Domácí moduly H0 - výstavba oblouků R 700 mm
© MC 17.01.2017

Domácí moduly/OstraMo a moduly Fremo/OstraMo, tvoří dva paralelní modulové svět - moduly pro velká provozní setkání dle pravidel OstraMo a moduly pro domácí provoz opět dle pravidel OstraMo - lze tam najít průsečíky - tj. použití "velkých modulů" doma a naopak použití "domácích modulů" pro modulové setkání, kde to pořadatel odsouhlasí, přeci jen to je něco jiného. Takže nejde o prolomení nějakého normového standardu Fremo – tento standard zůstává nezměněn a podle něj vznikají moduly pro klubový provoz.
Domácí moduly – zde vznikají nové moduly s jiným zaměřením podle jiných pravidel než je norma a doporučení pro moduly Fremo/OstraMo, přičemž tam, kde to šlo jsou pravidla shodná, pro zajištění vzájemného propojování, kombinování. A taky nic nebrání vytvořit modul vhodný a vyhovující oběma pravidlům – např. projekt stanice Světlá Hora.
On asi celý problém okolo domácích modulů,  minimodulů vzniká z nepochopení, že doma na modulech nepostavím nic jiného než lokálkovou stanici s délkou staničních kolejí cca 1300 mm, takže žádný rychlík, žádný Sergej s 15 Wap..... a nebo se nevyhnu kompromisům s výhybkami, poloměry oblouků..... , ale to jako modulář již nejsem ochoten akceptovat a navíc úplně bych ztratil možnost kombinaci s klasickými moduly, protože to by už kombinovat nešlo.

První modul na stole, lepení gumy pod koleje

Takže zpět k stavbě oblouků pro domácí moduly/OstraMo -  první rám oblouku 60 st., R 700 mm dostává kolejové podloží – moduly jsou klasická stavba OstraMo - rám modulu je z překližky 12 mm, pod kolejemi síla 10 mm, překližka je zde vyřezaná ručně přímočarou pilkou podle nakresleného tvaru a na ní nalepena 4 mm mikroporézní pryž, lepeno Balakrylem, pak ještě přidělám boky z MDF (již s reliéfem terénu) a pokládám první oblouk.
Čela podle standardu Fremo jsou řezány vodním paprskem u ostravské firmy Talpa, dávámě tam předřezány obdélníky na formátovací pile z fóliované překližky – důvodem je zkrácení délky řezu vodního paprsku a snížení ceny za řezání vodním paprskem. Zde na modulu jsou čela B-E.
Snad jen zmínka k čelům Fremo - čelo B je ještě ve verzi B96, čelo E je verze E96 se zúženými příkopy v normě Fremo označeny jako D-Graben (původně profil E vznikl u holandských modulářů o od nich ty široké příkopy pod náspem). U čel B přejdeme na novější tvar B02, je upraven příkop na straně svahu a zmenšen sklon náspu.

Pokusné postavení na zem - jak to bude vypadat
Lepení bočnice s reliéfem terénu z MDF

Proč poloměr oblouku 700 mm, pro mne zůstává technicky použitelná hranice poloměr 600 mm pro vozidla dle pravidel OstraMo - vazba zejména na zkrácená spřáhla, ale u těchto poloměrů již pozor na protisměrné oblouky, to nemusí být ok bez vloženého přímého úseku mezi oblouky. Proto těch 700 mm, jako taková malá rezerva k těm technickým 600 mm. Celkově to beru jako kompromis mezi vzhledem oblouku a vozidel na něm a technickými i prostorovými možnostmi doma.
Takže u domácích modulů OstraMo šlo o to snížit parametry standardních modulů na technicky a vzhledově únosnou mez pro kombinování se standardními moduly Fremo, nikoliv o to povýšit parametry domácích kolejišť a přenést je na moduly. Myšlenkově mně nejde o to postavit si doma plnohodnotný kolejový systém, ale mít si kde zajezdit s vnuky, využít standardních modulů, které mám a mít kde testovat vozidla. Hlavní pro mne zůstávají standardní moduly pro velká setkání.

A začíná se na prvním modulu s krajinou, dělánu "novou" technologií - pouze z styroduru a polystyrenu, nejprve obvod a násep

A první "domácí modul" 60 st. R700, dostává boky již s plánovaným tvarem terénu z MDF, ta je lepena Duvilaxem na kostru modulu. Modul je krátký a proto bude mít jen dvě nohy, pro doma s výškou temene od podlahy 90 cm. Použity standardní nohy OstraMo - jsou skládací na dvě výšky 130 a 90 cm, nové děláme pro klubový provoz již jen jednoduché nohy na výšku 130 cm, ale skládacích je z minulosti dostatek.
A pomalu hurá na krajinu.
V obýváku jsem kolejiště z dílů x-krát provozoval, postavené nad sedačkou , fotky už jsem zveřejňoval. Teď mám modelářský prostor natrvalo, ale modulů je hodně a stále se to tam střídá - to co stojí a chvilku tam může stát i domácí "ovál". Prostě lépe než mít na stabilním kolejišti namačkané koleje, aby se tam vše vlezlo, tak pro toho, kdo nemá stabilní místo, si 3x do roka postavit něco většího – domácí moduly, rodina to určitě přežije, ono to stejně déle nebaví a jen se na moduly práší. A jeden modul, abych na něm mohl dělat modelářskou práci, si vždy někde doma postavím. To je právě ta výhoda modulu.

Pak žebra mezi tím
Nakonec vyplnění mezer mezižebry, vše lepeno a tmeleno Ostafixem

Tak a základ krajiny je v plném proudu, nařezané pásky s 5 cm Styroduru jsou tvarovány v ruce a lepeny Ostafixem. Zatím jsme měli zásoby mikroporézní pryže z Optimitu Odry, ale prodává jej taky v různých sílách firma Gumex. Nepoužíváme samolepící, lepíme barvou Balakryl.  Takže natřu nahusto Balakrylem dřevěný podklad pod kolejemi, položím nachystanou gumu a zatížím. Na okrajích modulu vždy delší zátěž položena i na čelo modulu. Nejstarší moduly postavené touto technologii mají 11 let a zatím bez problémů, tlumení hluku od jedoucích vozidel je poznat dosti výrazně. Okraje gumy do tvaru štěrkového lože jsou tmeleny jak jinak - Ostafixem.
Dnes jsem u prvních tří oblouků R 700 dokončil tvar krajiny, nechal jsem si vypálit šablony pro pokládku oblouků tohoto poloměru, takže jakmile je budu mít můžu položit koleje. Zítra ještě provedu drobnou korekci tvaru případně dotmelení krajiny a povrch krajiny bude přetřen tmavě hnědým Balakrylem. Já neflokuji do hlíny, ale na natřený rovný podklad, při řídké trávě sypu hlínu do hotového zaschlého naflokování, fixuji hlínu ředěným Sportakrylem.

A další modul
A třetí je dotažen do hrubé stavby krajiny

Na těchto třech modulech nebude nic zvláštního, žádný most, propustek.... všechny tři moduly jsou kombinace čel B-E, já ty rovné placky s čely F-F nemám rád. Bílý Ostafix mně došel, tak pokračování hnědým, je to jedno. Polovina hrubé stavby šestice "domácích modulů" je za mnou, já moc tuto fázi stavění  nemám rád, až jsou položeny koleje a dá se po nich jezdit, to pak už je něco jiného. To je takový psychologický efekt – dokud tam nepostavím vozidlo na koleje – je to k ničemu.
Tak jsou první tři "domácí moduly" s obloukem o poloměru R 700 mm postaveny na nohy, každý modul má pouze dvě nohy. Vzhledem k tomu, že mám postavenou část Lipové, tak jsem je připojil pro představu jak s nimi lze v místnosti otočit trať o 180 stupňů. I k nekompletní Lipové (je příliš dlouhá) tak lze za obloukem připojit například projektovanou stanici Světlá Hora. Nenavazující čela E -B na konci oblouku jsou díky možné kombinaci právě dokončené hrubé stavby 3 oblouků a jiné orientace čela u Lipové. Koleje jsou pouze volně položeny.

První moduly již s nohama připojeny k Lipové - začíná to vypadat nadějně

Pokládka kolejí - šablona v kolejích a na čele
Kontrola konce modulu v "zrcátku"

Krajina je povrchově dokončena - tedy tvar terénu. A jdeme na pokládku kolejí – vzhledem k poloměru je nezbytnou pomůckou stavby z flexi-kolejí šablona pro pokládku. Šablony jsem si dnes vyzdvihl, jsou vypáleny z MDF na laseru, tuhost je dostatečná (podle kunčického vzoru mám pro oblouky 700, 1000, 1300, 1600 a rovné). Přece jen pokládka oblouku R 700 mm bez šablony z flexi kolejí by byla skoro nemožná. Šablony tohoto oblouku jsou skládáné po 15 stupních. Na konci oblouku je na jedné straně použita již starší koncová šablona s vypálenými dírami pro kolejnice, která zafixuje polohu na čele modulu. Jedna plocha je vyleštěna a umožňuje kontrolu kolmosti kolejnic na hraně modulu – pohledem do „zrcátka“ – nesmí dojít k optickému lomu kolejí.

Lepeny jsou koleje hnědým Balakrylem - již téměř 25 letá zkušenost s lepením touto barvou a bezproblémový provoz, lepí se do hustého Balakrylu + zatížení a čekání na zaschnutí. Napájené lanka - přívody napájení, letovaná natupo zespodu kolejnic, není pak nutno nic maskovat štěrkem, jdou kolmo do díry dolů. Podkládka kolejí na prvních třech modulech ukončena, netrakčně jsou moduly sjízdné, chybí udělat kabeláž DCC.
A ještě z opačné strany
Vytažené šablona

Zároveň běží montáž druhé trojice modulů. Jsou hotová podloží pod koleje, na prvním modulu s čely E-E jsou nalepeny boky. Na tomto modulu bude ocelový most přes polní cestu, tak bude krajinově trochu obtížnější a pracnější.
Zde je vidět jedna podkládková šablona vytažena z kolejí. Byly vypáleny u JM Detail, mám to nejblíž. Poslední oblouk nenavazuje správně čelem na předchozí - je z druhé trojice, ale sjízdnost to neohrožuje. Už je skoro zaschnuto, ale ještě na koncích - je tam největší pnutí, nechávám šablony, kolejnice jsou prostrčeny koncovou kovovou šablonou.

Modul s mostem

Ještě vysvětlení k modulu s mostem - podklad pod kolejemi je průběžný v místě mostu z obou stran seříznutý tak, aby mohl být vsazen ocelový plnostěnný most s horní mostovkou, který zakryje překližku výšky 10 mm. Je to jednodušší  řešení pro jednoduché zachování výškové nivelety tratě, konstrukce modulu je klasická. Stejným způsobem jsou řešeny mosty na odbočce Morava.
Asi jsem zapomněl říci jednu "důležitou" informaci. Používám na kostru terénu Styrodur 5 cm, který řežu dobře nabroušeným kuchyňským nožem na plátky. Je nutno dodat, že lze řezat desku pouze jedním směrem - většinou je to ve směru delší strany desky. Kolmo na tento směr řezat Styrodur nožem nelze - drolí se, trhá, štípe....
Na stole hromada nařezaných polotovarů - za deset minut práce - síla přibližně 1 - 1,5 cm, není důležité, vše se spotřebuje.

Koleje položeny na prvních modulech, zatím bez připojení k DCC

Dnes jsem pokračoval základní "kostrou" krajiny na druhé trojici "domácích" modulů, na modulu s mostem je to o trochu dál, základní příčky a vyztužení po obvodu jsem již vlepil včera. Není ještě jasné jak bude vypdat cesta, určitě kraj modulu ještě dozná úprav. Pokud se vám zdá, že někde styrodur nemá správný tvar, nenavazuje, tak místy se ještě drobně terén upravuje seříznutím, tmelením.... někde nejsou např. vyříznuty příkopy..., ale to jsou úpravy na 10 minut práce.
Čtvrtý modul se zbarvil dohněda, terén připraven. Přikládám jeden pohled pod sukně modulu s mostem, který je ještě rozpracovaný, kde je vidět jak jsou plátky styroduru ohýbány podle představ tvůtce terénu. Místní komunikace - cesta jde malým úvozem a trať tuto terénní vlnu překonává náspem a mostem. K mostu se dostanu až po položené kolejí a správném výškovém ustavení mostu.
Překližka, která tvoří podloží pod tratí je šroubovaná k čelu přes kovové úhelníky. Na těch 6 modulů padnou téměř dvě balení Ostafixu, holt je to skvělý lepící pružný tmel. Ještě pohled na začátek úprav okolo cesty, někudy musí dešťová voda odtéci. Jedna strana možná bude hlubší, s řadou keřů okolo, prostě takové meliorační odvodnění, jaké je k vidění okolo mnohých polních cest. Násep trati, který tvoří v krajině umělý prvek, narozdíl od měkkých terénních vln tvarovaných vodní a větrnou erozi zemského povrchu má "ostré" hrany, tvořím ho z obkladového polystyrenu lepeného a tmeleného Ostafixem. Většinou je v přírodě traťové těleso - lidská stavba, dobře viditelné a odlišitelné od krajiny modelované přírodou a proto mám snahu to na svých modulech takto mít. Nelíbí se mi tvar krajiny, kdy modelář ji tak nějak nesourodě zvlní, aby prostor vyplnil až k trati. Většina našich tratí, stavěných soukromým kapitálem v 19. století sice má tendenci minimalizovat umělé stavby, ale vždy tam jsou byť ne v takovém rozsahu a velikosti jak za hranicemi, kde například v pruském Slezsku stavěl železnice stát.

Ještě pohled na lepení kolejí první trojice modulů
Nařezaná hromada styroduru
A roste krajiny na modulu s mostem

Pátý modul - "domácí modul" o R 700 mm je dokončen v hrubé krajině a připraven pro pokládku kolejí. Poslední šestý modul - je osazován most a příprava k stavbě pilířů a pak také pokládka kolejí. Je zde pěkně vidět jak trať vybíhá v údolí na rozšiřující se náspy s narůstající výškou náspů. Jasně tvarově odlišená umělá stavba od přírodní terénní vlny. Rovněž na pátém modulu je vidět jak krajinou prochází trať na nízkém náspu, doplněným malým svahem. Prostě plácnout koleje na rovnou plochu - to opravdu není ono, to se pak mohu snažit sebevíc, ale nic pěkného z toho již nevydoluji. A proto moduly a ne deskové kolejiště, proto méně rozhraní F - rovina a více B, E - svah a nízký násep.
A předposlední - pátý "domácí" modul o poloměru R 700 mm je na pokládce kolejí. Pilíře mostu s opěrnými zdmi budou teprve postaveny. Pomalu to začíná dostávat plánovanou podobu. Myslím, že 6 modulů sjízdných se základem krajiny za 3 týdny je dobrý výkon – musím se pochválit. Takže Lipová přijde do přepravních čel, aby nepřekážela a postavím domácí moduly s vypůjčenými klubovými H.Heřmanicemi, se stejnými čely je i Radkův Nevidov. Odbočka Morava pojede do klubu – bude účastna klubového provozu, takže se trochu uvolní prostor.

Pohled pod sukně modulu s mostem - kombinace styroduru s polystyrenem, stojky pod plání jsou posunuty výškově tak, aby trať byla vodorovná - kontrolováno vůči čelům
A blížíme se do finále s dalším modulem

Pro představu jak je trať vedena terénem mohou sloužit fotografie - zejména fotografie focena po zimě, sníh stlačí uschlou vegetaci k zemi a dojde k obnažení tvarů terénu, náspů, zářezu. Letní fotografie s olistěním stromů a keřů jsou pro tento účel v podstatě k ničemu. No a samozřejmě jsou výkresové podklady od normálií kkStB pro spodní stavbu a normálie ČSD z doby výstavby tratí v období po vzniku samostatného státu. Např zde výřez z normálie z ČSD pro hlavní tratě z roku 1922.

Je popoledni a je v plném proudu pokládka kolejí na šestém "domácím" modulu s čely dle Fremo a poloměrem oblouku R 700 mm. Pět oblouků je položeno z flexi kolejí PECO Code 75 a poslední oblouk má Tillig Code 83 na ocelových pražcích - pokládka o dost problematičtější - důvodem vůle kolejnice v upevňovadlech, na koncích modulu se bez lepení sekundovým lepidlem není možné obejít, protože jinak je na koncích lomený oblouk.
Po zaschnutí zaříznutí kolejnic žiletkovou pilkou cca 0,5 mm za hranu modulu. A samozřejmě zkouška, jak to vlastně v místnosti vyjde. Je to dobré, připojena zastávka Hradec u Jeseníka a chybí ještě H.Heřmanice, které jsou zatím v klubu. Stejně budu muset postupně oblouky - "domácí moduly" brát na pracovní stůl k dokončení elektroinstalace DCC, provedení bude klasické podle modulů Fremo. Pokud se vám zdá, že někde kolejnice na sebe přesně nenavazují - je to pravda - je to jen postaveno na rozměrové odzkoušení.

Základ pro cestu pod mostem
A postupně jedem do hnědého základu
Ustvení mostní konstrukce a její zafixování
Ještě jeden pohled na přípravu vsazení mostní konstrukce

Kamarád Radek mně nabídl na vyzkoušení k domácím modulům jeho stanici Nevidov, která je navržena pro domácí i klubový provoz, doma dva díly po 120 cm, pro klubový provoz přibude vložený díl 60 cm. Takže v podstatě pro domácí použití s délkou 240 cm jsou dnes stanice Nevidov, zastávka s nákladištěm H.Heřmanice a bude této délky i projektovaná stanice Světlá Hora.
Moduly jsem spojil, rozměrově vše sedlo, takže ještě kabeláž DCC na šesti nových modulech a můžeme na trať, samozřejmě se zapojeným přejezdem (přibližovací úseky a anulační úsek) na zastávce, protože pro vnuka musí přejezd bimbat a blikat, když jede vlak.

A základ modulu bez dokončení okolí mostu je hotov
A lepíme koleje na další modul, technologie nezměněna
A sestaven mechanicky skoro - ovál, teď ještě jak to dopadne s Horními Heřmanicemi či Nevidovem
Zde je vidět, že tu ještě něco chybí
A jedemee..., první tři domácí moduly mají kabeláž DCC a tak lze již dojet vlastní silou ze zastávky do Nevidova. Zároveň první zkouška toho jak se budou chovat na domácích modulech s R 700 mm upravená vozidla pro modulový klubový provoz - RP25, zkrácená spřáhla.. První dojmy popíšu někdy příště.
Stále chybí ta protilehlá strana k zastávce
A je to tady, Nevidov je doma a je spojeno, sedlo to !
A kochám se dílem
A ještě.....
A znovu....
A už to jede a svítí ! první moduly mají kabeláž
A jede to kol dokola, pomalu splněno předsevzetí
A jedeme opačným směrem, jezdí to, přesnost pokládky vyhovující i pro vozidla s dvojkolí RP25

Tak na pracovním stole byl poslední "domácí" modul vybaven kabeláži DCC a šel zařadit zpět do oblouku, no a pak následovala zkušební jízda nákladního vlaku. Dopadla dobře, celá trať je sjízdná vlastní silou.
Stanice Nevidov je vybavena výhybkami PECO Code 75, střední, poloměr cca 917 mm, při jízdě na 2 kolej v kombinaci s protisměrným obloukem R 700 mm to není právě ideální (je tam pouze 20 mm dlouhý přímý úsek), ale vozidla i na RP25 to projedou i při zkrácených spřáhlech. Podmínkou bezproblémového průjezdu i přes domácí moduly R 700 m je perfektní pokládka kolejí a vyladění spojení modulů jak výškově tak směrově. Na fotografiích je osobní vlak, kde všechna vozidla mají dvojkolí dle NEM 311.1 (RP25) a průjezd přes celé moduliště je bez jakýchkoliv potíží. Souprava je spojena krátkým spřáhlem Maerklin, poštovní vůz a lokomotiva klasickou třmenovkou. Nákladní vlak s 555.0 projíždí přes již zapojený přejezd. Vzhledem k delší expozici to vypadá jak kdyby svítily obě červené, ale není to tak.
Na setkání v Hluku byly do moduliště zapojeny i oblouky R 800 mm, technicky bez problémů, opticky to do tratě není pravé ořechové, i když co je lepší - oblouk R 800 mm pěkně modelářsky zpracovaný, nebo holé dřevo s kolejemi byť s velkým poloměrem ? Já na setkáních preferuji moduly s krajinou, třeba i nedokončenou, holé dřevo mne irituje.

Kabeláž DCC pod posledním modulem
A znovu kochání dílem :-)
Výškový pohled na rozpracované dílo

V denním světle jsem udělal jednu fotku jak moduliště vyplnilo pokoj, zůstalo ještě místo pro práci u pracovních stolů. Původně jsem počítal, že obsluha bude mimo ovál - no jak se doprostřed dostanete - jedině po čtyřech, ale nakonec je ten prostor uprostřed dobrý, je odtud pěkný pohled na jedoucí vlak, proto jsem oblouky spíše situoval na nízký násep - rozhraní E podle Frema a většinou v kombinaci s B - ale kopec vně oblouku.
Pro DCC použity standardní komponenty používané na Fremo modulech - Loconet zásuvky, Fredy, centrála, kabeláž a držák na Fredy. Doma používám i ovladač Evka pro Loconet od Zdena, kde si můžu navolit libovolnou adresu lokomotivy a nemusím měnit Fredy - ten přísluší vždy k jedné lokomotivě a změna lokomotivy se dá udělat pouze z centrály.
Oblouky jsou postaveny na nohách od Lipové, zkrácených na 90 cm (jsou od prvopočátku skládací - 130/90 cm), pevnění klasicky OstraMo dvěma vratovými šrouby - vrtáno do modulu přes šablonu, práce na jeden modul 5 minut.
Nyní bude následovat nastříkání kolejnic (Agama rez) a pražců (Agama F3M), pak už bude štěrkování a první vrstva floků. A budu se muset vypořádat s pilíři a opěrnými stěnami mostu - zatím se mi do toho nechce, protože průběžné podloží pod kolejemi přes most mne k rychlé akci nenutí.

Pražce a kolejnice natřeny a jde se na štěrk
Zatím na sucho zarovnáno
A jdeme do mokra - Sportakryl naředěný

Když se tak ještě na moduliště dívám, tak vložením 30 cm modulů do obou stran oválu lze místo zastávky vložit zastávku s nákladištěm H.Heřmanice (musel by se vložit přechod s čely B-E, protože H-Heřmanice mají čela E-B) a na opačné straně prodloužení modulem 30 cm B-B. Ale to už u pracovních stolů pracovat nepůjde, stojí to za vyzkoušení - vhodné moduly jsou, jeden mi leží doma a jeden v klubu. V tomto je variabilnost modulů k nezaplacení. Ještě jsme s Radkem "domluveni" na výrobě 2x oblouk R 700 mm, ale jen 30 stupňů (bez nohou) - můžeme pak otočit na 90 stupňů, což na průchod přes dveře bude nutné.

A opět pohled na zastříknutý štěrk

Možná ještě jednou důvody domácích modulů OstraMo a použitá řešení:
- mám moduly dle standardu Fremo, chci se nadále účastnit provozních setkání s těmito moduly
- doma jsem měl vždy postavenu část svých modulů - odbočku, část Lipové, zastávku - v rozsahu jak se do místnosti vejde, z důvodu práce na nich a taky ať mám kde zkoušet vozidla
- toto řešení pro zkoušky vozidel nevyhovuje, prostě 4 metry je málo
- inspirace byla od kamaráda Radka s oválem, kdy má Radek v oblouku i vlečku cihelny (modul má jiný rozměr než klasický oblouk), zároveň využil své stanice Kadaň
- bylo zvoleno nejjednodušší řešení - doplnit klasické moduly dalšími - "domácími", které nebudou mít parametry klasických, ale umožní mi klasických modulů využít
- pro maximální využití klasických modulů Fremo - jsou použity do oválu zastávka Hradec u Jeseníka (naposledy použita na setkání ve Vratimově) a na opačnou stranu klubové H.Heřmanice (v modulišti v klubu nejsou nyní použity) nebo vypůjčený Nevidov
- k tomuto řešení jsou přizpůsobena použitá čela dle Fremo na konci oblouků - na straně zastávky B-B, na straně stanice E-B
- v rámci soběstačnosti a univerzálního využití bude postavena stanice Světlá Hora - pro doma i provozní setkání dle Fremo, malých stanic do místní trati řízené dle D3 není nikdy dost
- nově postaveno - 6x oblouk R 700 mm, technické minimum pro vozidla OstraMo je 600 mm - zejména z důvodu použití třmenového spřáhla a zkrácení mezery mezi vozidly posunutí spřáhla směrem pod vůz
- použití oblouku o tomto poloměru ověřeno, technicky bez problémů
- dvě dvojice oblouků lze přehazovat mezi sebou, takže oblouky mohou měnit svůj vzhled
- použity pro oblouky čela Fremo vysoká tvaru B a E, kdo bojuje se kladovatelnosti může použít i nízká (ušetří na výšku cca 60 cm - při 6 modulech), ale má to omezení v nemožnosti udělat například most s cestou, který mám na oblouku já (tak hluboké údolí na nízkých čelech nelze), šířka obloukových modulů je pouze 43 cm díky natočeným čelům
- rovné úseky lze doplnit v rámci oválu moduly např. rovnými 30 cm a tím umožnit vložení i jiných modulů do obou rovinek - s jinými kombinacemi čel, např. na jednu stranu zastávku s nákladištěm H.Heřmanice a na druhou stranu Nevidov
- rozměrově ovál potřebuje k postavení prostor 190 x 405 cm. lze jej ovládat z vnějšku i zevnitř
- výška kolejí je v 90 cm, umožňuje překročení některého nábytku - např. sedačky v obýváku
- k postavení použity klasické nohy OstraMo - ocelový jekl se stavitelnou šroubovanou patkou, připevněný do modulu dvěma vratovými šrouby
- napájení DCC (napájení kolejí) klasicky dle Fremo -zdířka/banánek 4 mm, při pohledu směrem ke konci modulu vpravo banánek a vlevo zdířka
- cílem nebylo vybudování domácího kolejiště s větší síti kolejí, ale jednoduché moduliště postavitelné během 1 hodiny a skladovatelné v univerzálních čelech OstraMo
- postavením 6x oblouk (zatím bez dokončené krajiny) to bylo během 3 týdnů splněno
- výhodou tohoto řešení je variabilita, rychle postavitelné, částečně kombinované s využitím modulů na setkáních dle Fremo, možnost doplňování a kombinování s dalšími moduly, po zabalení možné skladovat kdekoliv na suchém místě, tím vyřešena otázka ochrany před prachem - není to nábytek kde lze prach utřít
- nevýhodou poměrně jednoduché kolejové schéma i když nic nebrání postavit na modul 2x 120 cm třeba pěkný vlečkový areál - panelárna, vápenka, mrazírny.... a mít jej na protilehlé straně od stanice.

Zasycháme, rozepření modulů, ať se mi neslepí

Svátky poskytly i trochu modelářského času a tak po včerejším pozdně večerním natírání pražců a kolejnic (začal jsem až večer a kompresor je přece jen hlučný a tak místo stříkání ruční práce se štětcem - jde to taky) dnes se práce posunuly k štěrkování.
Postup vcelku klasický - štěrk (směs Polákových štěrků) lžička, štětec a jde se na věc. Vychytávka - po štětci vždy zůstane nějaký ten kámen na pražci, pokud se jich chci zbavit - stačí přejet prstem po pražcích v podélném směru kolejí a je tam čisto. Holt prst je nenahraditelný nástroj :D . Vzhledem k tomu, že se mi nechtělo rozebírat moduliště, zvolil jsem takovou fintu - mezi moduly jsem strčil kus plastu a lehce stáhl. Lépe se tvarovalo štěrkové lože na koncích modulů. Nechal jsme ho tam i při stříkání - zároveň ochrana vedlejších hotových modulů. Stříká se štěrk důkladně - skoro v tom ředěném Sportakrylu plave. Po lehkém zaschnutí jsem plast vytáhl a štěrkové lože už drželo svůj tvar, Nechal jsem pak doschnout s vloženou rozpěrou, aby nedošlo k slepení čel. Nádhera je, že na rozdíl od ředěného Duvilaxu, Sportakryl zachová barvu materiálu, nedochází k nežádoucímu ztmavnutí.
A večer, po cca 9 hodinách schnutí byla ukončena výluka a první vlak je na trati. Otázka čistoty kolejnic při to všem natírání a stříkání - Při každém natírání, zejména kolejnic, provádím okamžité utření hlavy kolejnic suchým hadříkem. Po stříkání ředěným Sportakrylem rovněž, po celkovém zaschnutí provedu lehké dočištění hlav kolejnic čistící gumou - horní plocha hlavy a pak vnitřní strana hlavy kolejnic pod úhlem 45 st., tedy zhruba místa možného styku kola s kolejnicí. Na čistící abrazivní gumu (používám PECO) moc netlačím, ať nedochází k zdrsnění čištěné plochy hlavy kolejnic a tím pak snadnějšímu ulpívání nečistot na hlavě kolejnice.

A již jedeme se štěrkovým ložem
A další dny se opět kochám rozpracovaným dílem :-) a zde navíc testy zátěže

S Radkem máme dohromady již dost domácích modulů OstraMo a modulů Fremo vhodných pro provozní setkání domácích modulů, tedy provozního setkání v menším prostoru než je potřebný pro setkání modulů Fremo. I když to určitě nebyl cíl, pouze možnost.
Domácí moduly OstraMo jsou vhodné pro toho, kdo již má, případně někdy v budoucnu se chce zapojit do činností kolem modulů podle standardu Fremo. Pro toho, kdo si chce pro doma postavit rozebíratelné kolejiště a nikdy nepočítá s využitím ve velké modulové rodině Fremo je asi vhodnější mít kolejiště z dílů přesně přizpůsobené prostorovým možnostem, kde chce své rozebíratelné kolejiště stavět.
K čemu se taky dají využít domácí moduly. Například k testům jízdy dlouhých těžkých vlaků, na provozních setkáních není čas ani klid takové testy udělat. Při těchto testech je možné sledovat a zkoumat chování vozidel a jednotlivých druhů a upevnění spřáhel a jejich vztah k bezpečnosti proti vykolejení Doma jsem při těchto zkouškách zjišťoval chování vozidel ve vlaku do počtu 45 vozů ve vlaku a délky vlaku 5,8 metru. Zkoušel jsem průjezdy odbočkou - tedy kombinace protisměrných oblouků 700 mm v oblouku a 950 mm na výhybce s krátkým 30 mm dlouhým rovným úsekem. Na konci vlaku byl pověšen měřící vůz ke kontrole rychlosti jízdy. Maximální rychlost byla dosahována cca 70 km/h (modelových). Výhybky do odbočky byly projížděny rychlostí 40 km/h. V soupravě řazeny vozy s různou úpravou spřáhel - zmenšení mezery mezi nárazníky při použití třmenových spřáhel u modulového provozu. Většina vozů měla dvojkolí s profilem RP25. Teprve u soupravy délky kolem 5 m se začala projevovat rozdílná hmotnost vozů - již velké podélné síly, největší problém dělaly za sebou řazené dva vozy s funkční kinematikou - vytažení spřáhla mimo osu vozidla u dlouhé soupravy způsobovalo velké příčné síly, kdy v kombinaci s nerovnostmi jednotlivých kolejnicových pásů došlo několikrát k vykolejení.
Celý test byl extrém, na modulových setkáních jezdí vlaky kratší, ale při extrému se rychleji projeví všechny potenciální zdroje závad při jízdě vlaku. Lokomotivy se soupravou neměly problém. Souprava 45 vozů + měřící vůz a průjezd přes odbočky, ve vlaku směska různých typů vozů 2 až 6 nápravových, v čele T478.1004 MTB.

A zeleníme, první vrstva floků je hotova

Dnes jsem udělal na domácích modulech anglický trávník - první flok, takový základ směsí 2 mm floků. Ještě je to mokré. Na domácích modulech nebudu nyní vymýšlet nic extra modelářsky zajímavého, taková "běžná produkce". Moduly byly opět pouze rozpojeny a vloženy mezi ně distanční vložky. Flokováno do mírně ředěného Duvilaxu.
Dnes již domácí moduly - oblouky o poloměru R 700 mm vypadají, až na ten nešťastný most, vcelku použitelně. První vrstvu floků jsem dal řidko - to je úmysl. Jinak by byla spodní zelená moc sytá. Do této podoby moduly vznikaly cca 5 týdnů. No, když to srovnám, co občas dorazí na modulové setkání (není to již moc časté naštěstí) tak tomu moc nerozumím.

A tak jsem v podstatě skončil v roce 2016, píše se rok 2017 a já nepokročil ani o kousek :-(

Moduly mají již i natřené boky. A na domácích modulech poslední zkoušky před demontáží, bude postavena část Lipové - opravy, malé dokončovací práce, Vratimov se blíží. Srovnával jsem rychlosti dvou Bert, přece jen se holky rozjezdily a rozladily a nakonec na plný kdedlík s postrkem na poloměru 700 mm, souprava pěti vozů, spřaženo spřáhlem Maerklin.
Na domácích modulech se rozběhla stavba pilířů mostu a tím výstavba prozatím skončila. Rok 2016 znamenal pro mne mimo klubová setkání i tři velké setkání Vratimov, Riesa a Hluk a proto nebylo tolik času na pokračování výstavby.