Stanice Brantice
Tato stanice byla postavena při stavbě Moravskoslezské centrální dráhy z Olomouce do Krnova v roce. Tato stanice je jedna z posledních, která má mechanické stavědlo německého typu Einheit.
Tento nákres znázorňuje možné provedení modulu stanice v období 90. let 20. století. Jsou zde zkráceny délky staničních kolejí (i vzdálenosti návěstidel a předzvěstí).
Popis stanice (skutečnost):
Stanice má 3 dopravní koleje (1, 2, 3). Délky kolejí jsou okolo 600 m. Nástupiště jsou u kolejí 1, 2, a 3 a jejich délka je 150 m.
Staniční zabezbečovací zařízení je elektromechanické.
Dnešní typy zabezpečovacích zařízení jsou v obou směrech tel. dorozumívání - D2
Ve stanici jsou tři mechnaická odjezdová návěstidla (na kolejích 1,2 a 3) pro oba odjezdový směr.
Vjezdová rychlost:
Směr
-
Koleje
-
Rychlost
- Krnov
-
1
-
traťová
  -
2, 3, 4
-
40 km/h
- Bruntál
-
1
-
traťová
  -
2, 3
-
40 km/h
Popis modulu:
Délka modulu je 6,5m. Modul se skládá z dvou dílů 0,5x1,2 m, z dvou dílů 0,5x1,0 m, dvou dílů obloůkových s úhlem oblouku 45° a jednoho obloukového o úhlu 20°.
Délka staničních kolejí 1,2 a 3 je zkrácena na cca 2 m.
Koncové profily jsou zaznačeny na nákresu, u profilu B'96 je vyšší hrana profilu na straně nápisu "B'96".
Počítáno je s výhybkami PECO o poloměru odbočení 924 mm.

Stanice Opava
Výhybky - PECO (střední), celková délka - přes 10 m, tady je možno stáhnout detailnější PDF.

Velká Kraš a Jeskyně na Pomezí
Poslední dvě stanice jsou upraveny pro umístění doma. Obě mají také svou klubovou variantu.

Ovál:


Klubová varianta:
Výhybky - PECO (dlouhé), rozměry oválu: 170 x 407 cm, detailnější PDF - ovál, klub