak se jezdilo, jak to vypadalo.
Průhled přes lesík na provizorní jesenické stavědlo
T 435.0 manipuluje na vlečce JZD v Cholině
T 679.1 se zvláštním rychlíkem ROH při cestě do Hanušovic
M 140.3 odjíždí ze zastávky Cholina do Jeseníku
M 140.3 se blíží do Javorníku
555.0 s Pn vlakem z Jeseníku do Hanušovic
Ta stejná lokomotiva o kousek dál nad potokem
354.1 s osobním vlakem opouští zastávku s nákladištěm Horní Heřmanice
Osobní vlak před odjezdem z žst Javorník
Manipulační vlak v čele s 434.1 na cestě do Javorníka
Manipulační vlak s 365.4 v Cholině
Manipulační vlak s 365.4 před Cholinou
Osobní vlak s 365.4 vyrazil z Hanušovic do Jeseníka
Rychlík ROH s 365.4 v čele na cestě do Javorníka