Laserem řezané okna a dveře budov
© MC 11.7.2011

Spolupracujeme s firmou JM Detail, která má technologii řezání a gravírování laserem, na přípravě oken, dveří staničních budov a zastávek podle normálií rakouských státních drah kkStB. Jsou vybrány k zhotovení základní typy oken a dveří v rozměrech vyskytujících se na těchto budovách.

Příklad staniční budovy dle normálie 253a/H pro kterou jsou vhodné okna v provedení JM Detail
Staniční budova v Javorníku ve Slezsku, kterou bude možné za pomoci oken a dveří JM Detail také postavit
Jedny z prvních vzorků zkompletovaných dveří a oken, dveře ještě procházejí konstrukční úpravou
Okna i dveře jsou dělány včetně štukové ozdoby okolo oken a dveří, která většinou měla na budovách jiný barevný odstín, než vlastní stěna budovy. Stačí mít tedy hrubou stavbu budovy s vhodně připravenými rozměry oken a dveří a do této hrubé stavby je v podstatě vsadit. Štuková ozdoba okolo okna a dveří zajišťuje překrytí jisté nepřesnosti při ručním řezání okenních a dveřních otvorů.
Okno je složeno z vnějšího zaskleného, vnitřního křídla a ozdobné štuky okolo okna
Okna i dveře jsou zhotoveny řezáním a gravírováním (zejména štukové ozdoby okolo oken a dveří) laserem z různých druhů a síly kartonu. Vlastní okenní a dveřní křídla jsou zhotovena z barevného kartonu - hnědého nebo zeleného, který nevyžaduje další barevnou úpravu. Okna jsou zhotovena včetně vnitřních křídel, které jsou v barvě bílé a umocňují tak prostorový dojem z budovy. Součásti stavebnice oken a dveří jsou i laserem nařezané folie k zasklení, vše stačí pouze oddělit z rámečku a "poskládat" včetně fixace lepidlem.
Pro představu sady rámečků pro sestavení oken do okenních otvorů 1800x1000 mm - jeden ze základních typů oken..
Štuková ozdoba okolo oken
Ostění mezi okny a parapety pod okna z vnější strany
Rámeček s venkovními okny a folie pro zasklení, která je rovněž předřezaná laserem
Vnitřní okna v bílé barvě, slabě očazené po pálení laserem, po vsazení vyvolávají dojem patiny
V přípravě jsou u firmy JM Detail i stavebnice budov, kde budou všechny díly, které lze zhotovit technologii řezání laserem, materiály budou použity podle potřeby - karton, překližka, folie.
Výběr budov, které budou připraveny jako laserem řezaná stavebnice bude z nejčetnějších staveb převážně českých místních tratí - lokálek, stavěných koncem 19. století na místních tratích v Čechách na Moravě a ve Slezsku.
V přípravě jsou rovněž vrata, okna, dveře typických staveb našich nádraží - výtopen, včetně rotund. Opět je záměrem firmy JM Detail, po vyřešení detailů, přistoupit k stavebnicím celých budov.
A ještě jednou okno velikosti H0, jak ho pouhým okem nikdy neuvidíme