Domácí moduly H0
© MC 04.11.2016
Současná standardní modulová norma OstraMa, případně Zabova, které jsou kompatibilní s normou FREMO H0-Europa NEM a z velké části i s H0-RE-QS 21/110 je takovým kompromisem mezi všemi možnými pohledy na moduly. Některým se může zdát příliš přísná, ale zase existuje skupiny lidí, kteří jsou ochotni v přísnosti na technické i modelové parametry modulů a modelů ještě přitvrdit. Za vznikem modulovky byla mimo jiné i snaha dělat modely tak, abychom pokud možno nemuseli dělat kompromisy, které děláme na domácích kolejištích. Někteří mají na moduly více provozní pohled, jiní zase více modelářský a tak se „organizují“ do skupin modelářů se shodnými zájmy. Na dokreslení ještě krátká exkurze do rodiny FREMO a jeho členění na „modulářské skupiny“, ve velikosti H0 je jich nyní celkem devět.
1 H0-Europa NEM (+RP25/110)*
2 H0-Hauptbahn – zweigleisige Module NEM (+RP25/110)*
3 H0-RE-QS RP25/110
4 FREMO-E - elektrischer Betrieb mit Oberleitung RP25/110
5 H0-P – Privatbahn RP25/110
6 H0-Hafen – Hafenmodule RP25/110
7 H0fine RP25/88
8 H0fine – Kleinbahn RP25/88
9 FREMO:87 proto87/ H0pur
Domácí sestava - ovál s klubovými Horními Heřmanicemi, tedy 6 modulů "domácích" a 2 moduly Fremo

Tolik k modulům obecně a zpět k domácím modulům OstraMo a důvodům jejich vzniku
Proč tedy nějaký „domácí modulový hybrid“, mne k tomu vedly tyto důvody:
- mám moduly dle standardu FREMO, chci se nadále účastnit provozních setkání s těmito moduly
- doma jsem měl vždy postavenu část svých modulů - odbočku, část Lipové, zastávku - v rozsahu jak se do místnosti vejde, z důvodu práce na nich a taky ať mám kde zkoušet vozidla
- toto řešení pro zkoušky vozidel nevyhovuje, prostě 4 metry tam a zpátky je málo
- inspirace byla od kamaráda Radka s oválem, kdy má Radek v oblouku i vlečku cihelny (modul má jiný rozměr než klasický oblouk), zároveň využil své modulové stanice Kadaň
- bylo zvoleno nejjednodušší řešení - doplnit klasické moduly dalšími - "domácími", které nebudou mít parametry klasických, ale umožní mi klasických modulů využít
- pro maximální využití klasických modulů FREMO - jsou použity do oválu zastávka Hradec u Jeseníka (naposledy použita na setkání ve Vratimově 2015) a na opačnou stranu klubové H.Heřmanice (v modulišti v klubu nejsou nyní použity) nebo vypůjčená stanice Nevidov od Radka
- k tomuto řešení jsou přizpůsobena použitá čela dle FREMO na konci oblouků - na straně zastávky B-B, na straně stanice E-B
- v rámci soběstačnosti a univerzálního využití bude postavena stanice Světlá Hora - pro doma i provozní setkání dle pravidel FREMO, malých stanic do místní trati řízené dle D3 není nikdy dost 
- nově bude postaveno - 6x oblouk R 700 mm, technické minimum pro vozidla OstraMo je 600 mm - zejména z důvodu použití třmenového spřáhla a zkrácení mezery mezi vozidly - posunutí spřáhla směrem pod vůz
- použití oblouku o tomto poloměru ověřeno, technicky bez problémů
- dvě dvojice oblouků lze přehazovat mezi sebou, takže oblouky mohou měnit svůj vzhled
- použity pro oblouky čela vysoká tvaru B a E, kdo bojuje se skladovatelnosti může použít i nízká (ušetří na výšku cca 60 cm - při 6 modulech), ale má to omezení v nemožnosti udělat například most s cestou, který mám na oblouku já (tak hluboké údolí na nízkých čelech nelze), šířka obloukových modulů je pouze 43 cm díky natočeným čelům
- rovné úseky lze doplnit v rámci oválu moduly např. rovnými 30 cm a tím umožnit vložení i jiných modulů do obou rovinek - s jinými kombinacemi čel, např. na jednu stranu zastávku s nákladištěm H.Heřmanice a na druhou stranu Nevidov
- rozměrově ovál potřebuje k postavení prostor 190 x 405 cm. lze jej ovládat z vnějšku i zevnitř
- výška kolejí je v 90 cm, umožňuje překročení některého nábytku - např. sedačky v obýváku 
- k postavení použity klasické nohy OstraMo - ocelový jekl se stavitelnou šroubovanou patkou, připevněný do modulu dvěma vratovými šrouby
- napájení DCC (napájení kolejí) klasicky dle FREMO -zdířka/banánek 4 mm, při pohledu směrem ke konci modulu vpravo banánek a vlevo zdířka
- cílem nebylo vybudování domácího kolejiště s větší síti kolejí, ale jednoduché moduliště postavitelné během 1 hodiny a skladovatelné v univerzálních čelech OstraMo
- postavením 6x oblouk (zatím bez dokončené krajiny) to bylo během 3 týdnů splněno 
- výhodou tohoto řešení je variabilita, rychle postavitelné, částečně kombinované s využitím modulů na setkáních dle Fremo, možnost doplňování a kombinování s dalšími moduly, po zabalení možné skladovat kdekoliv na suchém místě, tím vyřešena otázka ochrany před prachem - není to nábytek kde lze prach utřít
- nevýhodou poměrně jednoduché kolejové schéma i když nic nebrání postavit na modul 2x 120 cm třeba pěkný vlečkový areál - panelárna, vápenka, mrazírny.... a mít jej na protilehlé straně od stanice 

Zde moje domácí moduly (6x oblouk R 700 m) v kombinací se zastávkou a Radkovou stanicí Nevidov
A ještě jednou s Horními Heřmanicemi

Ještě poznámka, samozřejmě celé moduliště může být řešeno v analogu. Rozdílem je pouze provedení stanic. Nakonec první první modulové stanice OstraMo vznikly jako analogové, tedy s odpojovacími úseky..... Dnes jsou již všechny z pohledu napájení kolejí digitalizovány, tj. odpojovací úseky jsou zrušeny, zrušeno je tak napájení kolejí úseků přes ovládací pult a vše je jen pod modulem, ale tímto jsme prošli a víme, že to funguje.
Při vánočním setkání 2006 v klubu se dokonce jeden jezdilo analogově a druhý den digitálně http://ostramo.parostroj.net/oa/vanoce_2006/vanoce_2006.htm, stanice to zvládly, dnes by už to nedaly.

Plán s vloženou projektovanou stanicí Světlá Hora, zde o jeden díl zkrácená domácí verze

Proč na domácích modulech OstraMo mám oblouky o poloměru 700 mm. Je to kompromis blížící se k technické hranici průjezdnosti obloukem pro vozidla OstraMo a prostorových možností doma – pro „otočení“ pak potřebuji prostor o šířce 1900 mm.
Pokud se jedná o kolejivo – zde zůstávám u standardu kolejivo Code 83 a 75. U výhybek používám maximálně úhel srdcovky 10 st. a poloměr v odbočné větvi minimálně 1000 mm, tedy např. Tillig EW3. To souvisí s mým požadavkem na kompatibilitu modulů stanic s klubovými moduly dle FREMO a taky pohled na vozidla "lámající" se do výhybky vpravo a hned stejným poloměrem vlevo není nic moc pěkného a druhý faktor neméně důležitý - s narůstajícím poloměrem narůstá bezpečnost proti vykolejení právě od sil působících na vozidla při průjezdu protisměrnými poloměry takových výhybek. Ale absolutně řečeno, všechny nové moduly takto vznikají, protože jsme si vědomi nedostatků výhybek s poloměrem v odbočné větvi menším než 1000 mm. Na starších modulech - Horní Heřmanice provozujeme i krátké PECO, ale uvažuje se o jejich výměně.  Ale není to jen o poloměru. Například problémem Tillig EW2 není ani tak poloměr jako úhel na konci výhybky 15 st. - to určitě ne, jedině reko a za srdcovkou, která má 11 st netočit a nechat to na těch 11 - 12 st., potom ale proč EW2. Použití kratších výhybek nic nepřináší. Vzhledově degradují model a ve výsledku neušetří ani místo, ani peníze. Délkový rozdíl mezi Tillig EW3 a EW1 je 56 mm, takže zhlaví střední stanice se 4 výhybkami se protáhne cca o 30 cm.
Takže technicky poloměry nad 900 mm u výhybek jsou schůdné s max. úhlem na konci 12,5 st, ale dle mého názoru to je tak do skryťáku - technicky sice vyhovují, ale není to vzhledově ono. Na skryté stanici Mikulovice jsou použity střední PECO, kde je poloměrem těsně pod 1000 mm, na skryté Hanušovice jsou použity rovněž.

Zkoušky Zdenova ovladače OTO a přípřeže

Takže „domácí a velké“ moduly – dá se říci, že se jedná o dva paralelní modulové světy - moduly pro velká provozní setkání dle pravidel OstraMo a moduly pro domácí provoz opět dle pravidel OstraMo - lze tam najít průsečíky - tj. použití "velkých modulů" doma a naopak použití "domácích modulů" pro modulové setkání, kde to pořadatel odsouhlasí.
Nejde tedy o prolomení nějakého normového „ledu“ modulů FREMO (on navíc žádný není) - standard zůstává nezměněn http://ostramo.parostroj.net/norma.html, pouze vznikají nové moduly s jiným zaměřením podle jiných pravidel, přičemž tam, kde to šlo, jsou pravidla shodná, pro zajištění vzájemného propojování, kombinování. A tak nic nebrání vytvořit modul vhodný a vyhovující oběma pravidlům - viz. projekt stanice Světlá Hora, provozní moduly - zastávka s nákladištěm Horní Heřmanice, stanice Nevidov, Kadaň a nakonec  jakýkoliv traťový modul dle klubového standardu OstraMa..
Ono asi celá diskuze okolo technických parametrů „domácích modulů“  vzniká z nepochopení, nebo se snahy postavit na domácích modulech „pořádnou stanici“ a tvůrci si neuvědomují, že doma na modulech nepostavím nic jiného než lokálkovou stanici s délkou staničních kolejí cca 1300 mm, takže žádný rychlík o osmi vozech, žádný Sergej s 15 Wap..... a nebo se nevyhnu kompromisům s výhybkami, poloměry oblouků..... , ale to já jako modulář již nejsem ochoten akceptovat a navíc úplně bych tak ztratil možnost kombinaci s klasickými klubovými moduly, protože to by kombinovat nešlo.
O co u „domácích modulů“ OstraMo jde? Jde o to technicky snížit parametry standardních klubových modulů FREMO na technicky a vzhledově únosnou mez pro kombinování se standardními, nikoliv povýšit parametry domácích kolejišť a přenést je na moduly. A rovněž to souvisí i s mojí základní myšlenkou -  mně nejde o to postavit si doma plnohodnotný kolejový systém (na to nemám místo), ale mít si kde zajezdit s vnuky, využít standardních modulů, které mám a mít kde testovat vozidla.
Hlavní činností pro mne zůstávají standardní moduly FREMO pro velká setkání.

A na stejné téma testy přípřeže Brejlovců

Pokračování bude samostaná kapitola výstavby 6 x oblouků 700 mm a příprava výstavby stanice Světlá Hora.