Rozestavěné nové moduly
2.12.2012 ©cer´t + mc
Po budovatelském nadšení první poloviny modulového desetiletí nastal v budování nových modulů našeho klubu útlum. Pro klubový provoz bylo zbudováno adekvátní množství modulů, které zcela vyplní prostor klubovny, rovněž množství modulů, které klub vozí na modulová setkání je často již na hranici fyzických možnosti členů klubu a z tohoto důvodu se přesunulo, alespoň částečně, modelářské nadšení na individuální stavby jednotlivých členů a činnost na klubových modulech je spíše udržovacího charakteru.
Na této stráce bychom rádi přiblížili alespoň některé z projektů, které jsou u členů klubu v různém stádiu rozpracovanosti. Většinou zůstáváme u námětů, které vychází z předlohy na velké železnici.Tuto předlohu prozkoumáme, zdokumentujeme a převedeme do modelovo - modulové podoby. Nedržíme se předlohy dogmaticky, ale bereme jej jako inspiraci, námět....
 

Odbočka Morava, zast. Žleb

Tato odbočka má svou předlohu na trati Hanušovice – Dolní Lipka. Odbočka je situována v blízkosti stanice Hanušovice a odbočuje z ní místní trať do Starého Města pod Sněžníkem na níž je umístěna, hned za mostem přes řeku Moravu a silnici, zastávka Žleb (do roku 1950 zvaná Valteřice). Terén je zde velice členitý, jelikož místní trať překonává dvěma mosty řeku Moravu a okresní silnici do Králík. Odbočka bude vybavena světelnými návěstidly. Ovládání odbočky je plánováno s možností dálkového ovládání, které umožní ovládání odbočky z nejbližší modulové stanice. Kolejivo PECO Code 75,Tillig Code 83, výhybky Tillig EW3.
Konstrukce modulů umožňuje připojení odbočky na normalizované dvojkolejné rozhraní, čímž se rozšiřuje možnost využití o funkci rozbočení dvojkolejné trati. K tomuto použítí je v plánu dobudování výměnného modulu s opačnou kolejovou spojkou místo modulu s návěstidlem a kusou kolejí.
Současný stav je ve fázi pokládky kolejí.
Vzhledem k tomu, že takovému projektu jako je odbočka Morava předchází průzkum vlastního místa, hledání dobových podkladů můžeme se na několika ukázkách představit jak odbočka vypadala kdysi a jak vypadá dnes.

Základní sestava odbočky Morava
Odbočka Morava nad soutokem Moravy a Krupé v roce 1906, zastávka Valteřice zde ještě nebyla. Pohled ze směru od Starého Města přes řeku Moravu
A v roce 1916 opět ještě bez zastávky Valteřice, pohled na soutok Moravy a Krupé. Vlak bude zrovna míjet vjezdové návěstidlo od Starého Města.
Odbočka Morava dnes ukrytá v houštinách vegetace, foceno od Hanušovic, vpravo odbočuje trať do Starého Města, dnes výhybky téměř trvale v této poloze, ve směru po přímé na Lichkov již pravidelná železniční doprava není provozována. Takto dopadla trať, která zažila rychlíky Praha - Bohumín, Praha - Jeseník.
Pohled z mostu přes řeku Moravu na zastávku Žleb, opět vše ukrytu v houštinách letní vegetace
Jeden ze dvou ocelových mostů s horní mostovkou, který bude ztvárněn na modulové odbočce Morava
Kostry dílů odbočky jsou z překližky, standardní čela jsou fóliovaná. Kostry byly po sestavení uloženy na doschnutí. Potvrdila se zkušenost z jiných modulů, došlo k rozměrové změně cca 1 - 2 mm na 1000 mm délky. Teď už bude modul odbočky rozměrové stabilní.
Díly odbočky na zemi v dílně při vyměřování geometrické polohy kolejí.
Zde vyměřování pláně na čtvrtém díle odbočky.
Modul odbočky se postupně probojovává z prostých dřevěných koster na modul s položenými kolejemi a přilepenými boků s tvarem krajiny. Další snímky jsou foceny při prvním sestavení, vzhledem k složitému tvaru odbočky byla poloha kolejí několikrát vyměřována, opakovaně kontrolována. Určovány byly přesné polohy mostů, zužováno traťové těleso v místě mostů - je průběžné a bude schováno uvnitř mostu s horní mostovkou. Pod koleje byla pokládána mikropryž. Moc radosti a potěšení z této části stavby nemám, ale je nutno tuto etapu překonat. Pro poměrně složitý tvar odbočky bylo toto sestavení nutné pro kontrolu pokládky kolejí - a tři chybičky se našly. Takže ještě drobné opravy.
Přístřešek pro zastávku Žleb, chybí dokončit střechu, autorem je Beňa
Odbočka se už objevuje v celé své kráse, ještě chybí dokončit z krajiny náspy
Krajina na hrubo je hotova, ještě dokončit nástřik kolejnic, pražců a zaštěrkování a může se pokračovat na foliáži, fokování....

Pohled na odbočku Morava z návrší nad zastávkou Žleb
Celkově proběhla stavba krajiny velmi rychle, začal jsem v polovině ledna a není polovina února a hrubá stavba krajiny je hotova. Je však pravda, že všechny modelářské chvilky byly věnovány této stavbě.
Kolejnice s pražcemi prošly barevnou úpravou stříkáním a objevily se vozy se štěrkem a pokračuje zaštěrkování na dalšách dílech
Na obou traťových kolejích vládne štěrk
Nakonec rozhodnuto - zastávka Žleb bude mít sypané nástupiště
Je zaštěrkováno a čerstvě zastříknuto Sportakrylem MAT, díly jsou rozpojeny.
A začínají vznikat pilíře, nic na diorama - kamenné stěny Malá železnice, lepeno, tmeleno Ostafixem, římsy křídel pilířů jsou z papíru a představují beton
354.717 se blíží do zastávky Žleb, mosty pokročily pilíře a opěrné zdi jsou v základu hotovy, čeká je patinace
A ještě jeden pohled z návrší nad hlavní trati, ocelové mosty mi kamarád Radek již pomalu nakreslil, takže brzy zkušební vyřezání a sestavení

Na Pomezí (vlečka vápenky)

Již cca v roce 2010 byly udělány dřevěné kostry modulu vlečky s původním záměrem vybudování vlečky ACHP. Ale s odstupem času jsme zkonstatovali, že zemědělských podniků na modulištích je více než dost a začal se hledal vhodný průmysl, který bychom na modul umístili. Nakonec bylo rozhodnuto z důvodu využitelnosti dalších řad vozů (Raj, Sasz, Utz a dalších na přepravy sypkých hmot) na modulišti o průmysl na zpracování vápence a výroby cementu, tedy podnik něco jako CEVA. Jako předloha byl zvolen závod zpracování vápence, dnes firma OMYA, který se nachází u zast. Lipová Lázně – Jeskyně, dříve pouze Na Pomezí. Druhým předlohovým vlečkovým kolejištěm je vlečka závodu na zpracování sádrovce v Kobeřicích, ze kterého bude čerpáno především při stavbě budov. Vlečkové kolejiště je koncipováno tak, aby bylo možné objetí soupravy, obsahuje dvě nakládkové kusé koleje a jednu krátkou vykládkovou na vykládání výsypných vozů pro návoz uhlí do kotelny (opět padlo rozhodnutí především z důvodu využití vozů Wa a Wap).
Vlečkové koleje jsou poměrně krátké cca 1,4 m, avšak prozatimní skušenosti z provozu modulišť hovoří spíše pro menší vlečkové areály, jelikož "nakrmení" velkých vlečkových areálů na modulišti je velice obtížné a také musí mít trvalý vlečkový posun, zato menší vlečku obslouží lokomotiva s manipulačním spíše vlečkovým vlakem z nejbližší vlakotvorné stanice.
Moduly budou mít variantní uspořádání s vložení zast. Na Pomezí, případně taktéž jako odbočka Morava, možnost připojení na dvojkolejnou trať přes normalizované rozhraní 2E99. Kolejivo PECO Code 75 s výhybkami Tillig EW3 s přestavníky Tillig. Ovládání bude pultové s uzávěrem traťových vyhýbek, bez možnosti ovládání vjezdových návěstidel (nejsou součásti projektu), aby nemusel být modul na modulišti obsazen trvalou obsluhou.
Současný stav je ve fázi dokončených dřevěných koster modulů.

Poslední verze vápenky Na Pomezí

Vápenka Na Pomezí bude kompilát tří motivů - zde sádrovcový důl Koběřice
Opět sádrovcový důl Kobeřice a obě nakládací místa vozů Uacs/Raj
Zastávka Na Pomezí se zaústěním vlečky vápenky, dnes firma Omya
Přejezd přes silnici Lipová Lázně - Vápenná, vpravo kolej vlečky.

Skrytá stanice Mikulovice

Skrytá stanice Hanušovice má již nějaký čas odslouženo a po provozních zkušenostech je naplánována přestavba s možností připojení na dvojkolejnou trať. Mimo jiné z tohoto důvodu, ale také z důvodu možnosti pořádání setkání s modulištěm se dvěmi skrytými stanicemi z vlastních zdrojů a protože skrytých stanic je neustále akutní nedostatek, bylo rozhodnuto o stavbě druhé skryté stanice.
Jedná se o 7-kolejnou stanici s točnou na konci, tedy shodným uspořádáním jako v případě Hanušovic.

Skrytá stanice Mikulovice

Tunel a možnost průchodu úzkým prostorem

V rámci rozvoje modulové sestavy, kterou lze postavit v prostorách naší klubovny "Ubahn" vznikl projekt průchodu přes zeď či chcete-li průchod úzkým místem, krytý z obou stran vjezdem do tunelu. Jedná se o konkrétní sestavu modulů, která je zcela vyriabilně použitelná po samostatných modulech.

Sestava modulů bez vloženého průchodu úzkým místem, který bude vložen doprostřed tunelu
Zastávka Hradec u Jeseníka
Modul zastávky Hradec u Jeseníka je stavěn dle skutečné zastávky stejného jména na trati Jeseník - Mikulovice. Přístřešek na zastávce je postaven podle výkresů původní zastávky Česká Ves. Modul zastávky je sestaven ze dvou dílů délky 120 cm. Vedle zastávky přechází přes trať polní cesta kamenným mostem. Přímo přes zastávku přechází přes trať druhá polní cesta nechráněným přejezdem, krytým pouze kříži.
Plánek modulu zastávky Hradec u Jeseníka
Zastávka Hradec u Jeseníku na fotografii D.Treschera z roku 2002
Přístřešek pro zastávku Hradec u Jeseníku, autorem je opět Beňa
Osazený most a hotová kostra krajiny, na čele ještě chybí úprava pro nástupiště zastávky
A díl s mostem již s krajinou připravenou k hnědění, zelenění, šterkování.....

Neuskutečněné projekty

Z důvodů přaní a tužeb členů byly zpracovány projekty dalších dvou stanic, které se však zatím do realizace nedostaly. Ttřeba někoho nadchnou a vrhne se na jejich realizaci.

Žulová

Malá stanice na trati Lipová Lázně – Velká Kraš – Javorník. Projekt je zpracován dle stavu na přelomu 19. a 20. století, tedy před rekonstrukcí a prodloužením většiny stanic na této trati počátkem I. světové války. Stanice nemá průjezd po přímé koleji. Má dvě dopravní a dvě manipulační koleje, kde manipulační kolej dále od budovy je vybavena jeřábem a určena pro nakládku kamenických výrobků. Přes stanici na zhlaví na Zighartice, dnes Vápennou přechází silnice a za staniční budovou směrem na Velkou Kraš protéká pod stanici potok Vidnávka.

Projekt Žulová

Tachov

Jedná se o úvraťovou stanici v západních Čechách, kde se sbíhají tratě od Plané u Mariánských Lázní a Boru. Stav stanice odpovídá 50. letům 20.století. Ve stanici je umístěna jednokolejná výtopna a dvě napojení na vlečky. Konstrukce modulů stanice umožňuje napojit stanici na dvojkolejnou trať a také z ní udělat, odebráním dílů s kusou kolejí a napojením na trať, stanici průjezdnou. Tedy variabilita stanice je obrovská. Ale projekt je to poměrně rozsáhlý, spíše pro skupinu modulářů.

Projekt Tachov