Přechodové moduly
18.11.2012 © mc
Při stavbě modulů OstraMo využíváme všech tří jednokolejných rozhraní Fremo - B96, E96 a F96. Z pohledu četnosti asi nejméně rozhraní modulů F96 z důvodů vlivu na tvorbu krajiny - směřuje u modulu k ploché krajině rovinatého typu. Naše moduly znázorňují spíše kopcovitou krajinu a tak se nevyhneme při použití modulů s rozhraním B96 - tedy svahem, použití modulů s přechodem mezi moduly B96 - F96 a B96 - E96. První jmenované již používáme delší dobu. Nyní jsem konečně dodělal dva moduly zrcadlově obrácené B96 - E96. Je to pro rozšíření možností modulu zastávky s nákladištěm Horní Heřmanice, který má na jedné straně rozhraní E96. K němu byl udělán oblouk Oa-208 s tímto rozhraním, ale zůstal dlouho jediným modulem. Nyní se nám tímto krokem zvýší varibailnost modulu Horních Heřmanic. Už je taky rozhraní E96 použito na modulu stanice Kadaň. Rovněž je tento krok reakcí na předpokládanou další tvorbou modulů s rozhraním E96.
Modul v rozpracovaném stavu,
Podklad pro terén je rošt ze styroduru lepený Ostafixem, potažený papírem, který je napuštěn ředěným Duvilaxem. Svahy podél trati jsou polepeny foliáží Polák - neobdělávaná louka a obdobné. Zaštěrkováno je nasucho štěrkem Polák a přestříknuto ředěným Sportakrylem - mat. Samozřejmě předtím pražce natřeny Agama F3M a kolejnice Agama - Rez. Tedy v podstatě aplikace již mnohokrát použité technologie.
Použité kolejivo flexi PECO Code 75.
Zbytek krajiny byl doplněn technologii flokování s floky Polák.
Zaštěrkováno a krajina zasypána hlínou
A zde již v podstatě dokončené moduly (nemají ještě natřeny boky modulů) uprostřed rozhraní 2x E96 a na koncích B96
Krajina doplněna podle doporučení OstraMo telefonními sloupy JM Detail a na jednom modulu jsou keře Polák překryté fíbrem Noch a přesypané listím Polák